Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Erasmus+ zmluve o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 88/1819
1
1 577,00 € Bc. Ľubomíra Safková Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Erasmus+ zmluve o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 93/1819
1
2 860,00 € Simona Hakošová Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb VVN
HZS_D01_224-2019_2019
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Horská záchranná služba
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Erasmus+ zmluve o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 77/1819
1
1 040,00 € Fukasová Veronika Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu - zmeny doby nájmu
SHNM-OSNM4-2018/000764-041-DO1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Radoslav Zvonček
11.
December
2019
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2019
Dodatok č. 1
5 928,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu - zmeny doby nájmu
SHNM-OSNM4-2018/000764-023-DO1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Zuzana Kochlicová
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu
SHNM-OSNM4-2019/000764-037-DO1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Iveta Dzuráková
11.
December
2019
dodatok č. 1 - PB - Z201929165_Z
1
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o diele č.159/2019-A
D-159/2019-A
0,00 € Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
11.
December
2019
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve 5666/2019/LSR
č.2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava DREVOSTAV1, s.r.o.
11.
December
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 4844/2019/LSR
č.1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók "HAFE"
11.
December
2019
Most Suchovlčie – oprava
1
4 937,00 € FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizačná zložka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
11.
December
2019
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0125/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
Dodatok č. 7
154 272,44 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
December
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve uzatvorenej v rámci realizácie projektu spoločného hokejového tímu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy manažmentu v Trenčíne „CityU/TnUAD Gladiators“ a jeho účasti v Európskej univerzitnej hokejovej l
Dodatok č. 7 k 166/2014/TnUAD
0,00 € FRYSLA Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o technickej podpore prevádzky APV PUZUV
2015387202-01
0,00 € DITEC, a. s. Ministerstvo financií SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 zo dňa 27. 6. 2019 číslo zmluvy 80/2018/2019
UPJŠ - 1322/2019
4 541,00 € Mgr. Peter Béreš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k dohode č.19/26/059/37
Dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ruttkay Dauko Marke s.r.o.
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k dohode č.19/26/059/36
Dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Masážne centrum, s.r.o.
11.
December
2019
19/26/059/35
Dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Tatiana Kováčová