Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Júl
2019
Zmluva o členstve v Coworkingu Akceleračného programu
542/2019/AP
Doplnená
0,00 € Denis Čapkovič Slovak Business Agency
15.
Júl
2019
Zmluva o dielo
UPJŠ - 768/2019
Doplnená
112 423,12 € K&K-Systems,s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
Júl
2019
Zmluva o ubytovaní č. 4B/2019
4B/2019
Doplnená
110,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Peter Fajta
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva 3/3/15/2019
3814/2019/LSR
Doplnená
0,00 € JASE spol. s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
12.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-104/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/IK/19000204
VTSÚ-12-104/2019
Doplnená
3 173,65 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Martin, s.r.o.
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 13-04-2019-IIIQ-0410A
CRZ-3812-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice ADAMOZ s.r.o.
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 08-04-2019-IIIQ-0410A
CRZ-3808-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice PRENO s.r.o.
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 25-04-2019-IIIQ-0410A
CRZ-3804-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice DAVOS trade - logistic s.r.o.
12.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
38/2019
Doplnená
0,00 € Ivetta Gbelská Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 5/03/22/2019
3818/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Peter Kočiš
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 13/03/22/2019
3819/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice VRADOR, s.r.o.
12.
Júl
2019
Dohoda číslo 19/10/52A/39 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/10/52A/39
Doplnená
0,00 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12.
Júl
2019
Smlouva o nájmu pozemkú, nemovitostí, prostor pro účely filmování
ZM2020859
Doplnená
1 231,79 € Valašské muzeum v přírodě Rozhlas a televízia Slovenska
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 3619/2019/LSR
CRZ 3619/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance TRACIK s.r.o.
12.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201921717_Z
Doplnená
40 990,00 € JDK IMPORT MOBILE s.r.o. Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
11.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 17/2019/20/III.Q.
3783/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca ALBA Forrest s. r. o.
11.
Júl
2019
kúpna zmluva
05/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Róbert Kapitán
11.
Júl
2019
kúpna zmluva
07/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo RAKVIEM-FP s.r.o.
11.
Júl
2019
kúpna zmluva
13/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo RODAPIL s.r.o.
11.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-78/2019 - vykonanie diela podľa objednávky zo dňa 9.7.2019
VTSÚ-12-78/2019
Doplnená
7 876,19 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie OWT, s.r.o.