Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Jalovec, LV 2392, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo
1900/2019-PN
64,41 € Ing. Dagmar Kalocsayová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
December
2019
Dohoda o skončení Zmluvy na odber povrchovej vody č. 2017/12/152 zo dňa 13.12.2017
1899/2019-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SKI-CENTRUM TELGÁRT, s.r.o.
12.
December
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Krásna, bezodplatný prevod správy k pozemkom, ktoré predstavujú súčasť medzihrádzového priestoru rieky Hornád, LV č. 3549
1898/2019-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
December
2019
Zmluva na poskytnutie služieb - Balík podpory programu CENKROS 4, aktualizácia cenových databáz CENEKON a TSP
1895/2019-PR
201 670,20 € KROS a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
December
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Jakubov, zriadenie vecného bremena za účelom zabezpečenia práva prechodu a prejazdu k oprávneným nehnuteľnostiam, LV č. 23
1896/2019-BA
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alojz Šimek
12.
December
2019
Zmluva o dielo - Pača - oprava oporného múru na p. Pačanský, r.km 7,258-7,290
1897/2019-BB
15 617,55 € Vertikal - Solid s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12.
December
2019
Zmluva o dielo - Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj
1894/2019-PR
149 000,00 € Metalcon, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 695/2019-PN "Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica" - zmena rozsahu plnenia a zmena ceny
1891/2019-PN
80 070,35 € VÁHOSTAV - SK, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody
1892/2019-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
11.
December
2019
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Smrečianka
1893/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Telovýchovná jednota Družba Smrečany - Žiar
11.
December
2019
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
1890/2019-BB
677,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
December
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Varín, LV 3876, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou, Varín - úprava toku Varínka
1889/2019-PN
1 692,67 € Poľnohospodárske družstvo Nededza SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
December
2019
Zmluva na odber povrchovej vody
1888/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovnaft, a.s.
10.
December
2019
Zmluva o dielo - Oprava motora vozidla TATRA T815
1887/2019-BB
16 199,12 € SPAREX SK, spol. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
December
2019
Zmluva o umožnení odberu elektrickej energie - Odber elektrickej energie pre osvetlenie mosta Strážske - Krivošťany
1885/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Strážske
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov - k.ú. Podunajské Biskupice, z dňa 9.9.2016 - rozšírenie výmery predmetu nájmu
1886/2019-BA
20 840,44 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Zmluva o dielo - Zakladanie podkladných betónov a domurovanie zvislých konštrukcií
1884/2019-BB
26 686,83 € C-I.M.K. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
December
2019
Zmluva o dielo - Stoličný potok - rekonštrukcia krytého profilu rkm 31,268 - 31,280.
1883/2019-BA
62 806,86 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
December
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Fričovce, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom rekonštrukcie mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce, LV č. 163
1882/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Fričovce
10.
December
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Spišská Belá, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby stavebný objekt "SO 02 - Splašková kanalizácia" v rámci stavby "IBV Okružná ulica v Spišskej Belej, LV č. 5631
1881/2019-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>