Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
248 342,85 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
Marec
2012
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK
Z2012021
18 464,00 € VALENA s.r.o., Slovenská konsolidačná, a.s.
23.
Január
2015
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZM1001726
1 488,00 € Milan Lasica Rozhlas a televízia Slovenska
13.
November
2017
I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska - ul. Gen. Svobodu, križovatka
2414/6350/2017
791 488,22 € Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
November
2017
zmluva o dielo
1100083046/2017/5400/026
309 867,00 € KUMAT spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2017
zmluva o dielo
1100079683/2017/5400/027
271 300,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2017
Zmluva o poskytovaní podporných služieb-Underpinning contract pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZaESZaRFaRS
101/2017
16 558 100,00 € Skupina dodávateľov Asseco Central Europe a.s. Bratislava,Asseco Central Europe a.s.Praha ,Beset s.r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
16.
November
2017
zmluva o dielo
1029/2017/5400/052
79 300,00 € ENVIROSTAVBY SK s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
22.
September
2017
Zmluva o dielo na na realizáciu stavebných prác na akcii:" Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zvolene - Objekt Bariny"
R-8690/2017/OIP
1 152 000,10 € DAG SLOVAKIA, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
15.
November
2017
ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
164/2016-1.16
15 299 950,00 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
30.
November
2017
Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2017
Z1700327
550,11 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Slovenská konsolidačná, a.s.
30.
November
2017
Zmluva o postúpení daňových nedoplatkov č. 2/2017
Z1700328
2 425,62 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Slovenská konsolidačná, a.s.
29.
November
2017
I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka
2455/6350/2017
1 952 914,36 € METROSTAV a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
10.
November
2017
Rámcovú zmluvu o dielo vo veci vykonania hlavnej opravy na HDV radu 736
14747/2017-O8
420 000,00 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
23.
November
2017
Zmluva o dielo - zhotovenie stavby diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II.etapa
ZM/2017/0359
13 965 857,30 € Metrostav a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3.
November
2017
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy majetku štátu - k.ú. Kyselica, LV č. 698, delimitácia nehnuteľností - čakární, vrátane dlhodobého majetku tvoriaceho súčasť stavieb a príslušenstvo a drobného majetku
1927/2017-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21.
Marec
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042BB080030
042BB080030
Doplnená
892 090,20 € ALFA BIO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
November
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031M635
Z312031M635
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
November
2017
Zmluva o nájme hnacích koľajových vozidiel
0420/2017
0,00 € S Rail Lease s.r.o., Tomášikova 17, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28.
Apríl
2017
Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky
231-2017/221-6002
Doplnená
19 300 068,00 € 1. GlobalTel, a.s., 2. SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby