Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54
19/10/054/13
Doplnená
0,00 € Základná škola, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c)
19/10/054/12
Doplnená
0,00 € Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c)
19/10/054/14
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27.
August
2019
19/12/50J/26
19/12/50J/26
Doplnená
5 052,51 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Nitrica
30.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni
19/23/054/35
Doplnená
6 719,71 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30.
August
2019
Zmluva o dielo
20190101
Doplnená
4 132,00 € Kanal Spiš s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Spišská Nová Ves
30.
August
2019
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
Č.OZ 02/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola internátna, Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
30.
August
2019
ZMLUVA O STRAVOVANÍ Č.OZ 05/2019
Č.OZ 05/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola internátna, Snina Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
30.
August
2019
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 08/2019
OZ 08/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola internátna, Snina Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce
30.
August
2019
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. OZ 09/2019
OZ 09/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola internátna, Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
28.
August
2019
kúpna zmluva
28/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo ŠEĽO spol. s r.o.
28.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1 podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z není neskorších predpis
19/29/054/183
Doplnená
19 651,20 € SLOVAK NATURE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
August
2019
Zmluva o spoluorganizácii medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE ZOMFU č. 4/2019
10-412/19
Doplnená
6 000,00 € Národné akademické ukrajinské činoherné divadlo Márie Zaňkoveckej Štátne divadlo Košice
28.
August
2019
zmluva o odohraní divadelného predstavenia v rámci XIII. ročníka festivalu divadiel strednej Európy
10-413/19
Doplnená
0,00 € Štátna opera Štátne divadlo Košice
20.
August
2019
Zmluva o účinkovaní MK-136/2019/M
121/2019/BA
Doplnená
3 500,00 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo kultúry SR
27.
August
2019
Zmluva o spuluorganizácii medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE ZOMFU č. 2/2019
10-410/19
Doplnená
2 700,00 € Trakai Palace of culture Štátne divadlo Košice
26.
August
2019
Zmluva o výpožičke
313/2019
Doplnená
0,00 € Katarína Holková Divadelný ústav
26.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj v školskej kuchyni " podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
19/30/054/245
Doplnená
12 777,52 € Základná škola Ferencza Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26.
August
2019
zmluva o dielo
157/2019/M SNP
Doplnená
309 786,00 € Lifepark s.r.o. Múzeum SNP
26.
August
2019
Zmluva o partnerskej spolupráci
254/2019
Doplnená
400,00 € Turčianska knižnica v Martine Národné osvetové centrum