Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170266
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne František Lonščák
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55130257
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Olena Kopteltseva
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55110387
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Halyna Yankovych
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55110341
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ivana Mihaľová
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55110325
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jana Ondovová
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55110287
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Matúš Miženčík
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55110252
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jakub Erik
19.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-133-00315
1
0,00 € Spoločnosť Mariána Vargu Fond na podporu umenia
19.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-134-01538
1
0,00 € ČIARA ŽIVOTA Fond na podporu umenia
19.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-124-00261
1
0,00 € Neskorý zber Fond na podporu umenia
19.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-314-01826
1
0,00 € City Art Center Fond na podporu umenia
19.
August
2019
DODATOK č. 2
405/2017-2060-2200-F685-2
187 450,00 € LAMINUM SK, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
August
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č.j.: 137/2017/UVLF o nájme energetického zariadenia
Dodatok č. 2
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Towercom, a.s.
19.
August
2019
DODATOK č. 1
317/2018-2060-2230-P612-1
0,00 € TATRAVAGÓNKA a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
August
2019
DODATOK č. 2
405/2017-2060-2200-F182-2
184 357,00 € Alfa print, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme lekárskeho prístroja
24/2019/D
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
19.
August
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK3-2017-001671
0,00 € Obec Bukovce Sekcia európskych programov
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/62
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Krompachy
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/63
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Banská Štiavnica
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/64
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Jabloňov nad Turňou