Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
September
2020
Potvrdenie transakcie
Potvrdenie transakcie
780 000,00 € Vertis Environmental Finance Ltd Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
23.
September
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní výkonov zdravotnej starostlivosti č. 9/LPS/ZoSL/2015
47/3/9-15/2020
0,00 € Chirurgické a edoskopické centrum,s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
23.
September
2020
Dohoda o skončení dohody
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Miroslava Fábryová Kvety- Záhrada
23.
September
2020
Dodatok č.2
ÚVTOSaÚVV-19/34-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava YURA Corporation Slovakia s.r.o.
23.
September
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve rámcovej
Dodatok č. 1
0,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
23.
September
2020
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D298
3
0,00 € Forest progress, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
September
2020
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 574/2020
UPJŠ - 654/2020
0,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
September
2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K065
2
0,00 € Obec Hontianske Tesáre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 7/2020
R-8263/2020
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LUTEUS SK, s.r.o.
23.
September
2020
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/028
5
0,00 € Stredná priemyselná škola Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2020
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/105
6
0,00 € Obec Ohrady Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre pevný bod Bratislava pre deti a dorast
430/2020
0,00 € MUDr. Lena Kováčiková Národný ústav detských chorôb
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní hotelových, reštauračných a konferenčných služieb
303/5/2020_1
0,00 € PROPERTY HOLDING, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/130
Dodatok č. 1
0,00 € P.S. in, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
23.
September
2020
Dohoda o skončení dohody č. 20/36/54E/3180
Dohoda o skončení dohody č. 20/36/54E/3180
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
September
2020
Dohoda o skončení dohody č. 20/36/54E/1554
Dohoda o skončení dohody č. 20/36/54E/1554
0,00 € ETAGO s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci na projekte "Bez šepkára" v divadelnej sezóne 2020/2021
1
0,00 € PhDr.Milan Kolcun - POTULKA Štátne divadlo Košice
23.
September
2020
Príloha k Zmluve č. 129/04/HES - objednávka na 2021 - nová budova
2/2021
0,00 € Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23.
September
2020
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-P04-SC431-2017-19/K488
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra Žilinská univerzita v Žiline
23.
September
2020
Dodatok č.1 k rámcovej dohode CRZ č: 5717/2018/LSR
1
0,00 € Foresta SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik