Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
Júl
2020
Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve č. Z20205188_Z
Dodatok č.3
402,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
10.
Júl
2020
ku kúpnej zmluve č. Z20207175
1
0,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
10.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. BARMO-Prav-17/2018/MN-3
Dodatok č. 1
0,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Izmajlov Group, spol. s r.o.
10.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení a použití diela Z 136/2020-55
Z136/2020-80
0,00 € Jan Čumlivski Slovenská národná galéria
10.
Júl
2020
Dodatok č. 2
ÚVTOS-41-1/34-2020
10 000,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca DMSK BAU s.r.o.
10.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
GR ZVJS-46/16-2020
1 800,00 € eBIZ Consulting s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10.
Júl
2020
Dodatok č.1 k 326_2019_Zmluva o dielo_Dejiny slovenského divadla II
1
0,00 € Mária Pružinská (M. P. Litawská, M. Litavská) Divadelný ústav
10.
Júl
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021P941/D03
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10.
Júl
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-342-03056
2
0,00 € A33 s.r.o. Fond na podporu umenia
10.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02014
1
0,00 € Kultúrne centrum Modra Fond na podporu umenia
10.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-324-01941
1
0,00 € Tanečné divadlo Alternatív Fond na podporu umenia
10.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P60690/18 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SLOVNAFT, a.s.
10.
Júl
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J978
2
0,00 € Obec Veľké Ripňany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rotary Club Trenčín Laugarício
10.
Júl
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rotary Club Trenčín Laugarício
10.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1030170416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Dodatok č. 1/2020
0,00 € Tepelné hospodárstvo s.r.o. SAMaV Košice
10.
Júl
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M744
3
0,00 € Odborné učilište internátne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2020/200 – dodanie „Pyroprostriedkov do záchranných a protipožiarnych systémov leteckej techniky – PP-3
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2020/200
0,00 € Kolumbus Trade, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
10.
Júl
2020
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D638
3
0,00 € TOSIT s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
10.
Júl
2020
DODATOKč. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0114 v znení jej platných dodatkov
APVV-15-0114d5
0,00 € Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied, Košice Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>