Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
8.
Júl
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G004
2
0,00 € Mesto Dobšiná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G714
4
0,00 € Mesto Rožňava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_ZM_KŽP-PO4-SC431-2015-6-050
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme parkovacieho státia
327/2020
0,00 € MUDr.Sýkora František Národný ústav detských chorôb
8.
Júl
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D3_KŽP-PO4-SC431-2017-19-I634-D3_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
8.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Dohode č.20/42/54E/2190
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mariia Botosh
8.
Júl
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D08_KŽP-PO4-SC431-2015-6-273-D08_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G766
3
0,00 € Obec Stará Kremnička Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D09_KŽP-PO4-SC431-2015-6-276-D09_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J905-222-13 zo dňa 01.10.2019
IROP-D1-302021J905-222-13
160 793,55 € Obec Ľubochňa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Júl
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G082
3
0,00 € Obec Lemešany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-073-D04_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1261/2019
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1261/2019
0,00 € Úrad vlády SR Obec Ladice
8.
Júl
2020
166_2020_Zmluva o dielo_KOD_Ročná_autor textov
166_2020_Zmluva o dielo_KOD_Ročná_autor textov
0,00 € Forkovičová Barbora Divadelný ústav
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 96/2019 R-STU
1
1 053,09 € Slovenská technická univerzita v Bratislave IAESTE Slovakia
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-133-00286
1
0,00 € Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-02083
1
0,00 € Knižnica Mateja Hrebendu Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01441
1
0,00 € "Na plný dych" Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01690
1
0,00 € Iniciatíva za živé mesto Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-363-02437
1
0,00 € LOM s.r.o. Fond na podporu umenia