Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 207/1920
9013/0167/19
Doplnená
2 131,00 € Lenka Suláková Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Júl
2019
Kúpna zmluva
28/2019/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Čedopol PÍLA s.r.o.v
16.
Júl
2019
kúpna zmluva
12/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo SACCO s.r.o.
16.
Júl
2019
kúpna zmluva
14/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Stavor spol. s r.o.
16.
Júl
2019
kúpna zmluva
16/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo PC-DREVCOM s.r.o.
16.
Júl
2019
kúpna zmluva
21/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Ing. Igor Števlík
16.
Júl
2019
kúpna zmluva
17/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo LES-WOOD s.r.o.
16.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
40/2019
Doplnená
0,00 € RNDr. Boris Astaloš Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
16.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-343-02909
19-343-02909
Doplnená
13 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fond na podporu umenia
16.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-414-03909
19-414-03909
Doplnená
2 000,00 € Spolok hudobného folklóru Fond na podporu umenia
16.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. CV-38-35/2019 - 5100006358 - KZ - Nákup útočných pušiek
5100006358
Doplnená
20 910,00 € PROARMS TRAINING s.r.o. Centrum výcviku Lešť
15.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 03/18/111/2019
3830-2019-LSR
Doplnená
39 600,00 € PKM Hriňová s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
15.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 04/18/111/2019
3831-2019-LSR
Doplnená
34 200,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
15.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 11/18/III/2019
3834-2019-LSR
Doplnená
9 600,00 € Noraforest s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
15.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0196
137/2019/UCM
Doplnená
160 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15.
Júl
2019
Zmluva o dielo
UPJŠ - 769/2019
Doplnená
76 644,83 € IRES M+R s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15.
Júl
2019
Kúpna zmluva
31/2019/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina BIOFOREST, s.r.o.
15.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34/2019/OEaS
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
15.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 9/03/22/2019
3838/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Ján Soveľ
15.
Júl
2019
4/2019 K O L E K T Í V N A Z M L U V A na rok 2019
4/2019
Doplnená
0,00 € OZ SLOVES RVPS Trenčín Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trenčin