Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 Rámcovej dohode na opravu a údržbu osobných motorových vozidiel
83/2019/EO
0,00 € Drutechna, autodružstvo, Bratislava Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041PO060244
Dodatok č. 1
0,00 € RV, s.r.o. Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 46/2018
Dodatok č. 1
0,00 € TT pharma, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
11.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/126
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.1581/0238/6253/2019
Dodatok č. 1
0,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo Slovenská správa ciest, Bratislava
11.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/054
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok 1 - Zastávka Strážky, rekonštrukcia nástupišťa - realizácia
1
19 606,54 € NOREK, spol. s r. o. Košice Železnice Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € JUDr. Ivan Rendek, advokát Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/072
3
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/056
5
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/065
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva č. 689/2019 ako Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20198785_Z
1
0,00 € Mátl & Bula, spol. s r.o. Mesto Partizánske
11.
Október
2019
Zoznam 12
Zoznam 12
0,00 € Podľa zoznamu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č. 01/140/2017
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Ing. Igor Uchal
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. OVO1-2016/000043-08
SHNM_D01_ OVO1-2016-000043-08_2019
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074KE220245
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Stará Voda Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. č. 255/AD00/2019
1
32 315 400,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok 1 - Automatická stabilizácia parametrov ...
1
354 711,50 € E.T.K.M., spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke koňa pre Potreby Policajného zboru
Dodatok č.1
0,00 € Bc. Pavol Sušinka Prezídium Policajného zboru
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k dohode 18/37/059/53 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodadok č. 2
0,00 € Beáta Grichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov