Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
21.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 281/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2018
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie pre duševné zdravie – Integra, občianske združenie Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
November
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/054/227 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmen
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/054/227
6 987,66 € Obec Kendice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
November
2019
Potvrdenie transakcie
Potvrdenie transakcie
587 500,00 € Vertis Environmental Finance Ltd Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
20.
November
2019
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe v KPSR na rok 2019
168/2019
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
November
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
3 529 146,36 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/109
4
0,00 € Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2019
Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejených služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Spojená škola, Vrbové
20.
November
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/291
4
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/281
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L751
1
0,00 € BRANDI s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
November
2019
Dotatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-D1-302021K813-221-10
190 461,36 € Obec Zámutov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
November
2019
Zmena poistnej zmluvy - dopoistenie strojov
Dodatok č. 3
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
November
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G645-221-10
IROP-D1-302021G645-221-10
529 099,72 € Mesto Poprad Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
November
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/279
4
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2019
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve, nebytové priestory
BA84/2-193/2018/0820004-Nzv
25 410,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
20.
November
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.4-02-2018
1
0,00 € Verejné prístavy, a. s. Slovenská plavba a prístavy, a.s.
20.
November
2019
D O D A T O K Č. 1 K Z M L U V E O Z A B E Z P E Č E N Í P R E V Á D Z K Y INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ITMS2014+
1
4 762 368,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. DataCentrum, Bratislava
20.
November
2019
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 134699 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. 134699 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Nána
20.
November
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G067
1
0,00 € Národná zoologická záhrada Bojnice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011M006/D02
0,00 € ŽENA V TIESNI Sekcia európskych programov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>