Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Júl
2019
Dphoda č. 19/43/053g/1 o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku
19/43/053g/1
Doplnená
19 225,42 € BUZGÓ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
31.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z201923462_Z
Doplnená
13 068,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
30.
Júl
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/526
Doplnená
957,78 € Obec Hrlica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
30.
Júl
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/530
Doplnená
3 831,12 € Obec Hucín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
30.
Júl
2019
Mandátna zmluva č. 06/ 2019/LSR
CRZ-4038-2019-LSR
Doplnená
1 850,00 € PROJVODA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
30.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/34/054/69
Doplnená
2 872,32 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
19/43/054/78
Doplnená
18 961,50 € Wellys Capra, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
30.
Júl
2019
Zmluva o dielo - kamery
Zmluva o dielo - kamery
Doplnená
1 765,94 € Mibra s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
30.
Júl
2019
Zmluva o dielo - zabezpečovacie zariadenie
Zmluva o dielo - zabezpečovacie zariadenie
Doplnená
2 626,98 € Mibra s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
30.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3491/2019/1.2
MK-3491/2019/1.2
Doplnená
15 000,00 € LVR, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220108
074TN220108
Doplnená
125 491,59 € Obec Zubák Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Júl
2019
Dohoda o stáži uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2019_001610-001_2019
Doplnená
900,00 € Nina Holičková Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
30.
Júl
2019
Dohoda o stáži uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
USVRK_ZM_ USVRK-OKA-2019_001610-002_2019
Doplnená
900,00 € Viktória Adamová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
29.
Júl
2019
ZMLUVA č. 114/POD-806/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2019/46
Doplnená
4 465,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Skároš
29.
Júl
2019
Kúpna zmluva
3971/2019/LSR
Doplnená
37 750,00 € TATRAPONK s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
29.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 15/18/111/2019
3953-2019-LSR
Doplnená
12 000,00 € IVORE, s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
29.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-414-03472
19-414-03472
Doplnená
2 100,00 € Centrum tradičnej kultúry v Myjave Fond na podporu umenia
29.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1460/6353/2019
Doplnená
575,93 € Kurilla Martin, Ing. rod. Kurilla Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
Júl
2019
Zmluva o náme služobného bytu
ÚVTOSaÚVV-102-4/32-2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
29.
Júl
2019
ZMLUVA o nájme priestorov na nakrúcanie
ZM2021053
Doplnená
4 500,00 € Macíková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>