Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2019/OPS-104 (2/2019)
Doplnená
1 000,00 € Turčianska knižnica V Martine Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 26-04-2019-IVQ-0410A
CRZ-5051-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice DAVOS trade - logistic s.r.o.
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 22-04-2019-IVQ-0410A
CRZ-5049-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Marian Dibdiak Spracovanie dreva
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 5/2019/IV.Q/02/360
5093/2019/LSR
Doplnená
10 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice VIERI s.r.o.
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 16-04-2019-IVQ-0410A
CRZ-5047-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice PB wood s.r.o.
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 2/2019/IV.Q/02/140
5095/2019/LSR
Doplnená
3 620,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice ROSIMA, s.r.o.
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 15/04/22/2019
5073/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Dezider Bodnár DULBOD
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 16/04/22/2019
5076/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Marek Šarközi
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 4853/2019/LSR
4853/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Pavol Grof - 3 & PG RENY
10.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 4820/2019/LSR
CRZ 4820/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance BRONTEUS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Stakčín
9.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 2/2019/20/IV.Q.
4981/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Anton Gabaj - DREVOKOV
9.
Október
2019
KZ č.1/4.Q/2019/16/320
4958/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica Drevovýroba sro
9.
Október
2019
KZ č.4/4.Q/2019/16/320
4963/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica GAUDÍ spol.sr.o.
9.
Október
2019
KZ č.6/4.Q/2019/16/320
4965/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Žarnovica DREVMARK sro
9.
Október
2019
KZ č.14/4.Q/2019/16/320
4975/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica KOFUS TRADE sro
9.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 23-04-2019-IVQ-0410A
CRZ-5042-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice PRENO s.r.o.
8.
Október
2019
Kúpna zmluva
4792/2019/LSR
Doplnená
74 640,00 € Ing.Tibor Popovec - TIPO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
8.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 8/2019/IV.Q/02/360
4932/2019/LSR
Doplnená
9 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice ADO - Service, s.r.o.
8.
Október
2019
Zmluva č. 37/34-2019
ÚVTOS-37/34-2019
Doplnená
120 000,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová ZEDKO s.r.o.
8.
Október
2019
Darovacia zmluva
371/2019
Doplnená
0,00 € Monika Babicová Divadelný ústav