Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
11.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160478
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Dominik Kuchta
11.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160331
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Stanislava Fendeková
11.
December
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160195
4
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Martin Kriška
11.
December
2019
Dodatok č. 7 ku Kontraktu na rok 2019 zo dňa 15.02.2019
Dodatok č. 7
680 000,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
11.
December
2019
Dodatok č. 3
3
0,00 € TIMED s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11.
December
2019
Dodatok č.12 ku kúpnej zmluve č. Z201853926_Z
12
26 396,01 € DEMIFOOD spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
11.
December
2019
ADDENDUM No. 1 TO GRANT AGREEMENT on implementation of the project EUTF05-HoA-KE-18/04: “Enhancement of Livelihoods in the Kenyan Coastal Region by Supporting Organic and Fair Trade Certification of Smallholders”
252/12/2019-SAMRS
0,00 € Ten Senses Africa Ltd. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11.
December
2019
Dodatok č.3 k dohode č.19/41/060/238 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z.z.
Dodatok č.3
0,00 € CENTRUM RELAXU AMIJA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
December
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N727
3
0,00 € SAND SK, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H293
3
0,00 € Obec Slovinky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2019
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
0,00 € Slovenské národné múzeum Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 4598/2019/LSR
1
0,00 € Metrostav Asfalt a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
11.
December
2019
Dodatokk skráteniu obdobia oprávnených výdavkov
2
0,00 € Solisko Čirč s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o diele č.160/2019-A
D-160/2019-A
0,00 € Antonio de León Ortiz Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
11.
December
2019
Dodatok k skráteniu obdobia oprávnených výdavkov
2
0,00 € Solisko Čirč s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11.
December
2019
Dodatok č.1 ku KZ č. 2018/275 - 155 mm ShKH ZUZANA 2
6200002620
0,00 € KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Dubnica nad Váhom Ministerstvo obrany
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činnosti externého poradcu č. 23/2019 zo dňa 21.10.2019
KÚS- Spr 1614/2019
2 000,00 € doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
11.
December
2019
Dodatok k skráteniu obdobia oprávnených výdavkov
2
0,00 € Solisko Čirč s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11.
December
2019
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0139/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
ZML 88/2019 RE/06
93 948,52 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
December
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € Základná organizácia OZ PPaP v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke,a.s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.