Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
12.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-231- 00751
1
16 000,00 € KRITIKA & KONTEXT - občianske združenie Fond na podporu umenia
12.
December
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
4 940 841,40 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
12.
December
2019
dodatok č.3 k zmluve o nájme služobného bytu číslo ÚVV a ÚVTOS-5-13/32-2016-PO
dodatok č.3 ÚVVaÚVTOS-127/32-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Fyzická osoba
12.
December
2019
DODATOK č. 6 k zmluve o nájme služobného bytu č. ÚVV a ÚVTOS-8-40/32-2013-PO
dodatok č.6 (ÚVVaÚVTOS-126/32-2019)
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Fyzická osoba
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a servisnej zmluve
2019/4000/4085/D1
0,00 € ALTRON SK, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo
2019/2220/4045/D1
0,00 € PROCESS TECHNIK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
11.
December
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č. 169/2014 zo dňa 22. 7. 2014 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
2/2019 – 169/2014
0,00 € Greatbatch Ltd., d/b/a Greatbatch Medical Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 71/2019 zo dňa 2. 4. 2019 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 71/2019
0,00 € Abbott Medical Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 68/2014 zo dňa 28. 4. 2014 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 68/2014
0,00 € Shire Human Genetic Therapies AB Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 385/2011 zo dňa 30. 12. 2011 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 385/2011
0,00 € LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S (LEO Pharma A/S) Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 179/2018 zo dňa 14. 8. 2018 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 179/2018
0,00 € Shire Services BVBA Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 170/2014 zo dňa 14. 7. 2014 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 170/2014
0,00 € KANEKA CORPORATION Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 159/2013 zo dňa 10. 6. 2013 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 159/2013
0,00 € SOOIL Development Co., Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0130/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2019
6
70 135,14 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
December
2019
odatok č. 1/2019 k Zmluve č. 109/2014 zo dňa 30. 4. 2014 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2019 – 109/2014
0,00 € TERUMO MEDICAL CORPORATION Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. PT 3/2016/S
2
0,00 € TONER spol. s r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 7-ŠDaJ-2018-S
1
0,00 € Kärcher Slovakia, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 2-ŠDaJ-2018-S
1
0,00 € Vojtech Petrík Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 1-ŠDaJ-2018-S
1
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
11.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160659
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Viliam Pota