Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 14/04/22/2019
5176/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice VRADOR, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_128-019-5028_2019
Doplnená
300,00 € Stredná odborná škola železničná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
15.
Október
2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
284/2019
Doplnená
0,00 € Acotec Scientific Co., Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
13.
September
2019
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
2/2019-049
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Piešťany
2.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
Z-18/2019
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
8.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k RD
33836/2017
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Pezinok
14.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 18/IV.Q/2019/07
5131/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Ing. Igor Trúsik - WOODLINE
14.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1027/CM/2019
Doplnená
13 890,00 € Slovenské národné divadlo Koncerty s.r.o.
14.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 12/IV.Q/2019/07
5153/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín myDEA s.r.o.
14.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/327 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
DOHODA č. 19/41/054/327
Doplnená
0,00 € SHARK - KE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930833_Z
Doplnená
2 550,00 € UEZ s.r.o. Zoologická záhrada Košice
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-02043
19-120-02043
Doplnená
4 000,00 € Občianske združenie za lepšiu budúcnosť SR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
47/2019/09/99 – 370 IV.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Jaroslav Cigánik
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
46/2019/09/99 – 370 IV.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina SOLAR VALASKÁ BELÁ s.r.o.
11.
Október
2019
Zmluva o dodávke plynu
2019/300/E/7/151
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 9701/0029/2019
9701/0029/2019
Doplnená
7 690,97 € N.L. stav s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 13-IV.Q./08/2019
CRZ 5118-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica OVIS, s.r.o.
10.
Október
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť A, B, C, D, E
ZDOT č. 671480
Doplnená
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. OC SOFI, s.r.o.
10.
Október
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť A, B, C, D, E
ZDOT č. 671490
Doplnená
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. BEGAM spol. s r.o.
10.
Október
2019
kúpna zmluva
12/04/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Stavor s.r.o.
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>