Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č.11 k Zmluve č. 02/12/2010/PR - ročný harmonogram potreby tepla pre rok 2020
11
0,00 € ESM-YZAMER,energ.služby a monitoring, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N894
Dodatok č. 2
0,00 € MAS Sabinovsko, o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Október
2019
Dodatok Č.1 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.1
162 990,56 € Obec Moravany nad Váhom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Október
2019
Dodatok č.10 k Zmluve č. 62NFAL000518
35/2019
452 430,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľných vecí
1
0,00 € Slovenská republika, Úrad pre reguláciu hazardných hier Finančné riaditeľstvo SR
15.
Október
2019
Dodatok č. 24 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
Dodatok č. 24 k 053/2013/TnUAD
3 005,10 € Nemocnica Bánovce, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k dohode č. 19/15/059/7 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodatok č. 2
2 634,76 € LIMAX LM, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Október
2019
DODATOK č. 1
405/2017-2060-2200-L673-1
0,00 € MACH TRADE, spol. s r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000614
31/2019/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra DOVERA zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č. 15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NFAL000113
23/2019/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra UNION zdravotná poisťovňa.a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č. 4 ku Kooperačnej zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu APVV-15-0111
4
4 952,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
15.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/U182
2
0,00 € Obec Sihelné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 07.05.2016
Dodatok č. 5 k 032/2016/TnUAD
3 137,40 € Kúpele Nímnica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Október
2019
Zoznam 13
Zoznam 13
0,00 € Podľa zoznamu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Október
2019
DODATOK Č. 1 k Zmluva o dielo č. 883/2019 zo dňa 09.08.2019
UPJŚ - 1164/2019
19 753,18 € IRES M+R s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1
169 660,34 € Mesto Brezno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve POSKYTNUTIE SLUŽBY „ÚPRAVA ZVUKOVÝCH KNÍH A PEČIATOK“
DODATOK Č. 1
0,00 € ELET, s.r.o. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 75FLEK000217
Dodatok č. 2
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.10-291/19 zo dňa 18.01.2019
1
200,00 € Bujnovská Mária-GOLD PIANO SERVICE-Opravy a ladenie klavírov Štátne divadlo Košice
15.
Október
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 15.04.2014
Dodatok č. 11 k 045/2014/TnUAD
1 786,05 € Hotel MOST SLÁVY, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne