Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2019
Zmluva o preložke telekomunikačného vedenia
108/AG00/2019
Doplnená
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
Marec
2019
Kúpna zmluva
7/13/I.Q./2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš ONERTEX, s.r.o.
6.
Marec
2019
Kolektívna zmluva - štátna služba
21/2019/ŠVPS/RTT-KZŠS
Doplnená
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava
6.
Marec
2019
Kolektívna zmluva - zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
22/2019/ŠVPS/RTT-KZ VZ
Doplnená
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava
6.
Marec
2019
Sublicenčná zmluva
03/2019
Doplnená
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Kardiocentrum Nitra s.r.o.
6.
Marec
2019
Nájomná zmluva (Garáž)
155/PTÚ/NZ/2018
Doplnená
31,20 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Lesta, s.r.o.
6.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevné pripojenie na Internet
ZM00000827
Doplnená
11 520,00 € Orange Slovensko, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Marec
2019
Kúpna zmluva - poľnohospodárska pôda
20/2019
Doplnená
1 327,95 € Obonya Juraj rod. Obonya, Čavojová Margita rod. Obonyová , Šeböková Irena rod. Oboňová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
5.
Marec
2019
DOHODA číslo 19/37/051/55 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
DOHODA číslo 19/37/051/55
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5.
Marec
2019
Kúpna zmluva č. 19/I.Q./2019/07
1530/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín FORESTRA, s.r.o.
5.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov - Karta Ticket Restaurant
1-2019
Doplnená
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava
5.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
44/2019
Doplnená
0,00 € DUCOMONT, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
4.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A13158759
82/2019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzitná nemocnica Martin
4.
Marec
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Banská Bystrica
1/2019/ÚPSVR Banská Bystrica
Doplnená
2 393,85 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
4.
Marec
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚRSO
04/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4.
Marec
2019
Rámcová dohoda č. 178/2019-2022/02
1291/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Dalibor Globan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
4.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci NP "Praxou k zamestnaniu"
19/25/054/26
Doplnená
5 272,80 € ZFP NORES s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
4.
Marec
2019
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2019 a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave č. 467/2019 na rok 2019
23-2019
Doplnená
6 650 173,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4.
Marec
2019
Dohoda o vykonaní opatrení SPODaSk pre plnoletú tehotnú ženu a tejto žene po pôrode v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
5/2019
Doplnená
1,80 € Monika Didová Cenrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
1.
Marec
2019
Nájomná zmluva
153/PTÚ/NZ/2018
Doplnená
19,80 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Anatolii Hlukhanych