Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
August
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Kancelária Súdnej rady SR
21.
August
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-115-00387
3
0,00 € Asociácia Divadelná Nitra Fond na podporu umenia
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k ubytovacej zmluve č. IU/2019/30002
IU/2019/30030
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Katarína Kňažíková
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Dohode č. 19/41/060/64
Dodatok č.1 k Dohode č. 19/41/060/64
0,00 € Imrich Harčarik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
August
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
0,00 € Obec Novoť Slovenská agentúra životného prostredia
21.
August
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0044/19
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0044/19
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Michal Šlauka
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní ICT služieb o poskytovaní služby Manažment mobilných zariadení
1
145,50 € Orange Slovensko, a.s., Kancelária Súdnej rady SR
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001388-001
USVRK_DO1_USVRK-OIP-2019/001388-001_2019
0,00 € Obec Hencovce Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000533-002
USVRK_DO1_USVRK-OIP-2017/000533-002_2019
0,00 € Obec Malá Domaša Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
21.
August
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
72 537,80 € Mesto Veľký Krtíš Slovenská agentúra životného prostredia
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
38 542,07 € Mesto Hlohovec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č.j.: 180/2017/UVLF o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
Dodatok č. 2/2019
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach VET BAR CATERING s.r.o.
21.
August
2019
Dodatok k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 2"-Opatrenie č. 1
Dodatok č. 1
18 449,25 € MAJČI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21.
August
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2018-001838
D01_SEP-IMRK3-2018-001838
0,00 € Obec Vojka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21.
August
2019
Dodatok č.2
č.2
0,00 € Televízia Turiec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
21.
August
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 01-04-2019-IIIQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda , Ipeľský Sokolec 332
21.
August
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 23-04-2019-IIIQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice SITTA PÍLA ŠOBOV s.r.o.
21.
August
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 14-04-2019-IIIQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice DREVOMA s.r.o.
21.
August
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Jaroslav Kaščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o výskumnej spolupráci a partnerstve zo dňa 04.10.2018
1
9 600,00 € SFÉRA, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave