Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
10 259 465,40 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
ZM2019307_2
-7 620,00 € FABRY s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Október
2019
Realizačná zmluva
1
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Pezinok
14.
Október
2019
Dodatok 1 k Zmluve o nájme bytu 121410017-1-2018-ZNB
Dodatok 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marián Balogh
14.
Október
2019
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Z-220/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Andrej Keresteš, rod. Keresteš
14.
Október
2019
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1002NFAL000117
D67/UNB/2019
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Október
2019
Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci č. S-1/2016
5
0,00 € Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
Október
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/201
5
0,00 € Obec Vyšná Olšava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. D-1/2015
5
4 880,13 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
14.
Október
2019
Dohoda o objeme dodávok dreva k Rámcovej kúpnej zmluve č. 1/2013
Dodatok č. 4
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica SLOVWOOD Ružomberok, a. s.
14.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-16-0359
Dodatok č. 3
35 816,00 € Strojnícka fakulta Technickej univerzity Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
14.
Október
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F892/ZZ/1
1
0,00 € FBR s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I533
2
0,00 € Obec Mučín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Dodatok č. 1
40652/2019
0,00 € Omeros Corporation Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
14.
Október
2019
Dodatok k zmluve o preplácaní poukážok
D3-2019-1008-2018-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Renova install s.r.o.
14.
Október
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/R010
2
0,00 € Obec Hubová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/M133
4
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/M132
4
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074ZA220077
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Horný Kalník Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Dodatok č. 2/2019 ku Kúpnej zmluve č. Z201522456_Z
Dodatok č. 2/2019 k zmluve č. 1205/2015
0,00 € SECAR spol. s r.o. Úrad vlády SR