Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
December
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
160/2019-A
Doplnená
370,00 € Antonio de León Ortiz Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
10.
December
2019
"Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 19/26/059/36"
19/26/059/36/BB
Doplnená
10 504,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Masážne centrum, s.r.o.
10.
December
2019
"Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 19/26/059/37"
19/26/059/37/BB
Doplnená
6 705,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ruttkay Dauko Marke s.r.o.
10.
December
2019
Zmluva č. 5487/2019/LSR o love zveri
CRZč.5487/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť TURČEK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9.
December
2019
Hromadná licenčná zmluva
144
Doplnená
0,00 € SOZA Kancelária verejného ochrancu práv
9.
December
2019
Zmluva č. 5493/2019/LSR o love zveri
CRZč.5493/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť SALAMANDER LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9.
December
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-174/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/SB/19000013 a NO/SB/19000014
VTSÚ-12-174/2019
Doplnená
1 575,34 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Nováky, a.s.
9.
December
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2022270
Doplnená
36 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska MZV a EZ SR
26.
September
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
152/2019/PN
Doplnená
1 300,00 € Umelecký súbor Lúčnica Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany
6.
December
2019
ZMLUVA O NÁJME č. RSNM - 2/2019
Z-65/2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice GALASAN
6.
December
2019
Zmluva č. 5492/2019/LSR o love zveri
CRZč.5492/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť MaG LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6.
December
2019
Zmluva č. 5496/2019/LSR o love zveri
CRZč.5496/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Lipky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6.
December
2019
Zmluva o dielo ZOD 907/2019 Rekonštrukcia zemného vedenia VN = OHS
Zmluva o dielo ZOD 907/2019 Rekonštrukcia zemného vedenia VN
Doplnená
131 050,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2019
Kúpna zmluva na dodávku diagnostickej techniky a služieb s tým spojených č. 123/2019
123/2019
Doplnená
0,00 € Siemens Healthcare, s. r. o. Národný onkologický ústav
5.
December
2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
258/2018-15/02-EÚaVP
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES pri SĽUK-u Slovenský ľudový umelecký kolektív
4.
December
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
132/2019-A
Doplnená
990,00 € Dario Magnani Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4.
December
2019
Kúpna zmluva
199/2019/Z
Doplnená
469 200,00 € Ing. Bohuslav Pleško - NUCLECS Fakultná nemocnica Nitra
4.
December
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
142/2019-A
Doplnená
140,00 € Halászová Anita, PaedDr. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
3.
December
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/059/7
Doplnená
6 705,00 € Ladislav Papp – Masážny salón BUĎ FIT! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201936474_Z
Doplnená
57 756,00 € ANAMET Slovakia s. r. o. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied