Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní lekárenskej starostlivosti č. 75FLEK000217
Dodatok č. 2
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.10-291/19 zo dňa 18.01.2019
1
200,00 € Bujnovská Mária-GOLD PIANO SERVICE-Opravy a ladenie klavírov Štátne divadlo Košice
15.
Október
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 15.04.2014
Dodatok č. 11 k 045/2014/TnUAD
1 786,05 € Hotel MOST SLÁVY, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 24.02.2018
Dodatok č. 3 k 010/2018/TnUAD
1 134,00 € Národný ústav reumatologických chorôb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
26 400,00 € Kolotoče s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 26/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 26/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ELTRA s.r.o.
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 19/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 19/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmule o poskytnutí NFP
dodatok č. 3
0,00 € Obec Pohronská Polhora Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Október
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/171
5
0,00 € Obec Kaluža Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 8/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 8/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničné stavby a.s. Košice
15.
Október
2019
Dodatok č. 2
2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo HAMMAR s.r.o.
15.
Október
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J524
1
0,00 € Obec Liptovský Peter Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda
0,00 € Obec Oravská Polhora Záchranná zdravotná služba Bratislava
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 5/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 5/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č. 2 k dohode č. 19/12/060/104 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dodatok č. 2
10 393,38 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza PE-ES n.o.
15.
Október
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
002/HM/080118/D03
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Žilinská teplárenská, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 4/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 4/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LOKO TRANS s.r.o.
15.
Október
2019
DODATOK č. 1 k dohode č. 19/19/054/54
DODATOK č. 1 k dohode č. 19/19/054/54
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2019 -1-SK01-KA103-060271
1
1 120,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o prevode práva nariešenie
R-11388/2019
0,00 € Bc. Dugas Ľuboš Technická univerzita vo Zvolene