Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Jún
2019
Zmluva o dielo
68/2019
Doplnená
573 583,56 € BELLATRIX, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17.
Máj
2018
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/116-03/2016 K NR SR
Doplnená
45 716,00 € Bc. Andrej Martoš Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26.
Október
2017
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 021/2017
IV/383/2017/MO
Doplnená
344,25 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK OZ Študentský svet
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií softwarových aplikácií
17/2013
Zrušená
741,60 € Vema, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19.
November
2019
Zmluva o dielo
19BR11001
6 790 000,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
4.
Október
2018
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
0994/2018
64 428 186,14 € SWAN, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Február
2014
Dodatok č. 2 k rámcovej komisionárskej zmluve
17/2014
Zrušená
0,00 € SODEXHO PASS SR,s.r.o Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21.
Máj
2018
Zmluva o fyzickom členstve v inkubačnom programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich
297/2018/IP
0,00 € iGenius, s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo Hospodárstva SR
25.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP
Z314011M031
Doplnená
298 596,20 € Transparency International Slovensko Sekcia európskych programov
19.
November
2019
zmluva o dielo
4959/2019/5400/025
15 189 985,80 € Združenie "Pod šípom" - TSS Grade, a.s. Železnice Slovenskej republiky
4.
December
2017
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 408/2017
14 000,00 € Pivnica Radošiná s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
2.
November
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
Doplnená
248 342,85 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7.
Máj
2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-3-035-2015-KZ_2015
84 515,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Milan Lučanský
5.
December
2019
Dodatok č. 7 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017
150-2019/980-8636
9 650 034,00 € 1) GlobalTel, a.s., 2) SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
4.
December
2019
Zmluva o spôsobe určenia ceny a ostatných základných podmienkach pri realizácii stavieb a projektovej dokumentácie stavebného zámeru
86/2019
0,00 € SYTIQ, a.s. Slovenská pošta, a. s.
20.
August
2014
Kúpna zmluva
52/2014
Zrušená
4 364 884,70 € TT Pharma, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
21.
August
2018
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických služieb
181/2018
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2.
December
2019
Zmluva o dielo
6718/2019/5400/063
117 600,00 € SUDOP Košice a.s. Železnice Slovenskej republiky