Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
August
2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
181/2018
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
September
2019
Zmluva o dielo
19080281
1 705 004,63 € Metrostav a.s. Železnice Slovenskej republiky
18.
September
2019
zmluva o dielo
5856/2019/5400/023
1 150 707,72 € KUMAT spol. s r. o. Železnice Slovenskej republiky
6.
November
2018
Zmluva o sprístupnení údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
250/2018
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10.
Jún
2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019/000433-003
SITB_ZM_OVO1-2019-000433-003_2019
783 360,00 € JUDEX CORP, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14.
September
2019
Zmluva o dielo č. 2/2019
Zmluva o dielo č. 2/2019
0,00 € Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo Spojená škola, Pavlovce nad Uhom
20.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
218/2019-2060-4220
65 419 635,27 € Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
September
2019
Kúpna zmluva
9554/2019-M_ODSM 46984/2019
2 490 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP ORP/2019/161
29 455,35 € IMPRESSIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
16.
September
2019
Zmluva o dielo
Z/BTS/DRS/180/2019
1 698 552,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
14.
September
2019
Mandátna zmluva č. VŠC-7-31/2019
VŠC-7-31/2019
6 000,00 € SK Profi Coaching, s.r.o. Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
27.
September
2019
Nájomná zmluva BBCE: 021/19
3/2019
0,00 € JEDNOTNÝ MAJETKOVÝ FOND zväzov odborových organizácií v SR,Odborárske nám.č.3, 815 70 Bratislava1 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Rimavská Sobota
15.
September
2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
201907887
0,00 € Disig, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Želiezovce
27.
September
2019
Rámcová dohoda
Z201929058_Z
1 292,50 € Bio G, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
14.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1523/19_Hronovce
Z201909003
251,00 € Slovak Telekom,a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
16.
September
2019
Rámcová dohoda - Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS
ZM/2019/0300
3 729 472,03 € Skupina dodávateľov (vedúci člen: littlefinger, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
September
2019
Zmluva o dielo
Z/32/2019
20 833,33 € Ján Briatka B a B, s.r.o. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
16.
September
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041T23501
0,00 € IBEEX s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
September
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
10433-2
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erika Baranovičová
16.
September
2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 185/2019
0,00 € Štefánia Skičková Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach