Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
21/2019
Doplnená
0,00 € PhDr. Marián Sekerák, Ph.D. Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
19.
Marec
2019
Zmluva o dodaní služieb
1636/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Krompach, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP
19/34/060/31
Doplnená
3 325,90 € Základná škola Cernina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
19/46/060/19
Doplnená
6 651,80 € Marek Pitoňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-24
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-25
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-26
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-27
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-28
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-29
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-30
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Dohoda č.19/41/060/73 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č.19/41/060/73
Doplnená
0,00 € Beatrix Hrčková - AMB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-31
Doplnená
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
19/13/060/76
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ružena Byčanková Kozmetika
18.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A13223269
120/2019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
18.
Marec
2019
Zmluva o dielo č. 198/2019
UPJŚ – 198/2019
Doplnená
16 196,30 € ING VRC s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
70/2019
Doplnená
0,00 € IVES organizácia pre informatiku verejnej správy Detský domov Jesenské
18.
Marec
2019
Zmluva o výpožičke číslo u požičiavateľa: CPBB_ZM_141-2018_2018 uzatvorená v zmysle § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších pred
CPBB_ZM_141-2018_2018
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum právnej pomoci
15.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
19/07/50J/12
Doplnená
21 551,67 € Obec Kopčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07032019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Antidopingová agentúra SR
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>