Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
September
2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. MK-4/2020/M zo dňa 2. apríla 2020 o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020 uzatvorenej podľa § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
MK-65/2020/M
0,00 € Audiovizuálny fond Ministerstvo kultúry SR
18.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254
4
0,00 € Mesto Stará Turá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H341
3
0,00 € Obec Kalinovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
29/1/2020/J-V
170,02 € Technická univerzita v Košiciach Irena Hriňáková
18.
September
2020
DOTATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. VB/40604/2020/Dražovce/613
Dodatok č.1
0,00 € MH Invest, s.r.o. MH Invest, s.r.o.
18.
September
2020
Platobný výmer pre služobné byty za užívanie bytu a služby s ním spojené
5/1/2020/B-V
281,30 € Technická univerzita v Košiciach Radoslav Hrabovský
18.
September
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/U011
2
0,00 € EQUUS a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
41/1/2020/J-V
118,52 € Technická univerzita v Košiciach Štefan Hrebík
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
40/1/2020/J-V
175,37 € Technická univerzita v Košiciach Beáta Špišáková
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
39/1/2020/J-V
182,06 € Technická univerzita v Košiciach Helena Švarcová
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
38/1/2020/J-V
178,57 € Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
35/1/2020/J-V
189,95 € Technická univerzita v Košiciach Mária Belušová
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
2/2/2020/J-V
198,59 € Technická univerzita v Košiciach Ing. Ivana Česlová
18.
September
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J721
4
0,00 € Obec Pribeník Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
480 000,00 € Lehotsky Film s.r.o. Audiovizuálny fond
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
34/1/2020/J-V
200,04 € Technická univerzita v Košiciach Helena Szálková
18.
September
2020
Platobný výmer za poskytnutie ubytovania a služby s ním spojené v ubytovacom zariadení TUKE
27/1/2020/J-V
187,70 € Technická univerzita v Košiciach Renáta Hofmeister
18.
September
2020
Dodatok č.1
1
6 900,00 € ENERGOMER, spol.s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
18.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
29 000,00 € PubRes s.r.o. Audiovizuálny fond
18.
September
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H253
3
0,00 € Obec Čertižné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky