Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Dohode č. 20/37/060/226
Dodatok č.1 k Dohode č: 20/37/060/226
3 185,85 € TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
September
2020
Ukončenie platnosti Dohody č. 2761TR2085/16 o rozpočítaní tepla a usporiadaní nákladov s tým spojenými
Ukončenie platnosti Dohody č. 2761TR2085/16
0,00 € Železnice Slovenskej republiky KUMAT spol. s.r.o.
22.
September
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o postúpení vysielacích práv
ZM2024252_2
17 760,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
September
2020
Dodatok č.10 ku kúpnej zmluve č. Z201916305_Z
Dodatok č.10
12 374,64 € PP Catering spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
22.
September
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 38/2017
2
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR Mgr. Marcela Kosová - členka Súdnej rady Slovenskej republiky
22.
September
2020
Dodatok č. 2 k Dohode o používaní súkromného motorového vozidla
2
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR JUDr. Pavol Žilinčík - člen Súdnej rady Slovenskej republiky
22.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001367-004
USVRK_DO1_USVRK-OIP-2018/001367-004_2020
0,00 € Obec Žbince Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
22.
September
2020
DOHODA O SKONČENÍ DOHODY č. 20/36/54E/3623
DOHODA O SKONČENÍ DOHODY č. 20/36/54E/3623
0,00 € TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25.
September
2020
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE č. Z-OVPV2020/101
1
0,00 € Ema Lančaričová Kunsthalle Bratislava
22.
September
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. HM/142-2017/200
4
3 112,08 € Hydromeliorácie, š.p. TUAMI, s.r.o.
22.
September
2020
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE č. Z-KR2020/83
1
0,00 € Zorka Lednárová Kunsthalle Bratislava
22.
September
2020
DODATOK č. 4
DODATOK č. 4
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
22.
September
2020
Dodatok č.1
VS-498-20191125-50971328-D1
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava MEDISAM s.r.o.
22.
September
2020
Dodatok č.1
VS-214-20190503-50884417-D1
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Spasiteľ SK, s.r.o.
22.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
14/1/2020/J-V
181,38 € Technická univerzita v Košiciach Ing. Miroslav Sokol
22.
September
2020
Dodatok č. 21
D - 43/2020
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
22.
September
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2019/ŠDaJ-RD
1
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
22.
September
2020
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C521
4
0,00 € CS, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
22.
September
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom
1-789686438877/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Michalovce
22.
September
2020
Dodatok č.1 k dohode 20/40/054/299 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
D1 20/40/054/299
0,00 € Mestský dom kultúry, príspevková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou