Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/39/060/28
Doplnená
0,00 € FeGa-Tex, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15.
Marec
2019
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajů = FRI
Smlouva o dílo a o zpracování osobních údajů
Doplnená
67,00 € www.scio.cz, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Marec
2019
Zmluva o servisnej činnosti
17/2019
Doplnená
0,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaná verejných služieb cez internetové pripojenie
KY/2019/000491
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
14.
Marec
2019
Kúpna zmluva na dodávky liekov - časť 26
36_2019
Doplnená
53 612,90 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
14.
Marec
2019
Kúpna zmluva na dodávky liekov - časť 25
35_2019
Doplnená
246 620,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
14.
Marec
2019
Rámcová dohoda
65/UNB/2019
Doplnená
1 792 000,00 € AGB ekoservis s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Marec
2019
D O H O D A číslo: 19/41/054/120 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
DOHODA č.19/41/054/120
Doplnená
0,00 € Todos Košice s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
017/2019/UCM
Doplnená
11 786 096,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9920711545
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola internátna, Bratislava
13.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
013-Z/2019
Doplnená
11 520,00 € Ing. Ján Vidrnák Úrad pre verejné obstarávanie
13.
Marec
2019
Dohoda č. 19/11/060/56
598 Dohoda
Doplnená
3 325,90 € ALEXANDRA HOTEL, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
13.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00009/SMS/DEGGENDORF/2018/2019
063/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Tomáš Meliš
13.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
TO/2018/00134-1
Doplnená
506,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
12.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A13224320
1/BA2/R/2019/264
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
12.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
19/12/060/226
Doplnená
20 786,87 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza RENITEX, s.r.o.
12.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A13224370
2/BA2/R/2019/265
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
12.
Marec
2019
Zmluva o dielo
16/2019
Doplnená
7 467 955,72 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/043-11/2016 K NR SR
Doplnená
9 600,00 € Michala Gánovská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12.
Marec
2019
Dohoda č. 19/37/054/49-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
Dohoda č. 19/37/054/49 - PZ
Doplnená
4 347,96 € ZANTEO STAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov