Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9010/0001/19
1
3 846,67 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Január
2020
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o nájme dráh plaveckého bazéna č. 002/2020/KP
Dodatok č. 1
0,00 € MBB a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode číslo :19/39/052/86
Dodatok č.1
0,00 € Obec Bukovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
20.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
1 800,00 € PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
1 000,00 € Mgr. Martina Dzadíková, MBA, konateľka spoločnosti MD SL, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby č. 190015/083/2016
190010/011/2020
0,00 € CITY GASTRO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 998/2018 zo dňa 27. 08. 2018
UPJŠ - 4/2020
0,00 € Letecká agentúra Kolumbus, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K549
1
0,00 € Mestská časť Košice-Šaca Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 07/2019
Dodatok č. 07/2019
0,00 € Tenisový klub Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Dodatok č. 04/2019
Dodatok č. 04/2019
0,00 € Tenisový klub Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/P625
3
0,00 € Obec Bobrov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Dohode č.19/42/054/645
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Pavol Ihnát
20.
Január
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/233
5
0,00 € Obec Letanovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/13
0,00 € Mesto Skalica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G838
2
0,00 € Obec Sedliacka Dubová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 99/62/2019/01
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 99/62/2019/01
0,00 € Slávka Hycláková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
20.
Január
2020
Dodatok ku KZ
1/2020
0,00 € OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej Spojená škola internátna, Snina
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode VÚSCH č. 183-2019-RD
Dodatok č. 1
0,00 € JN Developement, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
20.
Január
2020
Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 119/Bn/160604
119/Bn/160604/D05
0,00 € František Bíroš Žilinská teplárenská, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>