Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
Október
2018
Dohoda o novácii zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
405/2017-2060-2200-F794-DoN
127 869,93 € ARC Design, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2018-132-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra DOMOV Gold Power, s.r.o.
22.
Október
2018
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
557/2018
0,00 € Národný ústav detských chorôb Blažová Ivana, Mgr.
22.
Október
2018
Dodatok č.3 NP Praxou k zamestnaniu
dodatok č.3.
0,00 € STOP DRINK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Október
2018
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H347
1
0,00 € Obec Veľké Úľany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Dodatok č. 3 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 35/2018
Dodatok č. 3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik KAM Rent, s.r.o.
22.
Október
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
1
0,00 € Archijobas, s.r.o. Slovenské národné divadlo
22.
Október
2018
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/OZ18/ III.Q.2018/EAD
6063-2018-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Október
2018
Dodatok č. 2 k dohode č. 18/12/060/415
2/2018/11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenské banské múzeum
22.
Október
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1
20 831,93 € SEA SK spol. s r.o. Mincovňa Kremnica, š. p.
22.
Október
2018
Dodatok č. 1/2018 k Zmluve č. 247/2013 zo dňa 16.8.2013 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2018 – 247/2013
0,00 € Tosama d.o.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Október
2018
D O D A T O K č. 1 k Zmluve č. 128096 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej dňa 09. júla 2018 na projekt: Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia
D O D A T O K č. 1 k Zmluve č. 128096 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Revištia
22.
Október
2018
Dodatok č. 3 k zmluve č. HM/119-2011/300
Dodatok č. 3 k zmluve č. HM/119-2011/300
0,00 € Hydromeliorácie, š.p. Jozef Horváth
22.
Október
2018
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/25/060/175 o poskytnutí príspevku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 1 k dohode č. 18/25/060/175
0,00 € Ladislav Boháč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Október
2018
Dodatok č.7 k Rámcovej dohode č. 200-2014-RD
Dodatok č.7
0,00 € Biomedica Slovakia s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
22.
Október
2018
Dodatok č.4 k Rámcovej dohode č.212-2014-RD
Dodatok č.
0,00 € BIOTRONIK Slovensko s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
22.
Október
2018
Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 199-2014-KZ
Dodatok č. 1
0,00 € Bio G, spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
22.
Október
2018
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo 7-998/2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo 7-998/2017
0,00 € P.S. in, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Október
2018
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku podľa § 50
Dodatok č.1/2018
0,00 € ARCADIA - KVETY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Október
2018
Dodatok č.6 k Rámcovej dohode č.194-2014-RD
Dodatok č.6
0,00 € Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>