Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Dodatok č.1 k zmluve o podnájme č.95/NZ/NP/2016
Dodatok č.1
0,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve zo dňa 20.03.2018
1
0,00 € Nadácia STU pre rozvoj talentov Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1
D07/2018
-8 082,10 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o., Národná transfúzna služba SR
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 291/2017-940/MPRV SR zo dňa 13.10.2017
291/2017-940/MPRV SR/D1
139 249 178,12 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000398-027 na realizáciu akcie „Rekonštrukcia stropov objektu Fritzov dom ŠÚBABanská Štiavnica“
SHNM_D02_OVO1-2017-000398-027_2018
0,00 € ROKO SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode: Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov
1
0,00 € IGT Global Solutions Corporation TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20.
Apríl
2018
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Spišská Teplica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
20.
Apríl
2018
DODATOK Č. 3 K RÁMCOVEJ DOHODE
3/676/2016
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Slovenská pošta, a. s.
20.
Apríl
2018
Dodatok k zmluve 20180404
1
0,00 € ISSO s. r. o. Spojená škola
20.
Apríl
2018
Zmluva o dodaní služieb č.Z/302/2018/04/112
1
183 235,61 € Peter Špaňo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
20.
Apríl
2018
poskytovanie podporných služieb a dodávka RE
dodatok č. 1 k zmluve 2017-0377-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 2 k NZ č. ÚZ ŠDaJ STU 9707/0001/15 (č. 20/2015 R-STU)
2
42,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Občianske združenie Ynet
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2018/ŽT/IK
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2018/ŽT/IK
55,00 € Železnice Slovenskej republiky HYDRO-ENERGY a.s.
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 7/2014/ŽT/TO
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 7/2014/ŽT/TO
800,00 € Železnice Slovenskej republiky KOMNET, s.r.o.
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2017/ŽT/TO
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2017/ŽT/TO
200,00 € Železnice Slovenskej republiky KOMNET, s.r.o.
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k NZ ÚZ ŠDaJ STU o nájme nebytových priestorov č. 9707/0007/16 (34/2016 R-STU)
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mileware, s. r. o.
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 2 k NZ ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0011/16 (č.62/2016)
2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mileware, s. r. o.
20.
Apríl
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. KLUD-042-011/2018
1
1 010,06 € Miroslav Dorin Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva DRUŽBA Bardejovské Kúpele
20.
Apríl
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. KLUD-168-018/2017
1
1 245,39 € Miroslav Dorin Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva DRUŽBA Bardejovské Kúpele
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k dohode 17/43/056/4 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dodatok č. 1
0,00 € TRADEING s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>