Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
September
2018
ZMLUVA O DIELO na vytvorenie webovej stránky a licenčná zmluva č. 4600003752/PT/2018
0326/2018
0,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8.
Október
2018
Zmluva o nájme veci s dojednaným právom kúpy
51/2018
30 992 145,60 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
21.
August
2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
181/2018
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4.
Október
2018
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
0994/2018
64 428 186,14 € SWAN, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
September
2018
zmluva o dielo
3495/2018/5400/072
106 500,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
21.
September
2018
zmluva o dielo
3343/2018/5400/066
35 900,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Október
2018
ZMLUVA O DIELO
18/18/1814
2 049 000,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2018
zmluva o dielo
3503/2018/5400/071
611 740,00 € KUMAT, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Október
2018
zmluva o dielo
3487/2018/5400/045
244 000,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2018
zmluva o dielo
3456/2018/5400/023
123 000,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2018
zmluva o dielo
3213/2018/5400/026
792 000,00 € AŽD SLOVAKIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
8.
Október
2018
Objednávka-Čiastková zmluva
D-II/OPP2/2018
34 880,00 € Výskumný ústav dopravný, a.s. Železnice Slovenskej republiky
28.
September
2018
zmluva o dielo
3800/2018/5400/063
71 723,00 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21.
September
2018
zmluva o dielo
3489/2018/5400/009
27 412,67 € KUMAT, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Október
2018
zmluva o dielo
3926/2018/5400/065
114 850,94 € HP plus s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
3.
Október
2018
zmluva o dielo
3482/2018/5400/029
503 218,75 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
9.
November
2017
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/041-04/2016 K NR SR
46 900,00 € Ing. Peter Hanulík - PEHA Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24.
September
2018
Zmluva č. 145/2018/MPRVSR-310 o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
145/2018/MPRVSR-310
6 418 800,00 € Deloitte Audit s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 1
SITB_ZM:OVO1-2018-000558-001_2018
24 366 232,80 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
2.
Október
2018
zmluva o dielo
3495/2018/5400/071
1 091 405,00 € AŽD SLOVAKIA a.s. Železnice Slovenskej republiky