Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
September
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K592
2
0,00 € Obec Michal na Ostrove Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTOVEJ KAPITOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 302/2019
UPJŠ - 633/2020
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
September
2020
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTOVEJ KAPITOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
UPJŠ - 632/2020
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
September
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K709
2
0,00 € Obec Chynorany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2020
Dohoda o skončeníá dohody č. 20/36/54E/3719 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
Dohoda o skončeníá dohody č. 20/36/54E/3719
0,00 € Mgr. Tomáš Balogh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21.
September
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X161
1
0,00 € Obec Torysa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-141-03687
1
0,00 € Mgr. art. Viktor Šelesták Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-156-02918
2
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. Fond na podporu umenia
21.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení prostriedkov č. 1224/2019
1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-433-05544
1
0,00 € Jonáš Paučula Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-433-05085
1
0,00 € Bc. Lenka Brandys Franková Fond na podporu umenia
21.
September
2020
Dodatok k zmluve
Dodatok 1 k 01-783/2019
-840,00 € ENVIGEO, a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-433-04833
1
0,00 € Bc Ľubomíra Žilková Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-132-02628
1
0,00 € Ing. Jana Lokšenincová - SLNKO RECORDS Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-156-03290
1
0,00 € Literárna nadácia Studňa Fond na podporu umenia
21.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J934
4
0,00 € Obec Závažná Poruba Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-152-02351
1
0,00 € Literárna nadácia Studňa Fond na podporu umenia
21.
September
2020
Dodatok k zmluve
Dodatok č. 1 k 01-524/2019
-2 100,00 € Združenie GEOKONTAKT,s.r.o. GEO Slovakia,s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
21.
September
2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny a Dohoda o pristúpení K Rámcovej dohode
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M_ODSM,č.33836/2017
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Centrum pre deti a rodiny Michalovce
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05702
1
0,00 € Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN Fond na podporu umenia