Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
September
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom
1-789681726935/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Michalovce
22.
September
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
1-789679631674/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Michalovce
22.
September
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-789683151575/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Michalovce
22.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J611-222-13 zo dňa 04.12.2019
IROP-D2-302021J611-222-13
127 834,48 € Obec Kláštor pod Znievom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
September
2020
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
1
0,00 € Slovenské národné divadlo EUROINEX, s.r.o.
22.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode číslo 20/08/54E/3441 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dodatok č. 1 k dohode číslo 20/08/54E/3441
0,00 € DIVUS GAME PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ASM-428/2020 - Bratislava, byt na ul. Matejkova č. 57 - obnova funkčnosti dverí, podlahovej krytiny, sanity a obkladov
Dodatok č. 1
7 366,80 € GPP INDUSTRIE BAU, s.r.o. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
22.
September
2020
Dodatok č. 2 k dohode č.19/26/059/36
Dodatok č. 2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Masážne centrum, s.r.o.
22.
September
2020
Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2020
Dodatok č. 3
342 507,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4-VO-2020
01
2 199,90 € E.D.T. spol. s r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22.
September
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Obec Kozárovce
22.
September
2020
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H222
7
0,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/2020
27,55 € Orange Slovensko a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín
22.
September
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N895
2
0,00 € MiF, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 353/2020
UPJŠ - 650/2020
303 137,45 € STAVAN spol.s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
September
2020
Dodatok č.1 k dohode 20/37/054/223 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“– Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e)zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamest. a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k dohode 20/37/054/223
0,00 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9702/0009/17 o ubytovaní osôb
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STAFIN PLUS, s.r.o.
22.
September
2020
Dodatok č.17
č.17
25 606,22 € Eurozel s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
22.
September
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G714
5
0,00 € Mesto Rožňava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I160
4
0,00 € Obec Nesvady Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky