Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 07/19/2019/IV.Q
CRZ 4842/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota Costruo, spol s r.o.
7.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 4825/2019/LSR
CRZ 4825/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance TRACIK s.r.o.
7.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 4828/2019/LSR
CRZ 4828/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance WOOD – HOLZ ŠTENKO SK, s.r.o.
4.
Október
2019
Dohoda č. 19/37/054/230 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
19/37/054/230
Doplnená
6 987,66 € OrthoStabil s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
4.
Október
2019
Zmluva o dielo
4089/2019/LSR
Doplnená
11 400,00 € PRIMACHLAD, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
4.
Október
2019
Zmluva o dielo
ÚVTOS-72/32-2019
Doplnená
25 589,28 € PATKA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
4.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
Z-153/2019
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Andrej Keresteš, rod. Keresteš
4.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 29-IV.Q./08/2019
CRZ 4858-2019-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Miloš Borovička DREVO-TRANS, DREVOVÝROBA
3.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0048/2019/SIEA1056
Doplnená
4 977,50 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MgA. Yvonne Vavrová – AMAZONKY
2.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
19/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská energetika a.s. CDR Ilava - Klobušice
2.
Október
2019
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3009/2019/RS
Doplnená
2 500,00 € Bau Trades, s.r.o. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
2.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_065-2019_2019
Doplnená
0,00 € MV SR, Centrum podpory BB Mgr. Peter Mores
2.
Október
2019
Kúpna zmluva
8669/2019-M_OIKT; 38479/2019
Doplnená
465 500,00 € flex-it, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.9710/0062/19
9710/0062/19
Doplnená
390,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ján Rybář, PhD.
1.
Október
2019
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 21810100, MTF č. 139/2019
0600/0109/19
Doplnená
100,00 € PaedDr. Janette Kotianová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1.
Október
2019
Zmluva o dielo na zabezpečenie expertných činností v strategickom projekte č. 21810100, MTF č. 141/2019
0600/0110/19
Doplnená
290,00 € prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1.
Október
2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
ŠOP SR-Z/429/2019
Doplnená
1 647 400,80 € Gratex International, a.s. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1.
Október
2019
Kúpna zmluva
122/PTÚ/KZ/2019
Doplnená
12 500,00 € Rescue-BH s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
1.
Október
2019
Zmluva č. 4641/2019/LSR o love zveri
CRZč.4641/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícke združenie Sinec - Hnúšťa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1.
Október
2019
Zmluva č. 4639/2019/LSR o love zveri
CRZč.4639/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícky spolok ČIRČ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik