Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
Január
2020
Dodatok č. 1/2020
2020/1
0,00 € Gynekológia- MUDr. Gogová Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
21.
Január
2020
DODATOK č2
2
600,00 € Dr. Miroslav Králik Divadelný ústav
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby uzatvorená podľa § 289 a nasl. Obch.zák..
1
0,00 € MUDr. Michal Rusnák s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 k dohode
č.1
0,00 € Dagmar Pepuchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21.
Január
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 441/2011 zo dňa 5. 1. 2012 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2020 – 441/2011
0,00 € LFB BIOMEDICAMENTS Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Január
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 396/2011 zo dňa 30. 12. 2011 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2020 – 396/2011
0,00 € Pharming Group N.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Január
2020
Dodatok č. k k ZoD č. 28/2019
28/2019 - 1
0,00 € TATRA-THERM SK s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
21.
Január
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 394/2011 zo dňa 30. 12. 2011 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
1/2020 – 394/2011
0,00 € Swedish Orphan Biovitrum AB Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1
650,55 € MANUS-MED, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
21.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € LES INDUSTRY s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
21.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Ján Janoštiak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
21.
Január
2020
Predĺženie mobility na štúdium - Dodatok k finančnej zmluve
ZML 418/2019 RE/01
1 577,00 € Ondrášiková Marta Katolícka univerzita v Ružomberku
21.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Milena Rosíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
21.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Pavol Pôbiš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
21.
Január
2020
Predĺženie mobility na štúdium - Dodatok k finančnej zmluve
ZML 417/2019 RE/01
1 577,00 € Ondrášiková Mária Katolícka univerzita v Ružomberku
21.
Január
2020
DOHODA o skončení Dohody 19/19/054/119
DOHODA o skončení Dohody 19/19/054/119
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21.
Január
2020
DOHODA o skončení Dohody 19/19/054/102
DOHODA o skončení Dohody 19/19/054/102
0,00 € Centrum sociálnych služieb Horelica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21.
Január
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J755
2
0,00 € Obec Čajkov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP_ÚVZ
Dodatok č. 1
0,00 € Úrad verejného zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
21.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 29/2018
Dodatok č. 2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DREVOMAX s.r.o.