Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 40/2019/R
Z135/2020-36
0,00 € SNM - Historické múzeum v Bratislave Slovenská národná galéria
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191204001D01
0,00 € Obec Betliar Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064BB070099
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 € Hontianske výrobné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200401001D01
0,00 € Obec Belina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0359
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0259
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8.
Júl
2020
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 1110/2019
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 1110/2019
0,00 € UNITEC HOLDING spol. s r.o. Úrad vlády SR
8.
Júl
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314021P941/D03
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8.
Júl
2020
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 14/2004 o nájme nebytových priestorov
7
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Herta Suchá
8.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 18/2009 o nájme nebytových priestorov
4
0,00 € Technická univerzita v Košiciach EVYKO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
8.
Júl
2020
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
326/2020
0,00 € Škorníková Zuzana Národný ústav detských chorôb
8.
Júl
2020
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 40/2005 o nájme nebytových priestorov a pozemku
7
0,00 € Technická univerzita v Košiciach TURKON, s.r.o.
8.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 16/2004 o nájme spoločnej časti domu
5
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ERIXLINE, s.r.o.
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1228/2019
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1228/2019
0,00 € Úrad vlády SR Vysoká škola múzických umení
8.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 19/2009 o nájme nebytových priestorov
5
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ladislav Dudáš
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/11/54E/2960
Dodatok_3659
0,00 € Monika Palková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200117001D02
0,00 € Obec Kostolná - Záriečie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/W992
1
0,00 € Mesto Považská Bystrica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200318001D01
0,00 € Obec Adamovské Kochanovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č.2
2
122 379,11 € obec Dolná Ždaňa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky