Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
August
2019
D O DATOK č. 2 k Zmluve o vykonaní pomocných prác č. ÚVVaÚVTOS- 35/34-2019 zo dňa 7. marca 2019 uzavretej podľa § 51 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
dodatok č.2
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Mgr. Štefan Kovalčík
21.
August
2019
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve 513/1991
Dodatok č. 2
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Špeciálna základná škola, Krompachy
21.
August
2019
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI č. 124/2019/AXNV
NI/1-434/2019/SPU
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
21.
August
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie mladých Rómov, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
21.
August
2019
Príloha č. 2 k Dohode - Menný zoznam absolventov škôl a špecifikácia
1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
August
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK3-2017-001699
0,00 € obec Výborná Sekcia európskych programov
21.
August
2019
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/202
7
0,00 € Obec Bobrov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312031R081
1
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
21.
August
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C496
3
0,00 € TITAN - Tatraplast, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci NP - Úspešne na trhu práce
18/04/51A2/8/3/2019
0,00 € TERMÁL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21.
August
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 19/12/060/53
Dodatok č.1 k dohode č. 19/12/060/53
2 910,14 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza TO-MY-STAV s.r.o.
21.
August
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/Q877
1
0,00 € Mesto Spišská Stará Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/142
4
0,00 € Obec Hermanovce nad Topľou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
August
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C459
2
0,00 € RAIS Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z312031R081
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z312031R081
0,00 € Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2016541_1
0,00 € nutprodukcia s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 66/2019 na dodanie preventívnych diaľkovo riadených odpaľovacích systémov na odstrel snehových lavín pre HZS
HZS_D01_66-2019_2019
0,00 € VND s.r.o. Horská záchranná služba
20.
August
2019
dodatok č. 3
dodatok . č. 3
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
20.
August
2019
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: OR - 007/2018
DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, č. zmluvy objednávateľa: OR - 007/2018
2 038 160,90 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
August
2019
Príloha č. 1 k DODATKU č. 2
Príloha č. 1 k DODATKU č. 2
0,00 € HASTRA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>