Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Október
2019
Dodatok č.1
1
0,00 € H.B.L. Wood, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
14.
Október
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/Q807
3
0,00 € Obec Cerovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA Č. p. OVO-2019/000656-002
OVO-2019/000656-002
163 200,00 € TOP TEAM, spol. s.r.o. Košice Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/Q807
2
0,00 € Obec Cerovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/07/Nn/2012-pozemky o nájme pozemkov
6558/2012/LSR/01
256 950,00 € Eva Záletová, Edita Bátoryová, Zuzana Wyka Karelová, Andrea Duda LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín
14.
Október
2019
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní stravovania
1/1999/OZ/8
0,00 € Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Štátna opera
14.
Október
2019
Dodatok č. 2/2019 k Zmluve č.j.: 221/2017/UVLF o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
Dodatok č. 2/2019
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach BT - TRANS s.r.o.
14.
Október
2019
Dodatok č. IROP-D2-302021K407-222-13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D2-302021K407-222-13
59 115,87 € Mesto Šaľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Prevádzkovej zmluve o poskytovaní služieb pre centrálne komponenty systému eKolok
150-2019/448-6169
30 720,00 € Slovenská pošta, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
14.
Október
2019
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 3515/2019/LSR
2
0,00 € INTER STAVING spol.s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14.
Október
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/045
3
0,00 € Obec Bystré Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H222
3
0,00 € Žilinská teplárenská, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/L593
2
0,00 € Teplo GGE s. r. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011G294-121-12 zo dňa 20.9.2017
IROP-D2-302011G294-121-12
625 200,08 € Mesto Svätý Jur MPRV SR
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluva o dielo č. ASM-388/2019
6400002244
121 871,57 € Ján Lešták - TEZAR Ministerstvo obrany
14.
Október
2019
DODATOK č. 2
105/2018-2060-2230-P526-2
0,00 € KMW s.r.o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 2/2019
Dodatok č. 2/2019
0,00 € TOPICO s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/98
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Lokca
14.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
10 259 465,40 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
ZM2019307_2
-7 620,00 € FABRY s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>