Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Júl
2020
Zmluva o bezplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
20/2020
Doplnená
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Centrum pre deti a rodiny Žitavce
23.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 22-04-2020-III.Q-0410A
CRZ-3511-2020-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Marian Dibdiak Spracovanie dreva
23.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 14-04-2020-III.Q-0410A
CRZ-3508-2020-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o.
23.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3(A)
20/42/54E/2393
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce CREDIT BROKER SOLUTIONS s.r.o.
23.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci č. 0201/0003/20 = SjF
Zmluva o spolupráci č. 0201/0003/20
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Žilinská univerzita v Žiline
23.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/46/54E/1827
Doplnená
0,00 € Štefan Halčin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23.
Júl
2020
Kúpna zmluva
Z202016668_Z
Doplnená
125,89 € HENRYSO, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
22.
Júl
2020
Zmluva o dielo
184/2019-2060-1020
Doplnená
3 240 000,00 € Lomtec.com, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/2199 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/22/54E/2199
Doplnená
0,00 € Peter Mirga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 1/18/III/2020
3366-2020-LSR
Doplnená
2 688,00 € KAM Rent, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 7/18/III/2020
3204-2020-LSR
Doplnená
12 600,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
21.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2020-002836-007_2020
Doplnená
50 000,00 € Richard Švárny Ministerstvo vnútra SR (sekcia personálnych a sociálnych činností)
21.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 239/2020-4/4.1
Doplnená
23 000,00 € Classic MSL spol. s r.o. Audiovizuálny fond
20.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4014
Doplnená
0,00 € Doublesmart, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20.
Júl
2020
Dohoda č. 20/37/54E/5798 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/37/54E/5798
Doplnená
0,00 € FIDOBUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/12/54E/3759
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Patrik Šifalovič
17.
Júl
2020
Rámcová zmluva o nákupe letných a zimných pneumatík a poskytovaní služieb pneuservisu = OHS/odd. autodopr.
Rámcová zmluva o nákupe letných a zimných pneumatík a poskytovaní služieb pneuservisu
Doplnená
26 000,00 € Ing. Ján Mrázik Pneucentrum Žilinská univerzita v Žiline
17.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci a propagácii Z-D-2020-000833-00 = ÚCV
Zmluva o spolupráci a propagácii Z-D-2020-000833-00
Doplnená
5 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Stredoslovenská distribučná, a.s.
17.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/12/54E/3753
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza DigiTLAČ s. r. o.
16.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4832/2019-423
Doplnená
2 500,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Tužina Ministerstvo kultúry SR