Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
September
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2019/103/ZON006
Doplnená
100,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Gereben
17.
September
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
98/2019-A
Doplnená
580,00 € Mgr. Róbert Horňák, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
13.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb Z20192175_Z
Z20192175_Z
Doplnená
2 380,00 € MR SERVIS spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Kremnica
13.
September
2019
rámcová dohoda
5240/2019/5400/006
Doplnená
1 960 789,32 € REMPO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13.
September
2019
rámcová dohoda
5084/2019/5400/006
Doplnená
490 749,48 € REMPO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13.
September
2019
Kúpna zmluva VÚSCH č. 141-2019-KZ
141-2019-KZ
Doplnená
84 600,00 € UNOTECH spol. s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
12.
September
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0154
158/2019/UCM
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12.
September
2019
ZMLUVA O DIELO
23/2019/OPS-76
Doplnená
2 638 796,30 € Adifex, a. s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.
September
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt.služ.
GA02/092019
Doplnená
22,50 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Jesenské
12.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13880189
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
11.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20012
IU/2019/20012
Doplnená
16 625,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Jana Václavík - Plávanie jednoducho
9.
September
2019
Kúpna zmluva č. 18/18/III/2019
4443-2019-LSR
Doplnená
4 440,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
9.
September
2019
Kúpna zmluva č. 1/18/III/2019 - ED zbytky po ťažbe
4450-2019-LSR
Doplnená
1 440,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
9.
September
2019
Nájomná zmluva, pozemok
BA84/2-229/2019/0708009-Nzvk
Doplnená
38,40 € Poľnohospodárske družstvo Brezová pod Bradlom Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
11.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20011
IU/2019/20011
Doplnená
30 840,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Martina Maheľová - Plávanie jednoducho, s r.o.
11.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20010
IU/2019/20010
Doplnená
18 780,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže KVŠ Oceán Bratislava
11.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20014
IU/2019/20014
Doplnená
10 525,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Športový klub International Sport Club, OZ
4.
September
2019
Kúpna zmluva č. 37
Kúpna zmluva č. 37
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín
3.
September
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-113/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/SB/19000352
VTSÚ-12-113/2019
Doplnená
1 489,36 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Martin, s.r.o.
3.
September
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-125/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/SB/19000350
VTSÚ-12-125/2019
Doplnená
10 915,76 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Martin, s.r.o.