Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
Február
2019
Dodatok č.2 k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dodatok č. 2
3 301,32 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15.
Február
2019
Dodatok č.2/2019 k Zmluve č. PP 001/2016
č.2
2 280,00 € HOTEL DEVÍN, a.s. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
15.
Február
2019
Dodatok č.2 MK-92/2018M na rok 2019
ZM00000690_4
26 000 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
15.
Február
2019
Dodatok č. 1B MK - 91/2018/M na rok 2018, k Dodatku č.1.MK - 71/2017/M na rok 2018 v znení Dodatku č. 1A MK - 42/2018M na rok 2018
ZM00000690_3
98 950,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
15.
Február
2019
Príloha k Dodatku č.1
Príloha k Dodatku č. 1
0,00 € Súkromná školská jedáleň Špeciálna základná škola, Sečovce
15.
Február
2019
Dodatok k Dohode č. 18/36/52A/26 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/52A/26
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Február
2019
Dodatok k Dohode č. 18/36/52A/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/52A/28
0,00 € Obec Hozelec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Február
2019
Dodatok č. 1 k Erasmus+ zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 250/1819
1
1 988,00 € Bc. Alžbeta Komorná Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Február
2019
Dodatok k Dohode č. 18/36/52A/29 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/36/52A/29
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Február
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190P578
Dodatok č. 1
0,00 € Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku č. 89/2019 OEF-I-ZPNFP zo dňa 22.01.2019 č. 150/2019
7/1/8-19/2019
0,00 € MESTO BREZNO Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
15.
Február
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190Q933
Dodatok č.1
0,00 € Občianske združenie Naše Jadro Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190P036
Dodatok č. 1
0,00 € OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N920
Dodatok č.1
0,00 € Podpoľanie Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190N981
Dodatok č. 1
0,00 € OZ RADOŠINKA Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 104005888
GR ZVJS-96/31-2019
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
15.
Február
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190Q067
Dodatok č. 1
0,00 € Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N886
Dodatok č. 1
0,00 € Miestna akčná skupina Rajecká dolina Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Február
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
0,00 € Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Február
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P199
Dodatok č.1
0,00 € Občianske združenie Ipeľ - Hont Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>