Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
August
2020
zmluva o poskytnuti verejnych sluzieb cez pevné pripojenie
A14883237
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
4.
August
2020
Zmluvao poskytovaní verejných služieb
A14490468
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
4.
August
2020
Zmluvao poskytovaní verejných služieb
A14490505
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
3.
August
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
2020-1-SK01-KA101-077912
Doplnená
9 645,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra prorgramu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola, Svidník
31.
Júl
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/12/54E/3781
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Silvia Baginová - Nateeva
30.
Júl
2020
Kúpna zmluva na dodávku Laparoskopických veží s príslušenstvom
026/ĽN/2020
Doplnená
318 084,00 € RADIX spol. s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
30.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci_Inno Trans
82/2020
Doplnená
0,00 € Revol TT Consulting s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
30.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci InnoTrans
84/2020
Doplnená
0,00 € GLASSPORT, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
30.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci InnoTrans
85/2020
Doplnená
0,00 € KELEX s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 3568/2020/LSR
CRZ 3568/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance PASTON, s. r. o.
27.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/43/54E/1571
Doplnená
0,00 € Žanna Krepsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Júl
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2294
Doplnená
0,00 € SPEED REAL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 2992/2020/LSR
2992/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava MARCOWOOD, s.r.o. Poprad
27.
Júl
2020
Kúpna zmluva
140/2020/LMU
Doplnená
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Bohuslav Lichvár - LIBERG
27.
Júl
2020
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
40/2020-A
Doplnená
1 300,00 € PhDr. Milada Caltíková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
27.
Júl
2020
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
44/2020-A
Doplnená
1 600,00 € PaedDr. Csicsay Károly Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
27.
Júl
2020
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
45/2020-A
Doplnená
1 300,00 € Mgr. Monika Kulcsárová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
24.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 12/18/III/2020
3341-2020-LSR
Doplnená
9 600,00 € LES - VP a syn, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 13/18/III/2020
3342-2020-LSR
Doplnená
19 200,00 € IVORE, s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
Júl
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
192/2020
Doplnená
1 020,00 € Denci Michal Divadelný ústav