Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
Jún
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.9701/0007/2018
1
0,00 € Vojtech Borbély Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Jún
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.9701/0008/2018
1
0,00 € Convex, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Jún
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí financií č. 1628/03/02
12/2018
0,00 € Ústav polymérov SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí financií č. 0061/01/01
11/2018
0,00 € Elektrotechnický ústav SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí financií č. 1244/02/01
10/2018
0,00 € Elektrotechnický ústav SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č, 2 k zmluve o poskytnutí financií č. 1237/02/02
9/2018
0,00 € Ústav polymérov SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí financií č. 0104/01/03
8/2018
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí financií č. 1633/03/01
7/2018
0,00 € Elektrotechnický ústav SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí financií č. 1340/03/03
6/2018
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci NP "Praxou k zamestnaniu"
18/25/054/29 - dodatok č. 1
0,00 € Stavebné bytové družstvo Bytča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
1
0,00 € WYG Savjetovanje d.o.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Jún
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme - nebytové priestory, nápojový automat
Dodatok č. 1
287,50 € MO SR - Odbor správy majetku štátu ÚCL a SMŠ EUROINEX, s.r.o.
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO060039
Dodatok č. 1
0,00 € AGROČIRČ, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130005
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Becherov Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130006
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Malý Lapáš Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130164
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Harhaj Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130024
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Malý Lapáš Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2018
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
384 869,00 € Mesto Čadca Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130117
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Tajná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Jún
2018
Dodatok k Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Dodatok č. 1
900,36 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>