Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04280
19-432-04280
Doplnená
5 000,00 € Folklórna skupina Podhoranka Kočín - Lančár Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04302
19-432-04302
Doplnená
10 000,00 € Obec Dolná Súča Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04421
19-432-04421
Doplnená
8 000,00 € Obec Heľpa Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04374
19-432-04374
Doplnená
4 000,00 € Obec Horné Strháre Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04548
19-432-04548
Doplnená
4 000,00 € Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04581
19-432-04581
Doplnená
4 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04619
19-432-04619
Doplnená
4 000,00 € Folklórny a divadelný súbor DUBKÁČIK Buzitka Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04709
19-432-04709
Doplnená
10 000,00 € Dolina Maňa Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
281/UNB/2019
Doplnená
2 177 544,59 € Združenie VHS-PS-HELIKA-TECHNISERV-HELIPORT , Ved. Člen: VHS-PS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16.
August
2019
Kúpna zmluva
ZKZ-59-2019
Doplnená
0,00 € RADIX, spol. s r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
15.
August
2019
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/076-08/2016 K NR SR
Doplnená
17 500,00 € Mgr. Ružena Moravčíková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15.
August
2019
Zmluva o ubytovaní
148/2019/TnUAD
Doplnená
80,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
14.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13764127
A13764127
Doplnená
36,50 € Orange Slovensko, a.s. Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
14.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13764328
A13764328
Doplnená
10,00 € Orange Slovensko, a.s. Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
14.
August
2019
Kúpna zmluva č. 10/2019/III.Q/02/360
4248/2019/LSR
Doplnená
5 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice TopWood, s.r.o.
14.
August
2019
Dohoda o užívaní časti nehnuteľnosti školská jedáleň, kuchyňa s vedľajšími miestnosťami
22/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
14.
August
2019
Dohoda o užív. časti nehnuteľ. škol. jedálen, kuchyňa s vedľ.priest.
20190814
Doplnená
0,00 € CDAR Veľké Kapušany Spojená škola, Veľké Kapušany
14.
August
2019
Zmluva č. 109/POD-705/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2019/91
Doplnená
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Roškovce
13.
August
2019
ZMLUVA č. SAMRS/2019/BK/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
131/8/2019-SAMRS
Doplnená
50 000,00 € Platforma mimovládnych rozvojových organizácií Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
90/2019
Doplnená
35 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Bánovce nad Bebravou