Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
12.
December
2017
Dodatok č. 5/2017
Dodatok č. 5/2017
0,00 € TOPICO s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 4/2016
603/2017
0,00 € Hontianske múzeum a galéria Ľ. Simonyiho Slovenské banské múzeum
12.
December
2017
Dodatok č.1
1
0,00 € SKC drevo, s.r.o. OZ Vranov
12.
December
2017
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 124626/2017
R-12403/2017
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
12.
December
2017
Dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1
14 000,00 € PILREZ, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
12.
December
2017
DODATOK č. 1 k zmluve číslo: 091100P60025/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č.1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky KOOR, s.r.o.
12.
December
2017
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. 3/I/IV.Q.2017
2.
10 800,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Šaštín OVIS, s. r. o.
11.
December
2017
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 € Peter Jurák, bezpečnostný technik Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
11.
December
2017
Príloha č. 2 k Dohode č. 17/34/051/233 - Menný zoznam absolventov škôl
Príloha č. 2 k Dohode č. 17/34/051/233
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11.
December
2017
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb č. 103/2011
D64/2017
0,00 € KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o Národná transfúzna služba SR
11.
December
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042NR080036
Dodatok č. 2
0,00 € KROK, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
December
2017
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2017/1.1.3/OPVaI/DP/D05
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
11.
December
2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0704
3
13 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
December
2017
Dodatok č. 2
2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín BestServices.sk, s.r.o.
11.
December
2017
Dodatok č.9 k Zmluve č. 2009/009/UL
Dodatok č.9 k Zmluve č. 2009/009/UL
237,35 € ProCeS s.r.o. Špeciálna základná škola, Krupina
11.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve na základný servis výťahového zariadenia č. 808/14/Sch
46/2017
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
11.
December
2017
Odberový diagram pre rok 2018
C
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. František Vyskupič - ELFE technické zariadenia budov
11.
December
2017
Dodatok č. 14 k nájomnej zmluve č. NZ/10/2011
Dodatok 14 k NZ/10/2011
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Barbora Andrejuvová
11.
December
2017
Dodatok č. 4 Zmluva o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
501 632,23 € Obec Liptovské Revúce Ministerstvo životného prostredia SR
11.
December
2017
Dodatok 1 k Zmluve o nájme bytu 620530552-1-2016-ZNB
Dodatok 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Imrich Kováč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>