Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 045 05 20 III
Kúpna zmluva č. 045 05 20 III
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky KOFUS TRADE s.r.o.
29.
Apríl
2020
Zmluva o dodávke a odbere tepla
43001270
Doplnená
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. FRUCONA Košice, a. s.
30.
Jún
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-69/2020 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/SB/20000192 zo dňa 17.6.2020
VTSÚ-12-69/2020
Doplnená
2 483,17 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Nováky, a.s.
30.
Jún
2020
Zmluva o dielo
AOS-II-2/2020
Doplnená
118 885,10 € KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
30.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
20/13/059/32
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rotary Club Trenčín Laugaricio
30.
Jún
2020
Poistná zmluva Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
0908
Doplnená
776,00 € Union poisťovňa, a. s. HOREZZA, a.s.
29.
Jún
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/07/54E/2195
Doplnená
0,00 € Natália Kučeríková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
29.
Jún
2020
Dohoda č. 20/37/54E/5592 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 20/37/54E/5592
Doplnená
0,00 € Richard Šechný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
Jún
2020
Dodatok k zmluve - pevná linka
02/2020
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom Spojená škola, Žilina
29.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/6775
Doplnená
0,00 € Vitaliy Bodnar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/6749
Doplnená
0,00 € Norbert Pelegrin - NOROCOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3180
Doplnená
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26.
Marec
2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
22/2020
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o. Záchranná služba Košice
26.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
A14779197
Doplnená
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
26.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5533/2019-423
Doplnená
10 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ratkovské Bystré Ministerstvo kultúry SR
26.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3421
Doplnená
0,00 € GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15000999
A15000999
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
26.
Jún
2020
DAROVACIA ZMLUVA
8/2020
Doplnená
0,00 € Nadácia PARTNERS Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
25.
Jún
2020
Kúpna zmluva
5320
Doplnená
93 331,00 € Datacomp s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
25.
Jún
2020
Zmluva o podnájme nebytových pristorov
ZML 368/2020 RE
Doplnená
1 904,08 € Katolícka univerzita v Ružomberku Duge Catering, s.r.o.