Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
0,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
21.
September
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K546
2
0,00 € Obec Krakovany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok č. 01 k nájomnej zmluve č. 34/07/Nn/2013
6426/2013/LSR-01
1 341,00 € Štefan Zrnek Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
21.
September
2020
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č 18-04-2020-IIIQ-0410A
3
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice peter vraba Salix
21.
September
2020
Dodatok č.4. k Ročnej kúpnej zmluve č. 02-04-2020-IQ-0410A
4
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice DAVOS trade - logistic s.r.o.
21.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/047
3
0,00 € Obec Krakovany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/07/060/51
0,00 € RAMEX a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
September
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/07/060/50
0,00 € RAMEX a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k Dohode 20/23/54E/1806 o poskytutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatenie č. 2
Dodatok č. 1 k Dohode 20/23/54E/1806
0,00 € Mgr. Ľubica Murínová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-132-02562
1
0,00 € go2stage, s.r.o. Fond na podporu umenia
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-49/2020/SOIROPPO3-302031H092/01
MK-49/2020/SOIROPPO3-302031H092/01
0,00 € PJ SOUND STUDIO s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
21.
September
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dodatok č. 2 k dohode č. 20/07/060/46
0,00 € RAMEX a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚVO
024-Z/2020
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-420-03934
1
0,00 € Združenie turčianskych muzikantov Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-141-03335
1
0,00 € Mgr. Jana Mináriková, ArtD. Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-141-03791
1
0,00 € MgA Eva Škrovinová Fond na podporu umenia
21.
September
2020
Dodatok č. 1/2020
1/2020
0,00 € PROMYS soft, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
21.
September
2020
Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve
UPJŠ - 629/2020
0,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15, Košice-Šaca IČO: 36168165 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/N007
3
0,00 € Mesto Čadca Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dodatok k zmluve
Dodatok č. 1 k 01-784/2019
-10 966,00 € ENVIGEO, a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra