Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
27.
Júl
2015
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2015222442
Doplnená
7 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
27.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uzavretej dňa 12.5.2014
2015223442
Doplnená
2 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
22.
December
2017
Dohoda o zásadách tvorby a použitia prostriedkov SF v ÚVTOS Košice-Šaca na rok 2018
ÚVTOS-88/14-2017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Košice-Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
17.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
RD/2018/1469/III/RUK/OCOZ
Doplnená
40 170,25 € HOMOLATEAM s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
16.
August
2018
ZMLUVA O DIELO 567/2018 = OHS
ZMLUVA O DIELO 567/2018
Doplnená
72 205,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
August
2018
Zmluva č. SAMRS/2018/VP/1/7 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky z programu SLOVAKAID
29/ODB/2018/20/8501
Doplnená
101 755,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
August
2018
Hromadná licenčná zmluva
Z136/2018-126
Doplnená
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská národná galéria
16.
August
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2018
Doplnená
120,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
16.
August
2018
Zmluva o poskytovaní služby
12/2018
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
15.
August
2018
Zmluva o dielo
28/2018
Doplnená
47 600,00 € Iron Slovakia a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
14.
August
2018
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2018/1443/VII/VMĽŠ/UO
Doplnená
142,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Matej Melo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>