Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na kalendárny rok 2019
19/34/060/96
Doplnená
6 651,80 € Obec Nižný Mirošov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
3.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní č. HM/011-2019/200
Zmluva o ubytovaní č. HM/011-2019/200
Doplnená
879,96 € Hydromeliorácie, š.p. Simona Wirthová
3.
Apríl
2019
Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
15
Doplnená
0,00 € Valman s.r.o. Špeciálna materská škola, Lučenec
3.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
2134/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Bývalí urbarialisti obce Lokca, pozemkové spoločenstvo
2.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 1/II.Q/2019/07
2113/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Smart wood Czech, s.r.o.
1.
Apríl
2019
Rámcová zmluva o operatívnom leasingu a poskytovaní ďalších služieb č. 03-04-2019
03-04-2019
Doplnená
0,00 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
25.
Marec
2019
čiatkova zmluva o dodávke elektriny
SNM-R-INÉ-2019/338
Doplnená
1 600 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenské národné múzeum
29.
Marec
2019
Zmluva o pripojení
113429
Doplnená
0,00 € VKNET s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Lučenec
31.
Marec
2019
ZMLUVA O DLHODOBEJ SPRÁVE REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV
1/2019
Doplnená
1 160,00 € F.M. Servis, s.r.o. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
29.
Marec
2019
zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13327766
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Piešťany
29.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2019-003185-010_2019
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
29.
Marec
2019
Zmluva o dodaní služieb
2065/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Katarína Piliarová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
29.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA)
35/19
Doplnená
1 182 144,00 € ICZ Slovakia a.s. Národná transfúzna služba SR
28.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-112-02217
19-112-02217
Doplnená
7 000,00 € Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o. Fond na podporu umenia
28.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-112-02229
19-112-02229
Doplnená
5 000,00 € Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o. Fond na podporu umenia
28.
Marec
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/252
Doplnená
2 873,34 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
28.
Marec
2019
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
19/43/51A2/12
Doplnená
10 123,74 € piaff networking eu s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
28.
Marec
2019
D o h o d a č. 19/24/060/61 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon
24/19/24/060/61
Doplnená
6 651,80 € Jana Slaná - PROFI NAILS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
28.
Marec
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP č. 19/34/060/74
19/34/060/74
Doplnená
3 325,90 € Obec Stročín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28.
Marec
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP č.19/34/060/106
19/34/060/106
Doplnená
3 325,90 € Obec Vyšná Jedľová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov