Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-333-01398
1
0,00 € Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. Fond na podporu umenia
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/41/54E/6749
Dodatok č. 1
0,00 € Norbert Pelegrin - NOROCOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-442-01729
1
0,00 € Mladí sú budúcnosť, n.o. Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05370
1
0,00 € Obec Pozdišovce Fond na podporu umenia
8.
Júl
2020
dodatok č. 1
dodatok č.1
0,00 € Natália Kučeríková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9.
Júl
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-620-05751
2
0,00 € KONTRA Fond na podporu umenia
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k dohode číslo. 20/35/54E/1914
1
0,00 € Bc. Jana Smoľaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 81/2019 R-STU o nájme nebytových priestorov
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petra Ormisová
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200401003D02
0,00 € Obec Košarovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/022-Z-302021T489-181/2019
D2-302021T489
781 815,86 € Obec Zborov Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/048-Z-302021W949-342/2019
D1-302021W949
1 005 882,35 € Obec Špačince Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Júl
2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. A PW -1 5-0653
Dodatok č. 4 -2020
0,00 € Sociologický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
Júl
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb -
0,00 € Slovak telekom a.s. Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied
7.
Júl
2020
Dodatok č. 15 k zmluve o podnikateľskom účte
D15/1470/2011
0,00 € Poštová banka, a. s. Slovenská pošta, a. s.
7.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200220001D01
0,00 € Obec Nový Tekov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200116002
0,00 € Obec Miklušovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Dodatok č. 6 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0116
6
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Technická univerzita v Košiciach
7.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191219001D01
0,00 € Obec Uhorská Ves Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6NP - 2020
Dodatok č. 1 - Zmena v m2 priestor na prenájom
322,40 € PROFITON, a.s Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200225001D01
0,00 € Obec Ulič Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky