Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Október
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 600/01/2016
1
0,00 € Harmónia SCM, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
20.
Október
2017
Dodatok č. 36
Dodatok č. 36
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Október
2017
Dodatok č. 1 ku koprodukčnej zmluve o spolupráci pri výrobe audiovizuálnych diel
1
45 600,00 € LOCO AGENCY s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20.
Október
2017
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2017-926-2017-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Patrik Romaňák
20.
Október
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z201734861_Z
Dodatok č. 2
0,00 € GFCH spol. s r.o. Mesto Komárno
20.
Október
2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.03.2013
Dodatok č. 7 k 024/2013/TnUAD
1 828,80 € Nemocnica Svätého Michala, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
Október
2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 510/2013
UPJŠ - 1110/2017
0,00 € BASK, Gravel, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Október
2017
D O DATOK č. 2 k Zmluve o vykonaní pomocných prác č. ÚVVaÚVTOS-119/34-2017 zo dňa 23. júna 2017 uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 516/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
dodatok č.2
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov
20.
Október
2017
Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 149868/1/2013
Príloha č. 1 KZ 149868/1/2013
0,00 € MESSER Tatragas spol.s.r.o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
20.
Október
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín DL Lauko, s.r.o.
20.
Október
2017
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 004/2017/1.1.3/OPVaI/DP
Dodatok č. 2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove
20.
Október
2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 53/2017
1
0,00 € IMPA Bratislava, a. s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
20.
Október
2017
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnano
Dodatok k dohode č. 17/27/054/161
5 513,52 € Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20.
Október
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 004/2017/1.1.3/OPVaI/DP
2 (004/2017/1.1.3/OPVaI/DP/D02)
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Výskumná agentúra
20.
Október
2017
DODATOK č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1251/2015
Dodatok č. 1
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Agentúra správy majetku
20.
Október
2017
Dodatok č. 15 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
15
0,00 € K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
20.
Október
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/2016/J o prechodnom ubytovaní
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Jana Buchláková
20.
Október
2017
Dodatok týkajúci sa predĺženia lehoty na preobsadenie prac. miesta
Dodatok č. 1
0,00 € Akadémia vzdelávania Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
Október
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2017 z NJF uzatvorený v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF v znení neskorších predpisov
1
0,00 € Javys, a. s. Národný jadrový fond
20.
Október
2017
Dodatok č.1 k Dohode č. 57/§50j/NS 2017
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Stredná odborná škola obchodu a služieb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>