Najsledovanejšie zmluvy

Zoznam zmlúv podľa počtu zobrazení za posledných 30 dní

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Júl
2017
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ŠOP SR/89/2017
850 000,00 € Komplexná centrálna záchranná služba Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
4.
August
2017
DODATOK č.2 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
185/2017
0,00 € SK-NIC, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4.
Júl
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Projekt výskumu zvýšenia efektivity monitoringu výskytu alergénov v ovzduší."
049/2017/1.2.1/OPVaI/DP
6 327 039,68 € DIGMIA s.r.o. Výskumná agentúra
8.
August
2017
zmluva o dielo
1100080296/2017/5400/027
2 517 000,00 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
6.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Priemyselné výskumno-vývojové centrum v oblasti monokryštálov zafíru”
034/2017/1.2.1/OPVaI/DP
6 938 929,30 € CRYSTALEX, s.r.o. Výskumná agentúra
27.
Júl
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Priemyselné výskumno-vývojové centrum analýzy a spracovania dát"
050/2017/1.2.1/OPVaI/DP
6 730 602,50 € DATALAN, a.s. Výskumná agentúra
7.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Vedecko-technická platforma určená pre výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe”
026/2017/1.2.1/OPVaI/DP
5 140 617,52 € GLASS WAY, s.r.o. Výskumná agentúra
26.
Júl
2017
RÁMCOVÁ DOHODA
2016/SD
45 869 597,22 € DEC International, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2026417
1 000,00 € Šiška Dobroslav Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Apríl
2017
Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci - Spolupráca zmluvných strán pri riešení mimoriadnych situácií a stavov
604/2017-PR
900 000,00 € KOMPLEXNÁ CENTRÁLNA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU na realizáciu projektu: "Výskumné centrum dynamického riadenia energetických tokov s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov"
039/2017/1.2.1/OPVaI/DP
3 331 964,72 € Datapac s.r.o. Výskumná agentúra
14.
August
2017
Kúpna zmluva
874/2017
94 994,52 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Úrad vlády SR
18.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400/2017
0400/2017
21 046 596,77 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
274/2017-2060-2242
25 492 823,56 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
10.
August
2017
zmluva o dielo
1100078885/2017/5400/048
514 824,52 € AŽD SLOVAKIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
29.
Marec
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/17
2 982 780,00 € Korporátne služby s.r.o. Výskumná agentúra
18.
August
2017
Zmluva o bezodplatnom prevode 2017/703
2017/703-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
8.
August
2017
zmluva o dielo
1100078673/2017/5400/052
254 800,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
14.
August
2017
zmluva o dielo
1100080116/2017/5400/029
330 230,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
9.
August
2017
Zmluva o dielo
69/2017
0,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky