Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 1/2019
Dodatok č. 2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lenzing Aktiengesellschaft
21.
Január
2020
Dodatok 1 k Dohode o vysporiadaní - Kysak(mimo) - Košice
1
174 840,00 € sudop TRADE spol. s r.o. Košice Železnice Slovenskej republiky
21.
Január
2020
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 1/2020
číslo 1/2020
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Reedukačné centrum, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
21.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L804
1
0,00 € YELL design, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 ku KZ č. 14/2019/MPO
2020/005599-008
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou, Vladimír Tužinský s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica
21.
Január
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 13/2019/MPO
2020/005599-007
0,00 € Peter Šály,Anna Šályová, Ignác Šály s manželkou,Tibor Šály s manželkou SR- Okresný úrad Banská Bystrica
21.
Január
2020
Dodatok č.2
2
0,00 € JPJ - POBOZ s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Lučenec
21.
Január
2020
Dodatok č. 26
2527/2020
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
21.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € ALFA STAV Stropkov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
Január
2020
Dodatok č. 2 k dohode č. 19/33/054/145 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k dohode č. 19/33/054/145
9 555,84 € Základná a materská škola Sielnica, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21.
Január
2020
dodatok č.1 ku KZ 2020
Dodatok č. 1
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
21.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/R097
1
0,00 € Mesto Sabinov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9010/0001/19
1
3 846,67 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Január
2020
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o nájme dráh plaveckého bazéna č. 002/2020/KP
Dodatok č. 1
0,00 € MBB a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode číslo :19/39/052/86
Dodatok č.1
0,00 € Obec Bukovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
20.
Január
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
1 800,00 € PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
1 000,00 € Mgr. Martina Dzadíková, MBA, konateľka spoločnosti MD SL, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytnutie služby č. 190015/083/2016
190010/011/2020
0,00 € CITY GASTRO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 998/2018 zo dňa 27. 08. 2018
UPJŠ - 4/2020
0,00 € Letecká agentúra Kolumbus, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>