Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 2983/2020/LSR
2983/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Lesopartner, spol. s.r.o.
3.
Júl
2020
Rámcová dohoda
Z202013587_Z
Doplnená
2 844,34 € ORAVA retail 1, a.s. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3.
Júl
2020
Kúpna zmluva
Z202013889_Z
Doplnená
7 150,00 € BEBA plus s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2.
Júl
2020
Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK pre dieťa a rodiča, príp.osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
18/2020
Doplnená
67,80 € Anna Gabčová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
2.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5573/2019-423
Doplnená
15 000,00 € Ruben Vidlička Ministerstvo kultúry SR
2.
Júl
2020
Zmluva č. 92020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
92020
Doplnená
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svidník
2.
Júl
2020
Zmluva č. 102020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
102020
Doplnená
0,00 € ZO SZV Giraltovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svidník
2.
Júl
2020
Zmluva č. 112020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
112020
Doplnená
0,00 € ZO SZV Stropkov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svidník
2.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 017 05 20 III
Kúpna zmluva č. 017 05 20 III
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky VIERI s.r.o.
1.
Júl
2020
Licenčná zmluva
ZM2023844
Doplnená
132,00 € Rozhlas a televízia Slovenska LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
1.
Júl
2020
Dohoda č. 20/46/54E/1741 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/1741
Doplnená
0,00 € Ivana Mišalková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 4/2020/III.Q/02/360
3008/2020/LSR
Doplnená
20 100,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice František Hamšík FERAD
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 8/2020/III.Q/02/360
3016/2020/LSR
Doplnená
9 125,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice Píla Quercus, s.r.o.
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 7/2020/III.Q/02/360
3015/2020/LSR
Doplnená
16 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice Ing. František Chalupka HE-AL
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 6/2020/III.Q/02/360
3028/2020/LSR
Doplnená
14 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva
2966/2020/LSR
Doplnená
76 580,00 € Ing.Tibor Popovec - TIPO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
1.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3496 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3496
Doplnená
0,00 € Žaneta Gabrišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 3/III.Q/2020/07
2960/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Drevopolis s.r.o.
1.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3522 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3522
Doplnená
0,00 € Tatra Commerce, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 3/2020/III.Q/02/360
3033/2020/LSR
Doplnená
19 075,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice OVIS, s.r.o.
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>