Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
8.
August
2016
Nájomná zmluva
4811/2016/LSR
Doplnená
10,00 € Jozef Kapcla Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
2.
Február
2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2018/116/IV/FMFI/CPP
Doplnená
438,00 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Február
2018
Kúpna zmluva na dodávku CT prístroja pre potreby VÚSCH, a.s.
Kúpna zmluva č. 29-2018-KZ
Doplnená
1 796 914,80 € Siemens Healthcare s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
19.
Február
2018
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
55/2017
Doplnená
0,00 € AstraZeneca AB organizačná zložka Národný onkologický ústav
19.
Február
2018
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77NSP1000218
64/2018
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
16.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí služieb BOZP a PO
01052008
Doplnená
0,00 € Ing.Ladislav Andrášik Detský domov Jesenské
16.
Február
2018
Kúpna zmluva č. I/5/17
8476/2017/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Slavomíra Čipkárová
12.
Február
2018
Zmluva o ubytovaní zamestanca č. 9710/0005/18
9710/0005/18
Doplnená
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Alena Kuklovská
14.
Február
2018
Rámcová kúpna zmluva
13/2018/AIN
Doplnená
0,00 € Nitrazdroj, a.s. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
14.
Február
2018
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚDZS
4/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
13.
Február
2018
Kúpna zmluva č. 11/19/2018/I.Q
CRZ 1702/2018/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota RICH-WOOD, spol s r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>