Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
August
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo LES-WOOD s.r.o.
20.
August
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo HAMMAR s.r.o.
20.
August
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo LES-WOOD s.r.o.
20.
August
2019
Dodatok č. 1
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Stolarstwo Ogólne Józefa Stramek
20.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 93/CZ/1119/2017
55CZ/1119/2017
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Slovenská pošta, a. s.
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55180171
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Milan Abraham
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55180162
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Xénia Fedorková
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55180189
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Ján Korpa
19.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55180183
1
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Marek Prislupčák, PhD.
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55180123
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Bc. Monika Karabinová
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55180108
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Lukáš Sivák
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170163
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jana Hudáková
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170162
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Stanislav Gajdoš
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170157
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Adrián Rajch
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170152
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Anna Liščinská
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170151
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Dávid Pardon
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170150
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Mária Rajchová
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170135
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ing. Iveta Kožíková
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170133
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zuzana Kováčiková
19.
August
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom ubytovaní č. 55170128
2
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vladimír Salzer