Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
6.
December
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 21NSP2000218
10
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
6.
December
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/257
4
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H753
2
0,00 € Obec Bajtava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín INFINITY TRUST, s.r.o.
6.
December
2019
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 61NSP3000118
Dodatok č. 8
0,00 € Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
6.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín DRAZIL s.r.o.
6.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2019 č. SEMOD-77-4/2019
Dodatok č. 1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo obrany
6.
December
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H062
3
0,00 € Obec Pčoliné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2019
Dodatok č. 33 k Zmluve _ 17 _ 2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
33/2019
0,00 € Psychiatrická nemocnica Kremnica VšZP a.s., Bratislava
6.
December
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064BB070057
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY
0,00 € Hobitdom, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G736
4
0,00 € Mesto Detva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2019
DODATOK č. 2
105/2018-2060-2230-N797-2
0,00 € ORAC SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2019
k dohode č. 19/01/060/147 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
Dodatok č. 1
0,00 € Green Art a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6.
December
2019
k dohode č. 19/01/060/137 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
Dodatok č. 1
0,00 € Green Art a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb č. 1316/2018
UPJŠ - 1220/2019
0,00 € ASEK TZB, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.
December
2019
Dodatok č. ku Kúpnej zmluve č. 13-04-2019-IVQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.
6.
December
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K063
2
0,00 € Obec Súľov – Hradná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
December
2019
DODATOK č. 3
105/2018-2060-2230-N501-3
0,00 € K-KART spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2019
Dodatok č. 1
72/2019/OLaP
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
6.
December
2019
Dodatok č. 2
AOS-II-8/2019
896 592,91 € KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>