Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
14.
Október
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/M132
4
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074ZA220077
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Horný Kalník Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Október
2019
Dodatok č. 2/2019 ku Kúpnej zmluve č. Z201522456_Z
Dodatok č. 2/2019 k zmluve č. 1205/2015
0,00 € SECAR spol. s r.o. Úrad vlády SR
11.
Október
2019
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019-002418
D01_ SEP-IMRK3-2019-002418
0,00 € Obec Šíd Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11.
Október
2019
Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o nájme LP č. 133-08-Nn-2007
Dodatok č. 1-2019 CRZ 4412-2013-LSR
0,00 € Ing. Eliáš Haška Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
11.
Október
2019
Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o nájme LP č. 220-08-Nn-2016
Dodatok č. 1-2019 CRZ 3539-2016-LSR
0,00 € Ing. Eliáš Haška Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
11.
Október
2019
DODATOK č. 3
105/2018-2060-2230-P158-3
0,00 € MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.10 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2019/IP Košice
Dodatok č. 10
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Inšpektorát práce Košice
11.
Október
2019
DODATOK č. 3
405/2017-2060-2200-F869-3
85 815,00 € Cafes Costa Dorada, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 4 k Servisnej zmluve č. 14/2015, 175/PTU/SZ/2015
65/4/175-15/2019
0,00 € PULImedical,spol.s r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
11.
Október
2019
Dodatok č.2 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 091100P60008/18
Dodatok č.2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Timko
11.
Október
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D05_KŽP-PO4-SC431-2015-6-056-D5_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-065-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 107/PTÚ/ZoD/2019
64/1/107-19/2019
0,00 € Energy technologies, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
11.
Október
2019
DODATOK č. 2
405/2017-2060-2200-F622-2
59 920,00 € H & H Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-054-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-126-D4_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D03_KŽP-PO4-SC431-2015-6-072-D3_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
ZM2019220_2
-6 500,00 € PHOENIX 1 s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dodatok č.4 k zmluve o vykonaní pomocných prác
Dodatok č. 4
0,00 € Pavol Šurin Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok