Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
10/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
5.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/359/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Jiří Jura, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23.
September
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+1 číslo zmluvy - 2018-1-SK01-KA203-046375
164/2018/UCM
Doplnená
143 077,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu_Národná agentúra programu Eramsus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23.
September
2020
Zmluva o bývaní
8/2020
Doplnená
0,00 € CDR Ilava - Klobušice CDR Ilava - Klobušice
21.
September
2020
Dohoda o poskytovaní stravy žiakom
21
Doplnená
0,00 € Spojená škola internátna Prakovce Stredná odborná škola techniky a služieb
21.
September
2020
Poistná zmluva
381/0300/2012
Doplnená
0,00 € Uniqa poisťovňa, a.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
21.
September
2020
Zmluva o výpožičke č. 72/2020/8.3
100/I/2020/10
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
September
2020
Zmluva o umeleckom vystúpení
142/2020-8/01-DČ
Doplnená
3 100,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Obec Kozárovce
16.
September
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 580/2020 = OHS
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 580/2020
Doplnená
35 398,80 € VALIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
September
2020
Kúpna zmluva
SE-VO2-2020/002398-016
Doplnená
3 129 600,00 € DEVA F-M, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14.
September
2020
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
162/2020/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
11.
September
2020
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
2-2020
Doplnená
0,00 € MUDr. Lívia Šimeková, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>