Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2019
Dohoda č. 19/05/060/55 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/05/060/55
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Peter Wolf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní
123/2019
Doplnená
0,00 € Národný ústav detských chorôb Szabóová Niki, MUDr.
27.
Marec
2019
Dohoda č. 19/43/054/14 poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania miest v rámci národného projektu ,,Cesta na trh práce 2,, - Opatrenie č.1 podľa § 54
19/43/054/14
Doplnená
20 685,60 € EUROCONSTRUCTING s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Marec
2019
D o h o d a č. 19/24/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon
24/19/24/060/64
Doplnená
3 325,88 € Monika Jankovová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
27.
Marec
2019
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/34/50J/29
Doplnená
6 749,16 € Obec Poliakovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Marec
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/30/52A/258
Doplnená
957,78 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27.
Marec
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/30/52A/254
Doplnená
1 277,04 € Mestské telovýchovné združenie MAGNEZIT Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
26.
Marec
2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu
19/01/060/48
Doplnená
19 955,40 € VitalStudio s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26.
Marec
2019
Dohoda č.19/42/054/138 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP " Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č.1 podľa §54
Dohoda č.19/42/054/138 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP " Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č.1 podľa §54
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce František Pčolinský EFPE
26.
Marec
2019
Dohoda č. 19/24/060/62 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
24/19/24/060/62
Doplnená
3 325,88 € Liptovské múzeum v Ružomberku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
Marec
2019
Kúpna zmluva č. 21/1/I.Q.2019
701-2019-LSR
Doplnená
10 900,00 € Ing. Jozef Horváth - Slovlov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
26.
Marec
2019
Zmluva o vykonaní pomocných prác
ÚVTOS 16/34-2019 Rbk
Doplnená
1,90 € Pavol Šurin Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
26.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na kalendárny rok 2019
19/34/060/52
Doplnená
9 977,70 € Obec Kurima Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na kalendárny rok 2019
19/34/060/54
Doplnená
1 662,95 € Obec Kurima Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP
19/34/060/77
Doplnená
13 303,60 € Obec Cernina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP
19/34/060/76
Doplnená
6 651,80 € Obec Cernina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z - 33/19
Doplnená
0,00 € L.K. Permanent spol.s.r.o Literárne informačné centrum
25.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí služieb č. SAMRS/276/392/2019
27/3/2019-SAMRS
Doplnená
6 030,00 € František Zouhar Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Marec
2019
Dohoda č. 19/31/060/22 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zuákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/31/060/22
Doplnená
0,00 € Drieňok Teplý Vrch s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda č. 19/28/50J/5
Doplnená
10 105,02 € Obec Telgárt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno