Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
Október
2019
Dodatku č. 1 k poistnej zmluve
5100004528
2 998,56 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group AOS Liptovský Mikuláš
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 140/2018
HZS_D02_140-2018_2019
0,00 € Ing. Arch. Tomáš Devečka Horská záchranná služba
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 13.03.2012
Dodatok č. 3 k 034/2012/TnUAD
113,40 € ADOS-SALUS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe
ZML 119/2018 RE/03
900,00 € Horská záchranná služba Katolícka univerzita v Ružomberku
10.
Október
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 26.02.2014
Dodatok č. 11 k 024/2014/TnUAD
2 419,20 € Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe
ZML 51/2018 RE/02
250,00 € SPINN, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
10.
Október
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 01.03.2014
Dodatok č. 11 k 028/2014/TnUAD
5 556,60 € Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení praktickej výučby študentov FZ KU 18-zopv01
ZML 38/2018 RE/03
1 400,00 € Spišská katolícka charita Katolícka univerzita v Ružomberku
10.
Október
2019
Dodatok č. 16 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.09.2011
Dodatok č. 16 k 084/2011/TnUAD
2 154,60 € Centrum liecebnej rehabilitacie, s. r. o. Nemsova Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Október
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
605 724,56 € Obec Lokca Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Prevádzkovej zmluve o poskytovaní služieb pre centrálne komponenty systému eKolok
3/791/2015
30 720,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Slovenská pošta, a. s.
10.
Október
2019
k zmluve o zdrženej dodávke zemného plynu
1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo/Realizačná zmluva
049/MA/150615/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
022/MA/040315/D01
022/MA/040315/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
807 578,24 € Obec Nesluša Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo/Realizačná zmluva
048/MA/150615/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo / Realizačná zmluva
023/MA/040315/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
Dodatok č. 6 k zmluve č. D-2/2014 o nájme nebytových priestorov
6
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
10.
Október
2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-221- 00425
5
35 000,00 € InMusic, o. z. Fond na podporu umenia
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo/Realizačná zmluva
046/MA/150615/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.