Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074KE220245
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Stará Voda Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. č. 255/AD00/2019
1
32 315 400,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok 1 - Automatická stabilizácia parametrov ...
1
354 711,50 € E.T.K.M., spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke koňa pre Potreby Policajného zboru
Dodatok č.1
0,00 € Bc. Pavol Sušinka Prezídium Policajného zboru
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k dohode 18/37/059/53 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodadok č. 2
0,00 € Beáta Grichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10.
Október
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín S & J Group, s.r.o.
10.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074NR220043
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Biskupová Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074PO220369
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Lesnica Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na tovar_EasyFlow
D/568/2019
0,00 € VIDRA a spol.s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB060014
Dodatok č. 3
0,00 € Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 134915 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 134915 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Lužianky
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220036
Dodatok č. 3
0,00 € Obec Jablonov nad Turňou Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve zo dňa 15.08.2018
1
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo SR
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220095
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Koškovce Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
"Dodatok č. 1/2019 k dohode č. 19/26/060/128 oposkytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnan
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica PROFI-P spol. s r. o.
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064PO070001
Dodatok č. 3
0,00 € AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business Internet Light
113/2015/UCM_36
246,35 € Slovak Telekom, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 041PO060108
Dodatok č. 1
0,00 € RV, s.r.o. Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Základné a opakované školenia v oblasti zvárania v zmysle STN EN-287-1, STN 050705 a v zmysle TNŽ EN 1470-2 na roky 2018-2019- 1. časť
1
0,00 € VIPS - ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dodatok č. 2
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky