Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o verejnom predstavení č. 2020/046/ZVP015
1
0,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mestské kultúrne stredisko Šamorín
23.
September
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1
239,00 € Orange Slovensko, a.s., Kancelária Súdnej rady SR
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode 20/12/54E/688
Dodatok č. 1 k dohode 20/12/54E/688
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Divékyová
23.
September
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J954-222-13 zo dňa 24.07.2018
IROP-D2-302021J954-222-13
146 333,76 € Mesto Rajec Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
September
2020
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo/Bratislava, KK b.č. 111 KJB a DK b.č. 4 – obnova hygienických náterov varne a skladu potravín
Dodatok č. 1
2 936,94 € Speed – TAXI s.r.o. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
23.
September
2020
Dodatok č.3
Dodatok č.3
0,00 € DUG OOD Security spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
September
2020
Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/507/D2
0,00 € Eva Macková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23.
September
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011M399-122-15 zo dňa 31.7.2018
IROP-D2-302011M399-122-15
1 185 195,43 € Mesto Turzovka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
September
2020
Dodatok č.2 k zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_109
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_109
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/11/54E/128
Dodatok číslo_4042
0,00 € Ing. Martina Kupčáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
23.
September
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/Q316
1
0,00 € LIPORTA, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 411 024 598
49/5/109-17/2020
6 811,68 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+1 číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA201-046375
165/2018/UCM_1
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu_Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-50/2020/SOIROPPO3-302031F830/01
MK-50/2020/SOIROPPO3-302031F830/01
0,00 € Adamas Alliance, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu na Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+1 číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA201-046316
164/2018/UCM_1
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu_Národná agentúra programu Eramsus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23.
September
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. LZC/19/70185
Dodatok č.1
0,00 € Siemens Healthcare s. r. o. BIONT, a.s.
24.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. MC2019/004 (SAŽP ORP/2019/196) zo dňa 12.11.2019
SAŽP ORP/2020/126
0,00 € Skupina dodávateľov: MICROCOMP - Computersystém s.r.o., ESPRIT spol. s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23.
September
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci
6/122/2011
0,00 € CONCORDE spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
23.
September
2020
Dohoda o zotrvaní ml. dosp. v skupine MD
Dohoda
0,00 € CDR Ilava - Klobušice CDR Ilava - Klobušice
23.
September
2020
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
1
0,00 € Mgr. Pavol Schwartz, PhD. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied