Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
November
2019
Zmluva o dielo
33/2019/SaP
Doplnená
9 495,55 € Solaris Corp s.r.o. Slovenská národná knižnica
31.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26/2019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Levice
5.
November
2019
Zmluva o dielo - Preložka kanalizácie
8/2019
Doplnená
43 660,04 € SCARABEUS KOŠICE, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
4.
November
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
52/2019/OER
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
4.
November
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve
SNM-GR-INÉ-2019/3193
Doplnená
699,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské národné múzeum
4.
November
2019
Kúpna zmluva
513/2019
Doplnená
0,00 € Pharmos, a.s. Národný ústav detských chorôb
4.
November
2019
Kúpna zmluva
515/2019
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA, 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav detských chorôb
4.
November
2019
Kúpna zmluva
517/2019
Doplnená
0,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
4.
November
2019
Kúpna zmluva
519/2019
Doplnená
0,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
4.
November
2019
Kúpna zmluva
521/2019
Doplnená
0,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
4.
November
2019
Kúpna zmluva
523/2019
Doplnená
0,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
26.
September
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla
43001252
Doplnená
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. MM Partners s. r. o.
21.
Október
2019
Dodatok č. 06 k Zmluvám o dodávke plynu
Dodatok č. 06
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola internátna, Michalovce
24.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
46002187
Doplnená
6,00 € Rozvojová s. r. o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
31.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/23/51A2/18
Doplnená
2 952,00 € Obec Turček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
31.
Október
2019
Zmluva č. 5128/2019/LSR o love zveri
CRZč.5128/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Lužný les pri Morave LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31.
Október
2019
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 01/UZ/2019
Dodatok č. 1 k učebnej zmluve č. 01/UZ/2019
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - občan
31.
Október
2019
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci = FHV
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Spevácky zbor OMNIA, občianske združenie
30.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
19/23/054/60
Doplnená
6 987,66 € Zuzana Lednická Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“
19/13/054/59
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Pavla Demitru