Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Marec
2018
zmluva o dielo
0136/2017/5400/048
2 398 035,23 € Železničné stavby a.s., Košice Železnice Slovenskej republiky
29.
Marec
2018
zmluva o dielo
2384/2018/5400/027
118 910,00 € FRADEX stavby s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
Marec
2018
Zmluva o vybudovaní integrovaného bezpečnostného systému
GR ZVJS-38/35-2018
8 697 455,98 € VEL Security a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27.
Marec
2018
zmluva o dielo
2044/2017/5400/053
4 090 120,00 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
3.
Apríl
2018
Rámcová dohoda
4/2018
664 890,00 € REMPO, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
16.
Apríl
2018
zmluva o dielo
1872/2017/5400/054
2 671 200,00 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
15.
Marec
2018
zmluva o dielo
1066/2017/5400/027
3 289 000,00 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
16.
Apríl
2018
zmluva o dielo
2700/2018/5400/048
168 500,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
11.
Apríl
2018
zmluva o dielo
1098/2017/5400/023
5 165 000,00 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18.
Apríl
2018
zmluva o dielo
2772/2018/5400/026
36 900,00 € PRODEX spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5.
Apríl
2018
zmluva o dielo
2417/2018/5400/033
629 930,54 € TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8.
Marec
2018
Rámcová dohoda
37/2018
720 068,93 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Marec
2018
Zmluva o poskytovaní služieb a udelení licencie
58/2018-2060-2020
87 660,00 € SAPTA, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Apríl
2018
rámcová zmluva o dielo
2303/2017/5400/026
205 000,00 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28.
Marec
2018
zmluva o dielo
2434/2018/5400/048
405 000,00 € TRANSSERVIS, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
248 342,85 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Február
2014
Čiastková zmluva č. 8 k Rámcovej dohode č. 21/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a § 11, § 64 a ďalších súvis. ust. zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
08/21/2011
5 993,35 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
21.
Marec
2018
Rámcová dohoda
35786/2018
2 447 160,00 € REMPO, s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
18.
Apríl
2018
Kúpna zmluva č. 03587/2015-PKZ-K40667/15.00
03587/2015-PKZ-K40667/15.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond NowNotLater s.r.o.
27.
Marec
2018
zmluva o dielo
1117/2017/5400/036
418 000,00 € OKV, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky