Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
August
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Dodatok č. 1
15,90 € Slovak Telekom a. s. Spojená škola internátna, Prešov
21.
August
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
0,00 € Obec Opatovce nad Nitrou Slovenská agentúra životného prostredia
21.
August
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J538
1
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2019 zo dňa 15.02.2019
Dodatok č. 4
80 900,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
August
2019
Dodatok č.2 k Dohode č.19/42/054/138
Dodatok č.2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce František Pčolinský EFPE
21.
August
2019
Dodatok č.1 k Dohode č.18/42/054/386
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Vyšná Rybnica
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o výskumnej spolupráci a partnerstve zo dňa 27.08.2018
1
12 000,00 € Kistler Bratislava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o výskumnej spolupráci a partnerstve zo dňa 27.09.2017
2
12 000,00 € QBSW, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
178 628,00 € Združenie obcí Mikroregión Pod Panským Dielom Slovenská agentúra životného prostredia
21.
August
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061BB090228
Dodatok č. 1
0,00 € Ivana Bošelová Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO060168
Dodatok č. 1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
August
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve č. 091100P60094/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č.1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Bratislava Slovenská autobusová doprava Michalovce, a.s.
21.
August
2019
Dohoda k ZoD č. OVO1-2018/000174-031 na realizáciu akcie „Košice, Zádielska ulica, OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_D01_OVO1-2018-000174-031_2019
75 416,35 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TN060059
Dodatok č. 1
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
August
2019
Dodatok č. 2 k ZoD PRAV/130/2018 - Implementácia DMS
2, PRAV/93/2019
152 340,00 € DWC Slovakia a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
August
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
7 351 782,84 € Obec Dvory nad Žitavou Ministerstvo životného prostredia SR
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 368/UNB/2018 zo dňa 29.11.2018
D61/UNB/2019
2 302 553,22 € Metrostav a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CPZA-ON-2016/006586-012
SHNM_D01_CPZA-ON-2016-006586-012_2019
38,00 € Golis Bau Service spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13-142/2014-CPKE-ON
SHNM_D01_13-142-2014-CPKE-ON_2019
110,96 € COBRA BAUART s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
August
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061TT090221
Dodatok č. 1
0,00 € Juraj Iván Pôdohospodárska platobná agentúra