Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Október
2019
Darovacia zmluva
371/2019
Doplnená
0,00 € Monika Babicová Divadelný ústav
7.
Október
2019
Zmluva č. 4715/2019/LSR o love zveri
CRZč.4715/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Dubov Vrch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
Z-153/2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Andrej Keresteš, rod. Keresteš
2.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
19/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská energetika a.s. CDR Ilava - Klobušice
1.
Október
2019
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 21810100, MTF č. 139/2019
0600/0109/19
Doplnená
100,00 € PaedDr. Janette Kotianová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1.
Október
2019
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 21810100, MTF č. 141/2019
0600/0110/19
Doplnená
290,00 € prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1.
Október
2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
ŠOP SR-Z/429/2019
Doplnená
1 647 400,80 € Gratex International, a.s. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1.
Október
2019
Kúpna zmluva
122/PTÚ/KZ/2019
Doplnená
12 500,00 € Rescue-BH s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
1.
Október
2019
Zmluva č. 4641/2019/LSR o love zveri
CRZč.4641/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícke združenie Sinec - Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1.
Október
2019
Zmluva č. 4639/2019/LSR o love zveri
CRZč.4639/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícky spolok ČIRČ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1.
Október
2019
Zmluva č. 4642/2019/LSR o love zveri
CRZč.4642/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť VINIČNÝ VRCH LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
30.
September
2019
Rámcová dohoda o dodávke liekov
381/2019
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
30.
September
2019
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Doplnená
0,00 € Pavol Polom Regionálna veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves
30.
September
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PRISTÚPENÍ DO SYSTÉMU TRANSCARD
22/2019/OPS-93
Doplnená
0,00 € TransData s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30.
September
2019
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM A ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
23/2019/OPS-94
Doplnená
0,00 € TransData s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30.
September
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/054/107
Doplnená
12 761,14 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30.
September
2019
Zmluva o dielo
UVN-36-116/2019-116
Doplnená
24 000,00 € SPIN -SK s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
27.
September
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/36/050/35
Doplnená
2 429,04 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
September
2019
Dohoda č. 19/31/059/11 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/31/059/11
Doplnená
0,00 € RNDr. Radoslava Paulenková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
September
2019
Čiastková kúpna zmluva č. 5 k RZ 14/DOD/2016/50 na dodanie laboratórnej techniky
65-DOD-2019-50-5500
Doplnená
31 284,00 € Lomtec.com a.s. Výskumný ústav vodného hospodárstva