Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/I825
2
0,00 € VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130183
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Zlaté Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K631
2
0,00 € Obec Omšenie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02732
Dodatok č. 1
0,00 € Agrofarm ELNOR, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55160602
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Eva Vargová
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-peventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003941-001
SPOU_D02_SPOU-OZ2-003941-001-2017_2017
16 607,50 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
10.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22/2019
Dodatok č.1
0,00 € Gabriela Čuková a Ing. Ľudovít Čuka Centrum pre deti a rodiny Žitavce
10.
Október
2019
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H238
3
0,00 € Obec Slovany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G754
4
0,00 € Obec Zuberec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130048
Dodatok č. 2
0,00 € Obec Dunajský Klátov Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/174
6
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
1
0,00 € 99 digital, s.r.o. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE č. SAMRS/2018/SYR/1/7 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
190/10/2019-SAMRS
0,00 € MAGNA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/97
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Sedliacka Dubová
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
2 309 916,25 € Hinkom s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130187
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Lomné Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2019
Výpoveď zo Zmluvy o dielo
CZ 3282/2019 RE
0,00 € ADOTEL - HEX s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
10.
Október
2019
Výpoveď poistnej zmluvy
6100000630
0,00 € Komunálna poisťovňa AOS Liptovský Mikuláš
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k dohode 19/37/059/30 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodatok č. 1 k dohode 19/37/059/30
0,00 € Vincent Kašper - VALMARKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov