Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
8.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220075
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Malé Straciny Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 26/2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 26/2020
0,00 € Úrad vlády SR Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum
8.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k dohode č. 19/33/51A2/9 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k dohode č. 19/33/51A2/9
0,00 € AKM Kapital, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-37/2019/SOIROPPO3-302031G966/01
MK-37/2019/SOIROPPO3-302031G966/01
0,00 € Tatranské plesá Ministerstvo kultúry SR
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 25/2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 25/2020
0,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
8.
Júl
2020
Dodatok č.1. k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Dodatok č. 1
4,18 € Jana Černá Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1
1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Vysoká škola DTI, s. r. o.
8.
Júl
2020
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € LUMOLA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
8.
Júl
2020
DODATOK č. 1 k Dohode č. 20/46/54E/1337/O2/KK
DODATOK č. 1 k Dohode č. 20/46/54E/1337/O2/KK
0,00 € Rastislav Strakula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
8.
Júl
2020
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € SEN MaH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
8.
Júl
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0376 (40/2020)
Dodatok č. 6
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
8.
Júl
2020
dodatok k zmluve o dielo
1
0,00 € Slovanet, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke knižničných dokumentov
Dodatok č. 1 k zmluve UKB č.: 2019/1107-1
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave
8.
Júl
2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 31/LZ/2017 z 22. 9. 2017
30/LZ/2020
51,00 € Slovenský filmový ústav Second Run DVD
8.
Júl
2020
Kysuca1 dotdatok 13
13
0,00 € Kysuca s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kysucké Nové Mesto
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K009-222-13 zo dňa 23.07.2018
IROP-D1-302021K009-222-13
90 474,69 € Obec Prašice Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1/2020
Dodatok č. 1/2020
0,00 € Helena Krivulčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2017/531- pracovných odevov, overalov, kombinéz a odevov (1. časť) a búnd pre zamestnancov dozornej a strážnej služby a reprezentačné zložky OS SR
Dodatok č. 1
0,00 € ZEKON a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
8.
Júl
2020
DODATOK Č. IROP-D1-302021I948-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I948-222-13 zo dňa 21.08.2018
IROP-D1-302021I948-222-13
62 477,05 € Mesto Nitra Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2019/513 – vaky spacie, bivakovacie a prikrývky do sťažených klimatických podmienok
Dodatok č. 1
0,00 € REMPO, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR