Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
11.
Október
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D05_KŽP-PO4-SC431-2015-6-056-D5_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-065-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 107/PTÚ/ZoD/2019
64/1/107-19/2019
0,00 € Energy technologies, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
11.
Október
2019
DODATOK č. 2
405/2017-2060-2200-F622-2
59 920,00 € H & H Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-054-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-126-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D03_KŽP-PO4-SC431-2015-6-072-D3_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
ZM2019220_2
-6 500,00 € PHOENIX 1 s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k zmluve o vykonaní pomocných prác
Dodatok č. 4
0,00 € Pavol Šurin Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
11.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č.1058/2017/SO
ZM2013808_1
13 146,43 € KOSIT a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dodatok č. 23 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
Dodatok č. 23 k 172/2013/TnUAD
255,15 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Október
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 091200P60436/14 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č.1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky OPMK s.r.o.
11.
Október
2019
Dodatok č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa KONTRAKT na rok 2019 č. 324/2018
1041/2019
8 490 960,50 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
11.
Október
2019
Dodatok č. 16 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.06.2011
Dodatok č. 16 k 050/2011/TnUAD
3 118,50 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Október
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
4
0,00 € Slovenské národné divadlo Denum, s. r. o.
11.
Október
2019
Dodatok č. 29 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č. 11 zo dňa 16.2.2011
Dodatok č. 29 k 173/2013/TnUAD
6 265,35 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
2
0,00 € Slovenské národné divadlo Denum s.r.o.
11.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 14.10.2014
Dodatok č. 3 k 167/2014/TnUAD
1 765,15 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Orange Slovensko, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
1
0,00 € Vajda Marek Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
11.
Október
2019
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
Dodatok č. 1
356,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach