Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo / Realizačná zmluva
050/MA/150615/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
??
2
0,00 € Gontkovič Peter LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
10.
Október
2019
Dodatok č. 4 k Podnájomnej zmluve č. 82/2016/SE
Dodatok č. 4
0,00 € OMNIA 2000 a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo/Realizačná zmluva
052/MA/150615/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
Zmluva na vozidlo/Realizačná zmluva
058/MA/020715/D01
0,00 € VÚB Leasing,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
118/2019/1
0,00 € Základná odborová organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb pri Centre pre deti a rodiny Hnúšťa Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
10.
Október
2019
Dodatok 1 - Leopoldov - Noclažňa vlakových čiat
1
10 022,44 € ORAVEC s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1100069852/2016/5400/028
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 1100069852/2016/5400/028
0,00 € GRANDEN s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10.
Október
2019
Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner nonstop
62/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
9.
Október
2019
Žiadosť o zrušenie Zmluvy o používaní (poskytnutí) Systému elektronického bankovníctva MultiCash
Žiadosť
0,00 € Tatrabanka, a. s. Tepláreň Košice, a.s.
9.
Október
2019
Dohoda o úprave zmluvných záväzkov
ZH2071975 / ZH2072686_
-3 300,00 € Ďurkovič Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220179
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Dvorany nad Nitrou Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2019
Dohoda o úprave zmluvných záväzkov
ZH2071975 / ZH2072686
-2 200,00 € Ďurkovič Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
9.
Október
2019
DODATOK č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C494
7
0,00 € SPINEA, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9.
Október
2019
Dohoda k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
Dohoda o ukončení dohody
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Dolný Kubín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
9.
Október
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02713
Dodatok č. 2
0,00 € MY FRESH FARM, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
2
0,00 € Atelier.doc s.r.o. Audiovizuálny fond
9.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
1
0,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
9.
Október
2019
Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 799/2018
UPJŠ - 1118/2019
0,00 € SCHOTT, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Október
2019
Dohoda zmluvných strán o ukončení dohody o príležitostnom spoločnom obstarávaní
Dohoda o ukončení
0,00 € Slovak Business Agency Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)