Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
11.
December
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G806
1
0,00 € Smolenice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
December
2019
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Geodetický a kartografický ústav Bratislava
11.
December
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2371/2019/2.1
D_2_MK_2371_2019_2.1
0,00 € Kysucké múzeum v Čadci Ministerstvo kultúry SR
11.
December
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2369/2019/2.1
D_2_MK_2369_2019_2.1
0,00 € Kysucké múzeum v Čadci Ministerstvo kultúry SR
11.
December
2019
Dodatok č. 8
49913/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
11.
December
2019
Dodatok č.1
107/2019/EO
0,00 € Slovenská republika – Geodetický a kartografický ústav Bratislava Slovenská republika – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
11.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/27/059/13
743,66 € JUDr. Iveta Sekáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
11.
December
2019
Dodatok č.1
109/2019/OKI
455 928,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/41/054/367
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/41/054/367
0,00 € KPK Print s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
December
2019
Dohoda o odstúpení od dohody č.19/22/060/25 zo dňa 17.04.2019 (ďalej len "dohoda")
Dohoda o odstúpení od dohody č.19/22/060/25 zo dňa 17.04.2019
0,00 € FRUKTAL, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11.
December
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode
R-13098/2019
0,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11.
December
2019
Dodatok č. 1 k dohode 19/12/060/339
Dodatok č. 1 k dohode 19/12/060/339
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Centrum voľného času
11.
December
2019
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 35/2018
D66/2019
0,00 € Praktická Ambulancia, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
11.
December
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode
R-13097/2019
0,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11.
December
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode
R-13096/2019
0,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
11.
December
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP, IROP-D1-302021K463-222-13
IROP-D1-302021K463-222-13
66 794,98 € Obec Lozorno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11.
December
2019
DODATOK č. 2 k Zmluve na dodávku a montáž technológie kuchyne č. GR ZVJS-89-1/32-2017
GR ZVJS-1-41/32-2019
0,00 € J. F. Professional, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10.
December
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160583
4
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne László - Szilárd Viski
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160520
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jozef Dzurňák
10.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160468
3
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Martin Mačák