Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 29/III.Q/2020/07
3303/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín KAPPA consulting, s.r.o.
9.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 21/III.Q/2020/07
3304/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Holz - Möbel SR, s.r.o.
9.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 2970/2020/LSR
2970/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava DREVOSPOL GEMER, s.r.o.
8.
Júl
2020
Kúpna zmluva
53/2020/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Jaroslav Cigánik
8.
Júl
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
166/2020
Doplnená
0,00 € Forkovičová Barbora Divadelný ústav
8.
Júl
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/10/54E/2111
Doplnená
0,00 € Miroslav Zahradník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3295 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3295/TT
Doplnená
0,00 € Katarína Pajtinková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
8.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 3019/2020/LSR
CRZ 3019/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Bartolomej Tóth – TOBEX – DREVOVÝROBA
20.
Júl
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
2029910447
Doplnená
0,00 € Slovak telekom,a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Púchov
7.
Júl
2020
Zmluva o spotrebnom úvere
LZL/20/10053
Doplnená
0,00 € IMPULS-LEASING SLOVAKIA s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
7.
Júl
2020
Zmluva o partnerstve č. 2020/809
2020/809
Doplnená
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency Medicine
7.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 21/1/III.Q.2020
3227-2020-LSR
Doplnená
1 200,00 € CM-WOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
7.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 09/2020/20/III.Q.
3230/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca IVORE, s.r.o.
7.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2619
Doplnená
0,00 € Viktor Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01824
20-513-01824
Doplnená
7 000,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Fond na podporu umenia
6.
Júl
2020
ZMLUVA č. SAMRS/2019/PPP/1/11 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
130/7/2020-SAMRS
Doplnená
9 980,00 € Scientica, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
Júl
2020
Dohoda 20/21/54E/3067 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
Dohoda 20/21/54E/3067
Doplnená
0,00 € K 2 partners, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6.
Júl
2020
dohoda č.20/25/54E/5046 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie č.2
20/25/54E/5046
Doplnená
0,00 € Ing. Mária Hanuliaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Júl
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2020
Doplnená
0,00 € Slovak telekom, a.s. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 3023/2020/LSR
CRZ 3023/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance TRACIK s.r.o.