Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 34/2018
Dodatok č. 1
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Záchranná služba Košice
9.
Júl
2020
Dodatok č.2 k Zmluve
ZM2023101_2
0,00 € No Face s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0777
4
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Júl
2020
Dodatok č.2 k Zmluve
ZM2023018_2
0,00 € RSR Equipments SK, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0486
4
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Júl
2020
Dodatok č.2 k Zmluve
ZM2023016_2
0,00 € Amex Audio, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
150-2020/1599-5321
0,00 € Ernst & Young, s. r. o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k ZoD na doplnenie praacovnej stanice systému LETVIS na pracovisko FIC
1, PRAV/41/2020
0,00 € ALES a. s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
9.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-221- 00476
5
99 000,00 € Truc sphérique Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-210- 00247
2
30 000,00 € MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-221- 00426
6
99 000,00 € Truc sphérique Fond na podporu umenia
9.
Júl
2020
Dodatok 1 - NŽST Pribeník, KR VB
1
272 254,66 € STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce Železnice Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-3-SK02-KA105-002371-D1
0,00 € Youth for Equality IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N825
2
0,00 € KNK zamac, výrobné družstvo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-3-SK02-KA105-002355-D1
0,00 € STEFANI n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-3-SK02-KA105-002351-D1
0,00 € STEFANI n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/19/54E/2176
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/19/54E/2176
0,00 € Erik Cyprich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-3-SK02-KA105-002278-D1
0,00 € Change Your Self IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9.
Júl
2020
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L185
3
0,00 € UNIZDRAV Finance, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1
2019-3-SK02-ESC31-002349-D1
0,00 € Enjoy the ride IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže