Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
November
2019
Dodatok č. 2 k Rámcovej distribučnej zmluve č. RDZ/2018/007
Dodatok č. 2
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
22.
November
2019
Dodatok č. 8 k zmluve o kontrolnej činnosti č. 40001130 zo dňa 29.1.2013
Dodatok č. 8
0,00 € Tepláreň Košice, a.s. INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
22.
November
2019
Dodatok č. 5 k zmluve o kontrolnej činnosti č. 46001359 zo dňa 22.12.2014
Dodatok č. 5
0,00 € INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. Tepláreň Košice, a.s.
22.
November
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 4850/2019/LSR
č.1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Marek Šarközi
22.
November
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 1547/2018
UPJŠ - 1280/2019
59 304,00 € G-ATELIER, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3-384-Z026
SAŽP SFEÚ/2019/206
353 703,13 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
November
2019
dodatok č. 1 - PB - Z201930369_Z
1
0,00 € Teleflex Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - MY - Z201930369_Z
1
0,00 € Teleflex Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - BOJ - Z201930369_Z
1
0,00 € Teleflex Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 313/2018
1122/2019
0,00 € Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22.
November
2019
dodatok č. 1 - PB - Z201929168_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - MY - Z201929168_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - BOJ - Z201929168_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - PB - Z201929148_Z
1
0,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - MY - Z201929148_Z
1
0,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
dodatok č. 1 - BOJ - Z201929148_Z
1
0,00 € Ing. Ladislav Ivanics IL - MED Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22.
November
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D275
4
0,00 € ALFA BIO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
November
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C628
4
0,00 € TECHNOV, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
November
2019
Dodatok číslo 1 k Zmluve o spolupráci reg. č. 43/2018-2060-4100
Dodatok číslo 1
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
November
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F714
3
0,00 € EUROGARNET s.r.o. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>