Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
Máj
2019
Dodatok č. 2 č. MK-77/2019/M k zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018
2
2 500 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Fond na podporu umenia
23.
Máj
2019
Dodatok 1 k ZoD 2449/2018/5400/054 - žst. Hlohovec, predĺženie užit.koľají, vypr. PD
dodatok 1
26 366,88 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
Máj
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov APVV-15-0388
Dodatok č. 5
19 000,00 € Centrum biovied SAV - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
23.
Máj
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre deti a dorast
Dodatok č. 2
0,00 € MUDr. Mária Beníčková, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1010070110 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Dodatok č. 1/2019
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Tepláreň Košice, a.s.
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1035150613 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Dodatok č. 1/2019
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Tepláreň Košice, a.s.
23.
Máj
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072NR130010
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Sazdice Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074BA220008
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Igram Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Máj
2019
DODATOK č. 2
405/2017-2060-2200-L699-2
108 750,00 € Makrowin, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Máj
2019
Dodatok č. 2 č. MK-77/2019/M k zmluve č. MK-96/2018/M zo dňa 18. decembra 2018 o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
MK-77/2019/M
2 500 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
23.
Máj
2019
DODATOK č. 3
405/2017-2060-2200-F209-3
83 750,00 € INTERIA, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Máj
2019
dodatok č.1 k zmluve o stravovaní odsúdených mimo priestorov č. ÚVV a ÚVTOS-16/32-2019
dodatok č.1 ÚVV a ÚVTOS-16-1/32-2019
0,00 € GIM-S, s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
23.
Máj
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2019-404-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra EURO THERM spol. s r.o.
23.
Máj
2019
KÚPNA ZMLUVA č. OVO-2019/000311-015
OVO-2019/000311-015
2 106 000,00 € HYCA s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní prác
Dodatok č. 1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová MPN WOOD, s.r.o.
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 53/2017/LC
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 53/2017/LC
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Tatiana Gembická
23.
Máj
2019
KÚPNA ZMLUVA č.p. OVO-2019/000311-014
OVO-2019/000311-014
2 305 200,00 € Kurta spol. s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160945
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Mykhailo Bukh
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160935
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Michal Banom
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodom ubytovaní č. 55160934
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Erik Balog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>