Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
12.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 5013/2019
0,00 € JUDr. Roman Reištetter 0
4.
Február
2013
nič
-1
0,00 € 0 0
28.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019568
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
10.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201921455_Z
12 600,00 € OMES spol. s r.o. Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
25.
August
2014
Zmluva o overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností
39/2014
0,00 € Dopravný úrad EKOVA ELETRIC a.s., 723 00 Ostrava - Martinov, ČR
8.
September
2015
Kúpna zmluva
Z201522885_Z
1 069,19 € Ing. Ján Strapec Oxico Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
28.
Marec
2017
Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku prevádzkovateľom cyklistickej trasy- k.ú. Mužla, prevádzkovanie cyklotrasy EUROVELO 6, úsek Kravany nad Dunajom - Štúrovo, LV č. 101, č. 3255
456/2017-BA
15,68 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ, Ďatelinová 315, Iža, IČO 36 107 492; Obec Mužla, Mužla 711, IČO 00 309 125
20.
September
2016
Zmluva č. D - 3/2016 o nájme nebytových prietorov
0301/0092/16
Doplnená
5 430,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave 001 Slovakia team, s.r.o.
17.
December
2012
Dohodda o mimosúdnom urovnaní
13764-1
223,56 € Obvodný úrad Poprad Športovo strelecký klub Grebpark Poprad PP-0011,o.z. v likvidácii
28.
Máj
2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-001_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-001_2014
22.
Apríl
2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb – upratovacie a čistiace služby
Dodatok č. 6/2013 k Zmluve 1397/2010
1 246,28 € PRIMA INVEST spol. s r.o. Úrad vlády SR (IČO: 00151513) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (IČO: 00699021)
11.
December
2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb – upratovacie a čistiace služby
Dodatok č. 5/2012 k Zmluve 1397/2010
6 042,12 € PRIMA INVEST spol. s r.o. Úrad vlády SR (IČO: 00151513) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (IČO: 00699021)
18.
August
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22135/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22135/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum 00164348
28.
Február
2011
Kúpna zmluva
ÚVTOS -115-2/11-2011
252,00 € ÚVTOS Želiezovce Okresný súd Rimavská Sobota, IČO: 00165816
28.
Február
2011
Kúpna zmluva
ÚVTOS -115-1/11-2011
Doplnená
3 964,40 € ÚVTOS Želiezovce Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, IČO: 00166481
9.
Júl
2018
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2017-2018
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2017-2018
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborová organizácia SLOVES, 18-0068-0101
22.
December
2017
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2017-2018
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2017-2018
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborová organizácia SLOVES, 18-0068-0101
1.
Marec
2018
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2017-2018
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2017-2018
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborová organizácia SLOVES, 18-0068-0101
22.
Júl
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2019-2020
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2019-2020
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborová organizácia SLOVES, 18-0068-0101
4.
December
2012
Kúpna zmluva č. 01879/2012-PKZ -K40301/12.00 - AD 007, s.r.o.
01879/2012-PKZ -K40301/12.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond AD 007, s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »