Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
9.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/07
Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Október
2019
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
č. 4
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Umelecký súbor Lúčnica
9.
Október
2019
Dodatok č.11 k R Á M C O V E J D O H O D E
UPJŠ - 1117/2019
0,00 € SCHOTT, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Október
2019
Dodatok č. 4
4
849,00 € Hydromelirácie, š.p. Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove
9.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
0,00 € Stanislav Cáfal, CAL-GAS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
9.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Dodatok č.1
830,63 € MTConstruct s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k RD "Doldávka ovocia a zeleniny v roku 2019"
1/2019
972,00 € Marko Tatry s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 zo dňa 15.7.2019 číslo zmluvy 82/2018/2019
UPJŠ - 1114/2019
2 236,00 € Monika Hudáčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácii platobných kariet č.N10286-01/19
1
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/33/054/107 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/33/054/107
6 380,57 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9.
Október
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
13 675,00 € Mgr. Ružena Moravčíková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/95
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Veľké Kozmálovce
9.
Október
2019
Dodatok č. 5
5
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/94
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kriváň
9.
Október
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 61NSP3000118
Dodatok č. 7
0,00 € Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
9.
Október
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201828868_Z (CEZ: 1267/2018)
Dodatok č. 2/2019
49 200,00 € AMG Security s.r.o. Úrad vlády SR
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2019/2020 zo dňa 04.09.2019 číslo zmluvy 08/2019/2020
UPJŠ - 1106/2019
705,00 € Mgr. Jaroslava Kopčáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Október
2019
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1002NVSU000118
Dodatok č. 6
0,00 € Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Union zdravotná poisťovňa, a.s.
9.
Október
2019
Dodatok č. 3
3
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku Detský domov ZO/OZ PŠaV SŠ Centrum pre deti a rodiny Sečovce
9.
Október
2019
Dodatok č.1 ku KZ 1288-I-501-KZ/2012
1
0,00 € Marta Gašparová Železnice Slovenskej republiky