Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
September
2019
Zmluva o pripojení zariadenia výrobcu do VN distribučnej sústavy
462019
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2.
September
2019
Žiadosť o zmenu odberateľa
18/19
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola internátna Humenné
2.
September
2019
kúpna zmluva
86/2019
Doplnená
2 318,83 € Molnár Ladislav rod. Molnár a Kozlová Alžbeta rod. Kozlová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
2.
September
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
105/2019-A
Doplnená
1 300,00 € - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
1.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20009
IU/2019/20009
Doplnená
21 320,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže IUVENTA AQUATIX, o.z.
12.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20013
IU/2019/20013
Doplnená
29 580,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Športový klub plávania a potápania Žralok, o.z.
18.
Február
2019
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2019 uzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
001/2019
Doplnená
1,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Špeciálna základná škola
20.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0044/19
9710/0044/19
Doplnená
350,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Michal Šlauka
28.
Jún
2019
Dohoda o využití voľných ubytovacích kapacít Hotela - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
29/2019/AIN
Doplnená
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54
19/10/054/13
Doplnená
0,00 € Základná škola, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c)
19/10/054/12
Doplnená
0,00 € Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c)
19/10/054/14
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
August
2019
Zmluva o poskytovaní stravovania
18/2019/OPS-82
Doplnená
0,00 € D.P. s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27.
August
2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
4/19
Doplnená
0,00 € spojená škola internátna Levoča Reedukačné cetntrum, Spišský Hrhov
27.
August
2019
19/12/50J/26
19/12/50J/26
Doplnená
5 052,51 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Nitrica
30.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/167
Doplnená
14 193,82 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
D O H O D A č. 19/36/054/74
Doplnená
14 167,22 € Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni
19/23/054/35
Doplnená
6 719,71 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30.
August
2019
Zmluva o dielo
20190101
Doplnená
4 132,00 € Kanal Spiš s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Spišská Nová Ves
30.
August
2019
ZMLUVA O STRAVOVANÍ
Č.OZ 02/2019
Doplnená
0,00 € Spojená škola internátna, Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany