Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
10/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
5.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/359/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Jiří Jura, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Júl
2020
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
135/2020/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
9.
Júl
2020
Zmluva o prenájme notového materiálu
17/2020/AZ
Doplnená
0,00 € Music forum, v.o.s. Štátna opera
8.
Júl
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
166/2020
Doplnená
0,00 € Forkovičová Barbora Divadelný ústav
6.
Júl
2020
ZMLUVA č. SAMRS/2019/PPP/1/11 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
130/7/2020-SAMRS
Doplnená
9 980,00 € Scientica, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2020
Doplnená
0,00 € Slovak telekom, a.s. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18.
Jún
2020
POISTNÁ ZMLUVA č. 2-370-301863
981/2020
Doplnená
2,50 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská pošta, a. s.
3.
Júl
2020
Ramcová dohoda
Z - 47/20
Doplnená
0,21 € printio, s. r. o. Literárne informačné centrum
3.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 26/III.Q/2020/07
3142/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín StonWood s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>