Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
2
0,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
2
0,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Dohode 19/24/§52/25 zo dňa 26.07.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Dodatok č. 1
558,72 € Obec Stankovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22.
August
2019
KÚPNA ZMLUVA č. OVO-2019/000097-002
OVO-2019/000097-002
53 580 000,00 € WAWRZASZEK ISS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
22.
August
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041K713-431-16
IROP-D2-302041K713-431-16
227 471,41 € Mesto Svit Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
August
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071A130 zo dňa 01. marca 2016
SITB_D04_Z311071A130_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
22.
August
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Rudolf Ďurana
21.
August
2019
Dodatok č.1
Č.1.
0,00 € InMed Slovakia s.r.o. Národný onkologický ústav
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01924
1
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-116-02681
1
0,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-124-00328
2
0,00 € versa o.z. Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-531-02027
2
0,00 € Nitrianska galéria Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-531-02027
1
0,00 € Nitrianska galéria Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-521-01896
1
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Fond na podporu umenia
21.
August
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa OR-001/2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa OR-001/2019
0,00 € HASTRA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-111-02737
1
0,00 € c/LAP Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 3473/2019/LSR
č.1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók "HAFE"
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-151-02834
1
0,00 € Monokel s.r.o. Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-153-03486
3
0,00 € Monokel s.r.o. Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-331-02933
1
0,00 € Mgr. Marian Jaslovsky Fond na podporu umenia