Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
September
2020
Príloha k Zmluve č.129/04/HES - objednávka na 2021 - stará budova
1/2021
0,00 € Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23.
September
2020
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2021
2
0,00 € ZO OZ masmédií pri ŠDKE, ZO Únie OZ profesionálnych hudobníkov Slovenska pri ŠDKE Štátne divadlo Košice
23.
September
2020
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-P04-SC431-2015-6/161
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-P04-SC431-2015-6/161
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Žilinská univerzita v Žiline
23.
September
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR pre projekty technickej pomoci - Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
2018/173-02
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
23.
September
2020
Dodatok č. 1 - Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
ZM1004887_1
-3 434,32 € Rozhlas a televízia Slovenska Ing. Peter Žitňanský - CASA DOMOTICA
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z- 382/Č/2020
1
0,00 € Asociácia Bratislava v pohybe o.z. Slovenské národné divadlo
23.
September
2020
Inter-institutional agreement 2020-2023 Under project no.2020-1-SK01-KA107-077779
NI/1-441/2020/SPU
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - University of East Sarajevo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23.
September
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H511-221-10 zo dňa 10.11.2017
IROP-D3-302021H511-221-10
174 662,76 € Obec Nitrianska Blatnica Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
September
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-132-02409
2
0,00 € Zuzana Mikulcová Fond na podporu umenia
23.
September
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. Martin Buzáš - MBčka Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23.
September
2020
Čiastková zmluva č. 2
Dodatok č. 2
3 588,53 € printio, s. r. o. Literárne informačné centrum
23.
September
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
60 858,00 € Andrea Budinská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
0,00 € Mgr. Marcela Kevešová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
23.
September
2020
Dodatok k Zmluve o poskyt.ver.služieb
15
29,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská stavebná inšpekcia
23.
September
2020
Dodatok č. 3 ku Kooperačnej zmluve č. 1/2018 KZ-APVV-17-0064 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii v rámci projektu č. APVV-17-0064
259/2018/UCM_3
6 745,00 € Ústav svetovej literatúry SAV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-133-00108
Dodatok č. 1
0,00 € Fond na podporu umenia Vysoká škola múzických umení
23.
September
2020
Dodatok č. 3 ku Kooperačnej zmluve č. 2/2018 KZ-APVV-17-0064 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii v rámci projektu č. APVV-17-0064
208/2018/UCM_3
4 065,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H673-221-10 zo dňa 09.11.2017
IROP-D1-302021H673-221-10
152 966,93 € Obec Jelenec Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
September
2020
Dodatok č.1
Dodatok č.1
0,00 € SS-dent, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
September
2020
Dodatok č.1 k Dohode č. 20/37/060/197
Dodatok č.1 k Dohode č: 20/37/060/197
1 798,16 € UNISTAV, s.r.o.,Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov