Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
5.
Október
2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/359/2018
Doplnená
0,00 € MUDr. Jiří Jura, PhD. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4.
November
2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 169/1.2 MP/2014
169/1.2 MP/2014
Doplnená
6 062 744,64 € Obec Selice Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Október
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-182
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-182_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Sliač
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci č. 3/2012
3/2012
Doplnená
113 837,15 € Slovenská katolícka charita Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/36/050/35
Doplnená
2 429,04 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
Apríl
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
0910915133
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Topoľčany
27.
Júl
2015
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2015222442
Doplnená
7 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
27.
Júl
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy uzavretej dňa 12.5.2014
2015223442
Doplnená
2 500 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo financií SR
15.
Február
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/2018 o poskytovaní stravy
Dodatok č. 01 k Zmluve č. 02/2018 o poskytovaní stravy
Doplnená
0,00 € Súkromná školská jedáleň Špeciálna základná škola, Sečovce
14.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_2/2019
Doplnená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pre deti a rodiny Semeteš
14.
Február
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/05/HM/40
Doplnená
0,00 € EkoPellets slovakia, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
14.
Február
2019
Partnerská zmluva so spoločnosťou Booking.com B.V. o poskytovaní ubytovania
IVES_ ZM_B-2019-000052_2019
Doplnená
0,00 € Booking.com B.V. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
13.
Február
2019
Grant agreement model for Erazmus+ staff mobility for teaching and training
Grant agreement model for Erazmus+ staff mobility for teaching and training = FBI 3, FBI 4
Doplnená
960,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluva je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
12.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí služieb ochrany majetku
11489/2012/LSR
Doplnená
0,00 € CBS-BOS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca
11.
Február
2019
Kolektívna zmluva
31.01.2018
Doplnená
0,00 € Základnou organizáciou OZPŠaV pri Spojenej škole internátnej Spojená škola internátna, Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>