Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Január
2020
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby
1
0,00 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 62NFAL000318
D93/UNB/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Január
2020
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 62NFAL000318
D92/UNB/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Január
2020
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71NSP1000314
D91/UNB/2019
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku
2/850/2018
0,00 € Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. Slovenská pošta, a. s.
20.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M454
ÚVVaÚVTOS-18-7/36-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N994
1
0,00 € MBM-GROUP, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D07_KŽP-PO4-SC431-2015-6-058-D7_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D07_KŽP-PO4-SC431-2015-6-064-D7_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Január
2020
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DODANÍ TOVARU Č. 5353/2019/LSR
1
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Január
2020
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.5
10 192 869,99 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K490
2
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO3_007-2017_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Michal Vrtal
20.
Január
2020
Dodatok č. 12 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO12_006-2015_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Matejíček Marián
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
CPBB_DO3_021-2018_2020
0,00 € MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica Erik Javor
20.
Január
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
0,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I367
1
0,00 € Obec Malý Slavkov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/I630
2
0,00 € ProTech Service, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č.3 k Dohode o vykonávaní opatrení SPODa SK pre dieťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
Dodatok č.3
0,00 € Pohlodková Iveta Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
20.
Január
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H198
4
0,00 € Obec Domaniža Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky