Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
8.
August
2016
Nájomná zmluva
4811/2016/LSR
Doplnená
10,00 € Jozef Kapcla Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
11.
Apríl
2016
Zmluva + dodatok o poskytovaní verejných služieb
2-3/2016
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
28.
November
2017
zmluva o dodávke plynu
SNM-R-INE-2017/3659
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenské národné múzeum
8.
November
2017
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
150/2017/PN
Doplnená
1 100,00 € Umelecký súbor Lúčnica Morning Net, s.r.o.
7.
December
2017
Dohoda o sprístupnení a fotografovaní zbierkových predmetov
176/2017
Doplnená
0,00 € Marína a Sládkovič, n.o. Slovenské banské múzeum
5.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu
112017
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
5.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
129/06/2017/SCKSK
Doplnená
52 338,00 € Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Správa ciest Košického samosprávneho kraja
5.
December
2017
Smlouva pro účastníky s místem podnikání ve Slovenské republice
561/2017
Doplnená
0,00 € SEKK spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
4.
December
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 247/ Darujte Vianoce 2017
15/2017
Doplnená
0,00 € Nadácia Orange Spojená škola internátna, Snina
4.
December
2017
dohoda o nezrazení zrážkovej dane
187/2017/MSNP
Doplnená
0,00 € PhDr. Stanislav Chytka Múzeum SNP
23.
December
2016
Zmluva o nájme
UPJŠ - 1446/2016
Doplnená
14 112,00 € Domov Terasa, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>