Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
August
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 43/19
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Elektrizace železnic Praha a.s.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
ZML 385/2019
0,00 € Michaela Šaffo Katolícka univerzita v Ružomberku
22.
August
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050571
1 400,00 € Šajdová Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050829
50,00 € Urdová Klaudia Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050861
220,00 € Repčiak Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-62-101/2019
31,50 € Gabriela KSEŇÁKOVÁ Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Kúpna zmluva č. 9/07/2019
4301/2019/LSR
0,00 € Poľovnícke združenie Hurban Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
22.
August
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 81/2019-OPDR
111/2019/ŠLTANAP
430,00 € Karol Gnebus Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 226/2019-1/2.3
14 021,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 11955/6253/2019
2231/6253/2019
996,35 € Gonda Martin rod. Gonda Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
ZoVB, elektrická prípojka k RD, Kováč, k.ú. Moravské Lieskové
2116/6453/2019
255,00 € Kováč Milan Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
žpr-7 -71/2019-FES
126,00 € Kemláge Juraj Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Kúpna zmluva MPV FO - 11928/6253/2019
2204/6253/2019
116,34 € Kurajdová Lucia Mgr. rod. Kurajdová Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
ZoVB, VNK, NNK, Partizánske
2117/6453/2019
42,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/62 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/62
14 167,22 € ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Rámcová dohoda č. 106-2019-RD
106-2019-RD
80 910,25 € Unomed spol. s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
22.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-364-20190806-36710601
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava PHARMÁCIA LEK s.r.o.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 174/2019-1/2.3
12 855,00 € Ster Century Cinemas s.r.o. Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Zmluva o dielo č. 2019/114 - Žilina, MaSÚ – dobudovanie klimatizácie v b.č. 53 a 57 - R
6400002254
59 999,88 € KALORIM s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
22.
August
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o fyzickom členstve v inkubačnom programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich
572/2019/IP
0,00 € Jobteq Solutions, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »