Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR
D_1_MK_3949_2019_1_1
0,00 € Občianske združenie Sine Metu Ministerstvo kultúry SR
22.
Január
2020
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve č. 280/2014 zo dňa 05.02.2015
Dodatok č.2
0,00 € Delikanti s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Január
2020
Dodatok k dohode č. 19/25/054/70 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania PM v rámci NP "Pracuj v školskej kuchyni"
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/25/054/70
0,00 € Základná škola s materskou školou Hôrky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. SAŽP SE/2019/80 zo dňa 31.05.2019
SAŽP SE/2019/233
10 800,00 € Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) Výzkumné energetické centrum (VEC) Slovenská agentúra životného prostredia
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/25/054/126 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania PM v rámci NP "Pracuj v školskej kuchyni"
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/25/054/126
0,00 € Základná škola s materskou školou Hôrky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2020
Dodatok č. 5 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 4/2018
Dodatok č. 5
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik BUKÓZA Export-Import, a.s.
22.
Január
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
00714684
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Piešťany
22.
Január
2020
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.7
117 420,00 € Združenie obcí mikroregiónu BOROLO Slovenská agentúra životného prostredia
22.
Január
2020
dodatok č. 1/2019
012019
0,00 € MetLife Amslico poisťovňa a.s. Inšpektorát práce Košice
22.
Január
2020
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
0,00 € B Group, a. s. Vysoká škola múzických umení
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
Dodatok č.1
0,00 € Ing. Patrik Vincúr Prezídium Policajného zboru
22.
Január
2020
Dodatok k Zmluve o servisnej starostlivosti Flex číslo F 404-17-002
Dodatok k Zmluve o servislnej starostlivosti Flex číslo F 404-17-002
0,00 € CBC Slovakia, s.r.o. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
22.
Január
2020
Dodatok č. 6047/2019/LSR-01
1
0,00 € Poľovnícka organizácia „Budniska“ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Január
2020
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín JANTARES, s.r.o.
22.
Január
2020
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Ján Mikuš – JM SECURITY
22.
Január
2020
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Ján Mikuš – JM SECURITY
22.
Január
2020
DODATOK k DOHODE č. 19/41/054/379
DODATOK k DOHODE č. 19/41/054/379
0,00 € Creanter, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2020
Dodatok k Dohode č. 19/40/51A2/19 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
D 19/40/51A2/19 Dodatok 1
0,00 € EZU s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri príprave a prevádzkovaní Centra vedy
1
199 340,21 € Technická univerzita v Košiciach Centrum vedecko-technických informácií SR
22.
Január
2020
Dodatok č.1 k DOHODE O ODBERE ELEKTRINY č.1/2014
Dodatok č.1
0,00 € PRENAM s.r.o. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava