Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Júl
2019
Kúpna zmluva
34/2019/09/99 – 370 III
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Tilia-t, s.r.o.
20.
Júl
2019
Kúpna zmluva
36/2019/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina NAMIS s.r.o.
20.
Júl
2019
Kúpna zmluva
35/2019/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina FORESTRA, s.r.o.
20.
Júl
2019
Kúpna zmluva
39/2019/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Ľubomír Suľovský
20.
Júl
2019
Kúpna zmluva
37/2019/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Jozef Čaraj DREVOSKLAD
19.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
640/CM/2019
17 076,00 € P Automobil Import s.r.o. / ALD Automotive Slovakia s. r. o. Slovenské národné divadlo
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ Akademický rok 2018/2019 Číslo zmluvy - 101/SMP/2018-19
ZML-2019/1-655:191006
0,00 € Ing. Maroš Záhorský Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19.
Júl
2019
Zmluva o obmene hmotných rezerv č. 32/OHRNZRaRB/2019
32/OHRNZRaRB/2019
0,00 € Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekončtrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
149-300-2019
100,00 € PhDr. Božena Kyjovská Slovenský hydrometeorologický ústav
19.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/90
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/37
15 973,94 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kamenné Kosihy
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 číslo zmluvy -20191-SK01-KA107-060296
144/2019/TnUAD
31 020,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Júl
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu.
Spr. 548/19
0,00 € Krajský súd v Banskej Bystrici Okresný súd Revúca
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
A13721168
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
6/2019
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov
19.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve
145/2019/TnUAD
0,00 € PARI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
ZoMRK/EDM_LZ_100932306
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. GMT Plus, s.r.o., Technická univerzita v Košiciach
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922351_Z
113,40 € AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Slovenské národné múzeum
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922344_Z
499,99 € AERO LOGISTICS s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »