Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
August
2017
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/086
1
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2017
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/161
1
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2017
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/160
1
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0098
107/2016/UCM_2
25 794,50 € Univerzita sv. Cyrila a aMetoda v Trnave Agentúra na podprou výskumu a vývoja
21.
August
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0232
Dodatok č. 2
19 563,50 € Univerzita Komenského v Bratislave Vedecký park Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
21.
August
2017
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/186
1
0,00 € Obec Liešťany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0296
Dodatok č. 2
5 500,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
21.
August
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. aPVV-15-0051
106/2016/UCM_2
26 899,50 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
August
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 600/2017
UPJŠ - 862/2017
28 264,76 € SCHOTT, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
August
2017
Dodatok č. 6 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
D 36/6/54-13/2017
8 100,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Union zdravotná poisťovňa, a.s.
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
21.
August
2017
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
CPPO_D01_60-ON-2015_2017
15 085,77 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radovan Zimmermann
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
21.
August
2017
DODATOK č. 1 k Dohode č. 05/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
DODATOK č. 1/2017
0,00 € RENOST - kolieska & castors, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21.
August
2017
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D346
1
0,00 € PENETTA - GROUP s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
August
2017
Dodatok č. 1
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam študentov, s ktorými bola uzavretá Zmluva o ubytovaní
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>