Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
August
2019
Dohoda o užívaní časti nehnuteľnosti školská jedáleň, kuchyňa s vedľajšími miestnosťami
22/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
14.
August
2019
Dohoda o užív. časti nehnuteľ. škol. jedálen, kuchyňa s vedľ.priest.
20190814
Doplnená
0,00 € CDAR Veľké Kapušany Spojená škola, Veľké Kapušany
13.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
90/2019
Doplnená
35 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Bánovce nad Bebravou
13.
August
2019
Zmluva o poskytnutí NFP Z312021X150
Z312021X150
Doplnená
0,00 € Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13.
August
2019
Rámcová dohoda č. Z-15/2019/E.
Z-15/2019/E
Doplnená
3 798 480,00 € SWK machinery s.r.o. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
12.
August
2019
Zmluva o spolupráci
1/2019 zo dňa 6.8.2019
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
12.
August
2019
Zmluva o využití programu akcelerácie podnikania Startup centra TUKE
415/190120/2019-ATYP
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Peter Ridilla, Matej Tarča, Michal Masrna
12.
August
2019
Dohode o refundovaní finančných prostriedkov
111/2019
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9.
August
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 6/FNTT (NEO)
2025/2019
Doplnená
39 828,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
9.
August
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby 7/FNTT (OPERACKY dokup)
2026/2019
Doplnená
35 088,00 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
7.
August
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
76/2019-A
Doplnená
800,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
7.
August
2019
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Čerstvá zelenina a ovocie II“
ÚVTOSaÚVV-nh-48-10/36-2019
Doplnená
49 853,10 € Obim s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
7.
August
2019
Rámcová dohoda č. 66/2019 na dodanie preventívnych diaľkovo riadených odpaľovacích systémov na odstrel snehových lavín pre HZS
HZS_ZM_66-2019_2019
Doplnená
0,00 € VND s.r.o. Horská záchranná služba
7.
August
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
87/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
6.
August
2019
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110412
Doplnená
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Barbora Buriková
6.
August
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
42/2019-A
Doplnená
1 300,00 € Mgr. Monika Kulcsárová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
6.
August
2019
Kúpna zmluva č. 2/2019/III.Q/02/140
4140/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice G+G Company, s.r.o.
6.
August
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
44/2019-A
Doplnená
1 600,00 € PaedDr. Csicsay Károly Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
6.
August
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 105/ON-2019
CPPO_ZM_105-ON-2019_2019
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) KANTORKA, n.o.
6.
August
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
51/2019-A
Doplnená
1 300,00 € PhDr. Milada Caltíková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania