Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
December
2016
Grantová zmluva SK 2016 AMIF SC2.1/3 projektu Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX)
SEP_OZP_ZM_SK-2016-AMIF-SC-2-1-3_2016
1 003 309,03 € IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Odbor zahraničnej pomoci SEP Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
28.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D391-121-9
IROP-Z-302011D391-121-9
400 140,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D447-121-9
IROP-Z-302011D447-121-9
402 600,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4.
Január
2011
Zmluva o dielo
2010/05117/OPPLaT
Doplnená
649,49 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Štátna opera, Banská Bystrica
6.
Jún
2017
Pokyn na zmenu č. 29 k ZM/2013/0395 - Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
PZ/2013/0395/0029
0,00 € Združenie Čebrať (vedúci člen: OHL ŽS, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Jún
2015
Zmluva o technickej podpore prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)
2015179202
Doplnená
5 435 179,20 € DITEC, a. s. Ministerstvo financií SR
26.
Máj
2017
Zmluva č.67/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II
67/OVOSOD/2017
6 055,20 € Čistý deň, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25.
Máj
2017
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
201502AM0303/11
4 775 597,10 € TEMPEST a.s. Železnice Slovenskej republiky
19.
Jún
2017
Rámcová dohoda
7/190301/2017-RAM
3 083 333,33 € elfa, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2017/0121
356 345 380,48 € Združenie D1 Prešov (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2.
Jún
2017
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb pozostávajúcich zo služieb riadenia programov a projektov a služieb koordinačnej a metodickej podpory súvisiacich so zavedením a rozvojom manažérskych systémov podporujúcich implementáciu operačného programu Technická
829/2017
682 286,88 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
28.
Február
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 403/2014 (u nájomcu) uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
403/2014
Doplnená
11 923,20 € BUDOVA s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4.
September
2012
Kolektívna zmluva na rok 2012
106/2012/Z
Doplnená
0,00 € SOZZaSS, Základná odborová organizácia pri Fakultnej nemocnici, Nitra Fakultná nemocnica Nitra
30.
Máj
2017
Rámcová dohoda
0378/2017
12 454 874,64 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore”
010/2017/1.2.1/OPVaI/DP
2 124 591,50 € DITEC, a.s. Výskumná agentúra
6.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Číslo zmluvy: OPVal/NP/1/2017, registračné č. 0379/2017
0379/2017
39 867 503,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0388/2017
0388/2017
41 150 000,00 € Centrum vedecko- technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
Máj
2017
Zmluva č. 139/OVOSOD/2017 o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutia Okresného súdu Senica
139/OVOSOD/2017
21 784,80 € Čistý deň, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30.
Máj
2017
zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011D977
Z314011D977
2 328 577,62 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Sekcia európskych programov
9.
Jún
2017
Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek
ZM/2017/0199
8 246 694,00 € Združenie R2 Šaca – Košické Oľšany (vedúci člen: Valbek s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.