Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-100
USVRK_DO3_USVRK-OIP-2019/001719-024_2019
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
20.
Január
2020
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-141
USVRK_DO3_USVRK-OIP-2019/001719-030_2019
0,00 € Obec Cabaj - Čápor Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
20.
Január
2020
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.: 17/2018/UVLF
Dodatok č. 2
122 530,95 € DÚHA, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
dodatok č. 1 - PB - Z201930760_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20.
Január
2020
dodatok č. 1 - MY - Z201930760_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
dodatok č. 1 - BOJ - Z201930760_Z
1
0,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k dohode číslo :19/39/52A/90
Dodatok č.1
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
20.
Január
2020
Dodatok č. 9 k Zmluve
9
0,00 € MUDr. Peter Jonáš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Dohode 19/20/054/28 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvr. PM v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
Dodatok č. 2 k Dohode 19/20/054/28
6 380,57 € Základná škola s Materskou školou Chlebnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
20.
Január
2020
Príloha č.1
Príloha č.1
0,00 € METRO Cash § Carry SR, s.r.o. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
20.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory zo Zeleného vzdelávacie fondu
SAŽP SE/ZVF/2019/31
9 424,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Inštitút curkulárnej ekonomiky, občianske združenie