Technická zóna


Dokumenty


XSD schéma a vzory XML

Aktualizované: 14. 3. 2012


Web Services

Služba Web Services zatiaľ nie je nasadená


Video manuál

  1. Pridanie zmluvy (AVI - 10,6 MB)
  2. Pridanie prílohy ku zmluve (AVI - 18,7 MB)
  3. Editácia, mazanie zmluvy (AVI - 10,9 MB)
  4. Publikovanie zmluvy (AVI - 6,3 MB)
  5. Pridanie dodatku (AVI - 9,0 MB)
  6. Príloha k dodatku (AVI - 14,9 MB)
  7. Editácia, mazanie dodatku (AVI - 10,4 MB)
  8. Publikovanie dodatku (AVI - 6,1 MB)
  9. Hromadné nahrávanie XML (AVI - 9,3 MB)