Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
8.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Dohode č.20/42/54E/765
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Adriana Kuchariková
8.
Júl
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov Semeteš
8.
Júl
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D03_KŽP-PO4-SC431-2015-6-061-D03_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK č. 2 k K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F223
2
0,00 € DOCKitIN a.s. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D06_KŽP-PO4-SC431-2015-6-051-D06_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
Z314021I964/D02
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Sekcia európskych programov
8.
Júl
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064BB070073
Dodatok č. 3
169 696,04 € Adamas Alliance, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D06_KŽP-PO4-SC431-2015-6-277-D06_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/P318
4
0,00 € ECM Systems, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/37/54E/3838 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č. 1
0,00 € Marek Andraščík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8.
Júl
2020
Dohoda o skončení dohody č. 20/37/54E/4620 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
Dohoda o skončení dohody č. 20/37/54E/4620
0,00 € Ján Centko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8.
Júl
2020
DODATOK č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/200
8
0,00 € Mesto Modrý Kameň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
SHNM_D05_KŽP-PO4-SC431-2015-6-055-D05_2020
SHNM_D05_KŽP-PO4-SC431-2015-6-055-D05_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
SHNM_D04_KŽP-PO4-SC431-2015-6-053-D04_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 10/62/2019/02
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 10/62/2019/02
1 453,50 € Suat Özer Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
8.
Júl
2020
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H753
4
0,00 € Obec Bajtava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/I251
4
0,00 € mimi CUT, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č. 16
16
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Trenčín Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
8.
Júl
2020
SHNM_D07_KŽP-PO4-SC431-2015-6-146-D07_2020
SHNM_D07_KŽP-PO4-SC431-2015-6-146-D07_2020
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Dodatok č.1 k Dohode o vykonávaní opatrení SPODaSK pre plnoletú ženu a tejto žene po pôrode v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
Dodatok č.1
0,00 € Eva Szotáková Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany