Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Apodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4669
Doplnená
0,00 € ROHRMONTAGE a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Jún
2020
Kolektívna zmluva
269/2019
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri UNM Univerzitná nemocnica Martin
23.
Jún
2020
Darovacia zmluva
6/109001/2020/DAR/01
Doplnená
1 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta MSM Banská Bystrica, a.s.
23.
Jún
2020
Darovacia zmluva
7/109001/2020/DAR/01
Doplnená
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta MSM holding, s.r.o.
22.
Jún
2020
zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca
40/067-01/2020 K NR SR
Doplnená
87 615,00 € Mgr. Zuzana Bezáková, konateľka spoločnosti Calea group, s. r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č.3B
20/23/54E/2670
Doplnená
0,00 € Motorr Martin, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2289
Doplnená
0,00 € EcoDill s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2020
Nákup motorových vozidiel
984/5220/2020
Doplnená
400 395,60 € DANUBIASERVICE, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/6169
Doplnená
0,00 € Transfer Personalmanagement k. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva č. 20/18/11/2020
2848-2020-LSR
Doplnená
5 880,00 € World Wood Slovakia, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4736/2019-423
Doplnená
10 000,00 € Mestská časť Bratislava - Rusovce Ministerstvo kultúry SR
22.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A14889210
TvU-2020-FZSP-09
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
22.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/37/060/235 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods.3 zák. č.5/2004Z.z.o službách zamestnannosti
Dohoda číslo: 20/37/060/235
Doplnená
2 697,21 € Ing. Mgr. Lívia Lipovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/37/54E/5344 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 20/37/54E/5344
Doplnená
0,00 € Anna Repáčiková - ARDENTUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie. č.4 (A)
20/42/54E/2236
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Oľga Balogová
19.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(B)
20/32/54E/1271
Doplnená
0,00 € Alexandra Havráneková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/3152
Doplnená
0,00 € Kristián Gerhát - GerMal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
Jún
2020
Dohoha č. 20/37/54E/5449 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
Dohoha č. 20/37/54E/5449
Doplnená
0,00 € Anton Oslovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 2
20/01/54E/4630
Doplnená
0,00 € Igor Tatár - DOFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/3118
Doplnená
0,00 € Tibor Ficek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda