Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Október
2019
DODATOK č. 1 k dohode č. 19/19/054/54
DODATOK č. 1 k dohode č. 19/19/054/54
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2019 -1-SK01-KA103-060271
1
1 120,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o prevode práva nariešenie
R-11388/2019
0,00 € Bc. Dugas Ľuboš Technická univerzita vo Zvolene
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Dohode o prevode podielu k technickému riešeniu
R-11385/2019
0,00 € Ing. Dugas Ľuboš Technická univerzita vo Zvolene
15.
Október
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2019-099-055
Dodatok č. 1
0,00 € Radoslav Kasana Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
15.
Október
2019
Dodatok Č.1 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č.1
643 242,29 € Obec Veľké Úľany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k dohode č.19/37/054/151
0,00 € Detské centrum Julinka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 3B/2018
3B/2018
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Boris Parizek
15.
Október
2019
Dohoda o pristúpení
19/2019/1
0,00 € Slovenská energetika a.s. CDR Ilava - Klobušice
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CPBB-ON-2015/00100-019
SHNM_D01_CPBB-ON-2015-00100-019_2019
68,50 € COBRA BAUART s.r.o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CPBB-ON-2014/000788
SHNM_D01_CPBB-ON-2014-000788_2019
231,26 € COBRA BAUART s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € BEGBIE, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Darovacej zmluve uzatvorenej dňa 13.03.2017...
2
0,00 € Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov Centrum vedecko-technických informácií SR
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/348/2018
0,00 € Peter Ludrovan – PEDAN-T Slovenská pošta, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/340/2018
0,00 € Zuzana Selecká - ZUPE Slovenská pošta, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/338/2018
0,00 € Marian Francisty Slovenská pošta, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/397/2018
0,00 € Horváth Zoltán, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/442/2018
0,00 € DAREN s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/359/2018
0,00 € Miroslav Folučka Slovenská pošta, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve
2/459/2018
0,00 € AM Personal Invest, s. r. o. Slovenská pošta, a. s.