Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018/2400/3708 zo dňa 07.01.2019
2018/2400/3708/D1
0,00 € NAUTILUS, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-00730
2
0,00 € Obec Gemer Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-00730
1
0,00 € Obec Gemer Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-243-00690
1
0,00 € Mediaworks s.r.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre študenta poberajúceho sociálne štipendium, Akademický rok 2019/2020, Dodatok č. 1 ku zmluve: SM-64/2019/20
1
894,00 € Branislav Puzder Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-230-00552
1
0,00 € Pro Museum – Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-00457
1
0,00 € Klub maďarsky hovoriacich Rómov v Hodejove Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre študenta poberajúceho sociálne štipendium, Akademický rok 2019/2020, Dodatok č. 1 ku zmluve: SMP-62/2019/20
1
900,00 € Vanda Kmecová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-00025
1
0,00 € OZ pre podporu vzdelávania, výchovy a kultúry - ROMAD Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-00014
1
0,00 € Informačné poradenské Centrum Rómov Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre študenta poberajúceho sociálne štipendium, Akademický rok 2019/2020, Dodatok č. 1 ku zmluve: SMP-7/2019/20
1
993,00 € Marek Figlár Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
21.
Október
2019
DODATOK č. 1
405/2017-2060-2200-K876-1
82 134,50 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220273
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Sucháň Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 083BB020010
Dohoda
0,00 € UNOLES, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Október
2019
DODATOK č. 2
105/2018-2060-2230-P328-2
0,00 € Ing. Róbert Haburaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0139/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
ZML 88/2019 RE/05
88 196,53 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Október
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019-002339
D01_ SEP-IMRK3-2019-002339
0,00 € Obec Svätý Peter Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2018607_1
0,00 € K 2 STUDIO s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Október
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Kinga Varga ROZLIČNÝ TOVAR VARGA VARGA VEGYESBOLT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
21.
Október
2019
DODATOK č. 2
105/2018-2060-2230-N641-2
0,00 € Harona, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>