Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
August
2019
Dodatok Ponuka E.Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny
097/2019/FUSAV
0,00 € ZSE energia, a.s. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
20.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
76a19082019
150,00 € Egon Gál Slovenský filmový ústav
20.
August
2019
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0125/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
Dodatok č. 4
300 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2019
Dodatok č.2
379 594,97 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20.
August
2019
Dodatok č. 2
368/2019
0,00 € Národný ústav detských chorôb Stredná zdravotníctva škola
20.
August
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 41/2018 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 41/2018 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky CARBO RAIL, s. r. o.
20.
August
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 40/2018 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 40/2018 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Arriva Service s.r.o.
20.
August
2019
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.18/2018/UVLF
Dodatok č. 2
43 640,45 € OKNADVERE.SK s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku č. 7059/2018-M_ODSM
13549/2019-M_ODSM
0,00 € František Pánik-PAREST Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/35/060/24 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
1
0,00 € Emília Čerhitová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
August
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
351 652,07 € mesto Lučenec Ministerstvo životného prostredia SR
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní údajov medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (Ev. č. VšZP: 318/2017 a Ev. č. ÚPVII: 181/2017)
464/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20.
August
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 3/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 3/2016 o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TSS GRADE, a.s.
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091300P61259/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ČAS a.s.
20.
August
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve na dodávku náhradných dielov pre HDV elektrickej trakcie
Dodatok č. 1
0,00 € A-Z LOKOMAT s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-11/2019
Dodatok č. 1
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5. pluk špeciálneho určenia
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_310/2018/SINPOPVaI
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
0,00 € comp ART s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_251/2018/SINPOPVaI
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
0,00 € LMT Group s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. NPPRKP_OR_198/2019/SINPOPVaI
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
0,00 € The JOY, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
August
2019
Komisionárska zmluva
Dodatok č. 1/2019
0,00 € Blue Angel, s.r.o. Slovenské národné múzeum