Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
9.
Júl
2020
DODATOKč. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0004 v znení jej platných dodatkov
APVV-15-0004d5
0,00 € Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied, Košice Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 2-2020
Dodatok č.1
4 324,60 € ABN Klematis s.r.o Spojená škola internátna Vranov nad Topľou
9.
Júl
2020
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o zabezpečovaní starostlivosti o koňa č.j.: 81/2017/UVLF
Dodatok č. 2/2020
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach REITGROUP PREŠOV, n. o.
9.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 2018/527 – poľné rovnošaty s digitalizovanou potlačou „LES“ a „PÚŠŤ“
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie „ZEKPO“ Úrad pre investície a akvizície MO SR
9.
Júl
2020
"Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3152-1
0,00 € Kristián Gerhát - GerMal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2019/547 – stolová, hygienická, posteľná a nočná bielizeň.
Dodatok č. 1
0,00 € R E M P O, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
9.
Júl
2020
"Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/21/54E/200 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorš
Dodatok č. 1
0,00 € Michal Brilák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2019/510 – tričká a polokošele
Dodatok č. 1
0,00 € Fintex s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
9.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2019/512 – termobielizeň
Dodatok č. 1
0,00 € Fintex s.r.o. Úrad preinvestície a akvizície MO SR
8.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 2017/521 – bundy poľné zimné s hodnostnými označeniami, štátnymi vlajkami, rukávovými znakmi a označením VP a MP
Dodatok č.2 k RD č.2017/521
0,00 € REMPO, s.r.o Úrad pre investície a akvizície MO SR
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 403/2019 zo dňa 13.12.2019 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1/2020 - 403/2019
0,00 € MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200116001D02
0,00 € Obec Vyšná Sitnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191219002D01
0,00 € Obec Studenec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200313001D01
0,00 € Obec Riečka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200205004D02
0,00 € Obec Hubice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dohoda o skončení dohody č. 19/07/51A2/3
1
0,00 € VOKUS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
8.
Júl
2020
dodatok k dohode 20/12/054/34
č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Depoauto.sk s. r. o.
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200602001D01
0,00 € Obec Gregorovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok o zmene čísla účtu
Dodatok č.1
0,00 € Peter Horaj - DREVOVÝROBA ATYP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200128002D01
0,00 € Obec Brutovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>