Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1004668_1
109 493,12 € Rozhlas a televízia Slovenska Slovenský paralympijský výbor
22.
August
2019
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
02/18/2016
0,00 € O2 Business Services, a. s. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
22.
August
2019
Dodatok č. 2 k Dohode o poskytovaní údajov z registra adries ev. č. MV SR: SVS-ORMP2 – 2017/009080-016, ev. č. ÚPPVII 20/2017 zo dňa 10.4.2017
415/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22.
August
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
D o d a t o k č. 1 k D o h o d e č. 19/36/060/56 zo dňa 27.03.2019
0,00 € LUNYS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
August
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I501
2
0,00 € Obec Ďurkov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
August
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C657
3
0,00 € FOL-KONTAKT, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
August
2019
Poistná zmluva
Dodatok č. 3/2019
54,43 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Slovenské národné múzeum
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. 28/2018/FN
28/2019/D
0,00 € Jozef Hajden IBBG Fakultná nemocnica Nitra
22.
August
2019
Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/9
Dodatok č. 1
543,60 € Oravská poliklinika Námestovo Záchranná zdravotná služba Bratislava
22.
August
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041ZA060007
Dodatok č. 3
0,00 € AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02738
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. Peter Horváth Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084TT030003
Dodatok č. 2
0,00 € Komposesorát Vojka, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 041PO060057
Dodatok č. 1
0,00 € AGROVÝROBA, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Dodatok č.2 k dohode č. 18/11/050/24
Dodatok_1719
0,00 € M+T Industrial service, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074NR220094
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Nemečky Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074BB220214
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Večelkov Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Dodatok č.2
405/2017-2060-2200-F900-2
0,00 € FORK, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
August
2019
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71NSP1000314
D62/UNB/2019
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o primeranom znášaní nákladov
D/564/2019
0,00 € Centraleuropean Biotech Institut, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
0,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond