Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
December
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 19/26/060/10
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Redicon, s.r.o.
10.
December
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/279
5
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
December
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D1-2019-1041-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Rozumné Vykurovanie, s.r.o.
10.
December
2019
Dodatok č. 10 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080038055
10
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
dodatok č. 2
104 395,97 € Obec Rosina Slovenská agentúra životného prostredia
10.
December
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/436/2018
0,00 € TYSKO LOGISTICS, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č. 25
51566/2019
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
10.
December
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/063
5
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
December
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2019/4100/4024/D1
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 139/019/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_D_1_139-019-5028_2019
1 078,00 € Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
10.
December
2019
Dodatok č.25 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75NSP1000514
87/2019
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení č. 0401/0004/2015
1
150,00 € pc3100Plus, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.
December
2019
Dodatok č. IROP-D1-302021H362-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP
IROP-D1-302021H362-221-10
364 419,25 € Mesto Zlaté Moravce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/12/060/218
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/12/060/218
22 584,65 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza KOM Consulting s.r.o.
10.
December
2019
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. j. 341/98-120 zo dňa 30.1.1998
4163-2014-lsr
0,00 € Peter Krnáč - PKM LESY SR, š.p., OZ Kriváň
10.
December
2019
dodatok č.1 k zmluve 115/2019
1
0,00 € Gálová Alžbeta rod. Vanyová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 25/07/2019
5699/2019/LSR/01
0,00 € Poľovnícka spoločnosť PRELIAČINA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
10.
December
2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 24/07/2019
5337/2019/LSR/01
0,00 € Podjastrabské poľovnícke združenie Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
10.
December
2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/07/2019
5227/2019/LSR/01
0,00 € Poľovnícky a ochranársky spolok "Rozmarín" Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
10.
December
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L865
2
0,00 € HADO Investments, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky