Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
6.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní BOZP/OPP/PZS služieb
1
0,00 € VEMAL, s.r.o. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
6.
August
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 305/2017-2060-2240
č.3
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
6.
August
2020
k Dohode číslo: 20/41/54E/6775 o poskytnutí finačného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č.1
0,00 € Vitaliy Bodnar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
August
2020
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektrickej energie
219/2020
0,00 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
6.
August
2020
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/36/54E/798 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/36/54E/798
0,00 € Dana Krotáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
6.
August
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
1 440,00 € JUDr. Zuzana Černušková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6.
August
2020
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
700,00 € Mgr. Miroslava Ficová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
6.
August
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
79 768,80 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
August
2020
Dodatok Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
1
0,00 € Union poisťovňa, a. s. HOREZZA, a.s.
6.
August
2020
Dohoda o zániku zmluvy o vytvorení diela
1
0,00 € Mgr. art. Diana Novotná TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6.
August
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
37 945,10 € Mesto Galanta Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-01/2019/SOIROPPO3-302031F765/01
MK-01/2019/SOIROPPO3-302031F765/01
195 360,00 € Comitium, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
6.
August
2020
Dohoda o zániku zmluvy o vytvorení diela
1
0,00 € Mgr. art. Gábor Urbančok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
638 241,60 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
August
2020
Dodatok č. 2 k dohode 19/37/059/55 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dodatok č.2
0,00 € RELAX KOMPLEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
August
2020
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/37/54E/500 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dodatok č. 1
0,00 € Martin Potočňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
August
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z312041Y376
1
0,00 € Implementačná agentúra MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6.
August
2020
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K732
3
0,00 € Obec Važec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
August
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/059/1/1/2020
0,00 € Bc. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6.
August
2020
Dodatok č. 1
1
-265,95 € Ondrej Poljak, Ing. Železnice Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>