Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
3.
August
2020
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2020-946-2017-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SolarMan, s.r.o.
3.
August
2020
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/062
7
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
August
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/002-Z302021T622-172/2019
D2-302021T622
0,00 € Obec Plešivec Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
August
2020
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
1 001 147,63 € Obec Zubrohlava Ministerstvo životného prostredia SR
3.
August
2020
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Symetrický prístup k službe MPLS VPN
33/2020/OTIT
0,00 € Slovak Telekom, a. s., Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
3.
August
2020
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/29/054/23 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 p
20/29/054/23/D1
0,00 € Obec Fiľakovské Kováče Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
3.
August
2020
Dodatok č.1 k dohode č. 20/21/54E/3067 o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
Dodatok č.1
0,00 € K 2 partners, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
3.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-II-2/2020
Dodatok č.1
0,00 € KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
3.
August
2020
Dohoda o ukončení rámcovej dohody
Dohoda o ukončení rámcovej dohody
0,00 € K&M MEDIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
3.
August
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
5/2020/5
0,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov
3.
August
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D03_KŽP-PO4-SC431-2015-6-280-D03_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia slovenkej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2020
Dodatok č. 04 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-286-D04_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2020
Dodatok č.1
dodatok č.1
0,00 € SPEED REAL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
3.
August
2020
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dodatok č. 1
0,00 € SLOBODA ZVIERAT Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3.
August
2020
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D03_KŽP-PO4-SC431-2015-6-059-D03_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít_2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_071
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_073
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
3.
August
2020
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D10_KŽP-PO4-SC431-2015-6-276-D10_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2020
Dodatok č. 45 k Zmluve č. 61OPLK000311
22-2020
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
3.
August
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D03_KŽP-PO4-SC431-2015-6-049-D03_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.
August
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
D_1_MK_5533_2019_423
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ratkovské Bystré Ministerstvo kultúry SR