Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
November
2019
Kúpna zmluva
1442/2019
Doplnená
57 588,60 € CASCA Svietidlá s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
8.
November
2019
Zmluva č. 5494/2019/LSR o love zveri
CRZč.5494/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovný spolok Snožka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8.
November
2019
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS 22-18/32-2019 Rbk
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok Anonymizované
8.
November
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
19/30/052/200
Doplnená
8 179,20 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
8.
November
2019
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - CVO MK SR Rámcová dohoda č.: MK-158/2019/M
2019/88/ZML
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské centrum dizajnu
8.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201933915_Z
Doplnená
9 200,00 € Ing. Jiří Kučera Technická univerzita vo Zvolene
8.
November
2019
Zmluva o dielo č.1/2019
2/2019-056
Doplnená
4 950,00 € Michal Masár PRESMON Centrum pre deti a rodiny Piešťany
7.
November
2019
Čiastková zmluva o dielo k rámcovej dohode RD_OV_05_91_053_2019
CZoD_OV_05_91_053_2019
Doplnená
702 000,00 € EUROVIA SK, a.s. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
7.
November
2019
Kúpna zmluva
182/2019/Z
Doplnená
1 132 512,55 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
7.
November
2019
Plechová dvojgaráž a plechový sklad poľnohospodárskych strojov, len časť SO 02 – Spodná stavba
5350/2019/LSR
Doplnená
10 535,42 € NAD -AZ s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
7.
November
2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Čiastkova zmluva, č. zmluvy objednávateľa: RD 7-1078/2018 až 2022, č. zmluvy zhotoviteľa: 62/01/2019
Doplnená
2 036 483,64 € ERPOS, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
7.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201933670_Z
Doplnená
179,90 € Ing. Iveta Janíková Technická univerzita vo Zvolene
7.
November
2019
Kúpna zmluva
Z201933792_Z
Doplnená
47 196,00 € CORTEC s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6.
November
2019
Kúpna zmluva
52/2019/09/99 – 370 IV.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina RI-NO s.r.o. export - import
6.
November
2019
Rámcová dohoda č. 79/2019
79/2019
Doplnená
0,00 € BAX PHARMA, s. r. o. Národný onkologický ústav
6.
November
2019
Rámcová dohoda č. 81/2019
81/2019
Doplnená
0,00 € INTRAVENA, s. r. o. Národný onkologický ústav
6.
November
2019
Rámcová dohoda č. 82/2019
82/2019
Doplnená
0,00 € MEDIC INTERNATIONA, s. r. o. Národný onkologický ústav
6.
November
2019
Rámcová dohoda č. 83/2019
83/2019
Doplnená
0,00 € MED-ART spol s. r. o. Národný onkologický ústav
6.
November
2019
Ramcová dohoda č. 84/2019
84/019
Doplnená
0,00 € EGIS SLOVAKIA spol. s. r. o. Národný onkologický ústav
6.
November
2019
Rámcová dohoda č. 86/2019
86/2019
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný onkologický ústav