Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
17.
August
2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
273/2018
0,00 € PALISÁDY REAL, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o kartách euroShell Card č. H20180426001
H20180817001
0,00 € SHELL Slovakia, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
August
2018
Dodatok č.3
1556/PO-2018
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS; Odborová organizácia Rooseveltovej nemocnice, Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
17.
August
2018
DODATOKč. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
16_00166944_20180813_dodatok2
0,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ podpory) Historický ústav SA V, v. v. i., (príjimateľ podpory)
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
184 300,00 € Javorníky - východ Slovenská agentúra životného prostredia
17.
August
2018
Dodatok č.1 k dohode č. 17/43/054/51 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Cesta na trh práce - Aktivita č.1
1
0,00 € MTH agro s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
17.
August
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OVO1-2017/000102-042 na realizáciu akcie „Čadca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_D03_OVO1-2017-000102-042_2018
27 896,63 € P.S.in, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o výskumno-vývojovej spolupráci č. 510/190119/2017-ATYP zo dňa 16.11.2017
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160557
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jozef Regec
17.
August
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160145
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vasilij Boršoš
17.
August
2018
Dodatok č. 2
ÚVTOS-ost-3-60/36-2017
352 482,65 € Stavba a inžiniering s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
17.
August
2018
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Excel Media Group, s.r.o.
17.
August
2018
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Excel Media Group, s.r.o.
17.
August
2018
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo TRAK-POL Adam Galka
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 1
0,00 € MUDr. Martin Tompoš, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 1
0,00 € MUDr. Mária Jakubesová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 1
0,00 € MUDr. Viera Zorkovská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 1
0,00 € MM Praktik, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 1
0,00 € MUDr. Anna Huljaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 1
0,00 € MUDr. Peter Babjak, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>