Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
8.
August
2020
Kúpna zmluva
61/2020/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Arox, spol. s r.o.
8.
August
2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
85/2020/BA
840,00 € Slovenské národné divadlo Umelecký súbor Lúčnica
8.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018340_Z
149,40 € HENRYSO, s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
8.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21848-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksii Shevtsov
8.
August
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14929798
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14929798
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzitná knižnica v Bratislave
8.
August
2020
Kúpna zmluva
57/2020/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Jozef Čaraj DREVOSKLAD
8.
August
2020
Kúpna zmluva
58/2020/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Tilia-t, s.r.o.
8.
August
2020
Kúpna zmluva
59/2020/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina RIAVA CORPORATION, s.r.o.
8.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21839-1
84,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ľuboš Dráb
8.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21846-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksii Ostrakov
8.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018341_Z
1 225,00 € HENRYSO, s.r.o. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
8.
August
2020
Kúpna zmluva
60/2020/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina DECURIO, s.r.o.
8.
August
2020
Kúpna zmluva
56/2020/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina NAMIS s.r.o.
8.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21842-1
12,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dávid Kováč
8.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21843-1
83,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Myšiak
7.
August
2020
"DOHODA o skončení dohody č. 20/35/54E/1253 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
20/35/54E_1253
0,00 € BUDZÁK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
7.
August
2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2020/1579
32,00 € Slovenské národné múzeum Meszároš Štefan
7.
August
2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2020/1577
32,00 € Slovenské národné múzeum Kubiková Miluše
7.
August
2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2020/1572
32,00 € Slovenské národné múzeum Kulena Štefan
7.
August
2020
20/12/54E/3821
20/12/54E/3821
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Silvia Kobelová
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »