Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2019
Dohoda č. 19/34/054/126 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/34/054/126
Doplnená
6 987,66 € Základná škola Cernina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931631_Z
Doplnená
340,80 € MICRONIX spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
16446/2017-M_ODSM
Doplnená
64,50 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
22.
Október
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2467/6353/2019
Doplnená
50 035,44 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Október
2019
Zmluva o výkone činnosti externého poradcu č. 23/2019
KÚS- Spr 1350/2019
Doplnená
4 000,00 € doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
22.
Október
2019
zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2006
Doplnená
400,00 € JUDr. Alojz markech Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
22.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
322/2018-2060-2230-Q954
Doplnená
127 686,76 € Jozef Matejka Kovoobrábanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C1
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C1
Doplnená
169 182,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A číslo: 19/36/53G/4
Doplnená
9 734,40 € Obecné služby Spišská Teplica s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C2
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C2
Doplnená
163 927,00 € BARTOŠEK, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C3
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C3
Doplnená
329 215,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C4
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C4
Doplnená
582 303,00 € CHRIEN, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C5
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C5
Doplnená
26 321,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. + METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C6
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C6
Doplnená
54 233,00 € CHRIEN, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Vykonanie nevyhnutných opatrení na mostnom objekte ID M2453, s ev. č. 66-147 - Most cez rieku Hron pri obci Šumiac
2629/6231/2019
Doplnená
133 392,00 € VIKI, spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C7
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C7
Doplnená
39 198,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C8
Doplnená
238 645,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C9
Doplnená
291 018,00 € Fatra TIP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C10
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C10
Doplnená
44 242,00 € CHRIEN, s.r.o. + METRO Cash & Carry SR, s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C11
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C11
Doplnená
196 646,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline