Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Apríl
2015
Zmluva o dielo
116/2015-2050-3000
554 596,80 € Viva Musica! agency s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
12.
November
2012
Dodatok č. (1) k Zmluve o partnerstve č. 150/2011/2.2/OPVaV/D01/PZ
Dodatok č. (1) k Zmluve o partnerstve
Doplnená
616 805,50 € Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Sapa Profily, a.s., Fagor Ederlan Slovensko, a.s., THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., ESOX, spol. s r.o., SPINEA, s.r.o., MATADOR Automotive Vráble, a.s., SLCP Consulting s.r.o., TUVATECH, s.r.o. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
25.
Január
2018
zmluva o dielo
1681/2017/5400/023
1 219 924,85 € TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
9.
Január
2018
Výkon externého rušňového personálu
1173016/SL
27 158,40 € LOKORAIL, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
23.
Január
2018
zmluva o dielo
96/2017/5400/067
402 199,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
22.
November
2017
Zmluva o dielo č. 4600003412/VS/2017
0408/2017
0,00 € ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, Trnava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31.
Január
2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000166
SITB_ZM_OVO1-2018-000166_2018
900 504,00 € DITEC, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
30.
Január
2018
zmluva o dielo
1316/2017/5400/026
1 525 894,51 € ROKO gips, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
248 342,85 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25.
Január
2018
rámcová zmluva o dielo
1815/2017/5400/073
296 620,00 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
9.
Január
2018
Rámcová dohoda č. 1045/2017
1045/2017
4 194 900,00 € Grant Thornton Advisory s.r.o.; Visions Consulting, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Január
2018
zmluva o dielo
1100083575/2017/5400/023
390 000,00 € DICIT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2018
Dohoda o odklade plnenia
25/2018
193 198,80 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu )
22.
Január
2018
Rámcová kúpna zmluva č. 44/2018
CRZ č. 948/2018/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LOGINT, a.s.
29.
Január
2018
Dohoda o spolupráci pri kontrole zákaziek vyhlásených podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
252/2017
0,00 € Úrad pre verejné obstarávania Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16.
Január
2018
Rámcová dohoda č. 1045/2017
1/2018
4 194 900,00 € Grant Thornton Advisory s.r.o.; Visions Consulting, s.r.o. Výskumná agentúra
12.
December
2017
KÚPNA ZMLUVA
20170079
Doplnená
29 317 935,67 € MH Invest, s.r.o. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
30.
Január
2018
zmluva o dielo
1814/2017/5400/027
931 000,00 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
31.
Január
2018
Kolektívna zmluva Úradu vládneho auditu na rok 2018
2/KZ/2018
0,00 € ZO OZ Sloves pri ÚVA Zvolen, Košice, Bratislava Úrad vládneho auditu
2.
Február
2018
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 175/2008/ZODH/ZA zo dňa 30.09.2008 v znení dodatkov
11/04/2008
1 839,60 € HOUR, spol. s r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania