Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
August
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L273
1
0,00 € GRISSP, j.s.a. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-414-03472
1
0,00 € Centrum tradičnej kultúry v Myjave Fond na podporu umenia
22.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01182
1
0,00 € Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Fond na podporu umenia
22.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-414-03909
1
0,00 € Spolok hudobného folklóru Fond na podporu umenia
22.
August
2019
Dodatok c1 k Ramcovej na potraviny bravcoveNORDSVIT
D/565/2019
0,00 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22.
August
2019
Dodatok
2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Matej Gabaj MAHOLZ
22.
August
2019
Dodatok
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca ALBA Forrest s. r. o.
22.
August
2019
Dohoda o zrušení zmluvy
ASM-508/2019 6400002245
0,00 € LD-PROJEKT s.r.o. Ministerstvo obrany
22.
August
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C615
4
0,00 € Cable Connect s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-122-03182
1
0,00 € Nový Priestor, o.z. Fond na podporu umenia
22.
August
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-112-02283
2
0,00 € Unkulunkulu Fond na podporu umenia
22.
August
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074KE220122
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Peder Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-116-02382
1
0,00 € Divadlo YARMAT Fond na podporu umenia
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom diele č.87/2019-A
D-87/2019-A
0,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
22.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 042BA080023
Dodatok č. 1
0,00 € POMFY s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK3-2017-001686
0,00 € Obec Vechec Sekcia európskych programov
22.
August
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H291
1
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000521-001
USVRK_DO1_USVRK-OIP-2017/000521-001_2019
10 467,75 € Obec Zborov Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
22.
August
2019
Dodatok č.5 ku Kúpnej zmluve č. Z201911345_Z
dodatok č.5
10 736,30 € Eurozel s.r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
22.
August
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K321
2
0,00 € obec Braväcovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky