Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2018
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 0701/0014/18
0701/0014/18
24 000,00 € EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27.
December
2019
Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Diaľnica D1 Bratislava -Triblavina, most D1/D4
ZM/2019/0483
6 834 074,80 € Doprastav, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
Január
2020
zmluva o dielo
6834/2019/5400/040
457 950,66 € TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D009/2018/13
15 000,00 € Islamská nadácia na Slovensku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
3.
Jún
2019
Zmluva o dielo
68/2019
Doplnená
573 583,56 € BELLATRIX, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23.
December
2019
Rámcová dohoda č. 2019/556 - Služobné, reprezentačné rovnošaty, bundy výberové pre PrV a doplnkov
6500000565
3 762 620,40 € REMPO, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
24.
September
2019
Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci
ŠOP SR-Z/380/2019
850 000,00 € Komplexná centrálna záchranná služba Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
30.
Apríl
2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI
105/XXI/2013/§54/BJ
Doplnená
54 756,00 € MATIJKA, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
December
2019
Zmluva o dielo č. 330/3/2019/DV NDT
330/3/2019/DV NDT
13 987 000,00 € NDCon LOGIC a.s. Železnice Slovenskej republiky
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
124/2019
35 000,00 € Úrad vlády SR FK Valča
19.
December
2019
Z M L U V A č. 143376 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143376 08U01
5 941 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
13.
September
2018
ZMLUVA O DIELO na vytvorenie webovej stránky a licenčná zmluva č. 4600003752/PT/2018
0326/2018
0,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23.
December
2019
Rámcová dohoda č. 2019/557 - Spoločenské, reprezentačné rovnošaty a doplnky
6500000566
1 799 117,52 € Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESING Úrad pre investície a akvizície MO SR
5.
December
2019
Dodatok č. 7 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017
150-2019/980-8636
9 650 034,00 € 1) GlobalTel, a.s., 2) SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
20.
December
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
162/2019-A
Doplnená
370,00 € Mgr. Enzo Passerini Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
Január
2020
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela
7/2020
16 667 892,00 € Asseco Central Europe, a.s. líder skupiny Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
20.
December
2019
ZMLUVA O NÁJME
122/2019/LPO
891 717,98 € DUCHO, s.r.o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20.
December
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
161/2019-A
370,00 € PaedDr. Júlia Kiššová, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
28.
Apríl
2017
Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky
231-2017/221-6002
Doplnená
19 300 068,00 € 1. GlobalTel, a.s., 2. SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
31.
December
2019
Zmluva na dodávku, inštaláciu, konfiguráciu a migráciu technologického zariadenia Oracle ExaData, licenčného softvérového vybavenia Oracle a na poskytovanie technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle.
77090-13/2019-BA
8 066 403,96 € TEMPEST a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie