Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Október
2019
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. D-1/2015
5
4 880,13 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
14.
Október
2019
Dohoda o objeme dodávok dreva k Rámcovej kúpnej zmluve č. 1/2013
Dodatok č. 4
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica SLOVWOOD Ružomberok, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-16-0359
Dodatok č. 3
35 816,00 € Strojnícka fakulta Technickej univerzity Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
14.
Október
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F892/ZZ/1
1
0,00 € FBR s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I533
2
0,00 € Obec Mučín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 1
40652/2019
0,00 € Omeros Corporation Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
14.
Október
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2019-1008-2018-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Renova install s.r.o.
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/R010
2
0,00 € Obec Hubová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/M133
4
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/M132
4
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074ZA220077
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Horný Kalník Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Dodatok č. 2/2019 ku Kúpnej zmluve č. Z201522456_Z
Dodatok č. 2/2019 k zmluve č. 1205/2015
0,00 € SECAR spol. s r.o. Úrad vlády SR
11.
Október
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019-002418
D01_ SEP-IMRK3-2019-002418
0,00 € Obec Šíd Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11.
Október
2019
Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o nájme LP č. 133-08-Nn-2007
Dodatok č. 1-2019 CRZ 4412-2013-LSR
0,00 € Ing. Eliáš Haška Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
11.
Október
2019
Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o nájme LP č. 220-08-Nn-2016
Dodatok č. 1-2019 CRZ 3539-2016-LSR
0,00 € Ing. Eliáš Haška Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
11.
Október
2019
DODATOK č. 3
105/2018-2060-2230-P158-3
0,00 € MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.10 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2019/IP Košice
Dodatok č. 10
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Inšpektorát práce Košice
11.
Október
2019
DODATOK č. 3
405/2017-2060-2200-F869-3
85 815,00 € Cafes Costa Dorada, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 4 k Servisnej zmluve č. 14/2015, 175/PTU/SZ/2015
65/4/175-15/2019
0,00 € PULImedical,spol.s r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
11.
Október
2019
Dodatok č.2 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 091100P60008/18
Dodatok č.2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Timko