Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 125, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava.
1189/2019-BB
1 084,27 € Pavel Medveď; Jolana Medveďová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1187/2019-PN
44,04 € Ing. Renáta Lovečková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 1520/2018-PN na prenájom areálu "Hotela Bobrovník"- k.ú. Liptovská Mara, LV č. 166
1196/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OZ za zdravší život
26.
August
2019
Kúpna zmluva - Betón C25/30-XC3 Dmax 16S3 (83m3) na stavbu "Kokošovce, Delňa rkm 10,0300-10,110)
1188/2019-KE
5 099,52 € COLAS Slovakia, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Servisná zmluva - servisné prehliadky štyroch kusov mobilných kráčajúcich bagrov zn. Menzi Muck, typová rada M320, r.v. 2015
1176/2019-KE
36 000,00 € EUROTER, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Zmluva o dielo - 2019/12/103 - ZoD Revúca, oprava oporných múrov na potoku Zdychava, r.km 0,335-0,365 - IV. Etapa
1190/2019-BB
91 161,70 € Team, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Zdoba, prenájom časti pozemku C KN č. 1106 na LV č. 190 v rámci realizácie stavby Rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany
1173/2019-KE
121,56 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
August
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Opatovce, bezodplatný prevod správy k pozemkom z dôvodu, že sa jedná o pozemky popri kanály Váhu a sú potrebné k zabezpečeniu prístupu k vodohospodárskemu dielu, LV č. 351
1155/2019-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Krásna, prenájom častí pozemkov C KN č. 3468/99 a C KN č. 3468/100 na LV č. 405 za účelom realizácie rýchlostnej stavby R2 Šaca - Košické Oľšany
1171/2019-KE
3 996,96 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1172/2019-PN
16,27 € Jozef Ďulina SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Zmluva na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
1169/2019-PN
0,00 € Marius Pedersen, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 1649
1170/2019-PN
0,00 € Martin Bírošík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 307 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady na Torysou - rekonštrukcia hrádze
1167/2019-KE
1 736,60 € JUDr. Jozef Adamkovič; Nataša Adamkovičová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Dohoda o vyplatení jednorazovej finančnej náhrady za užívanie pozemkových nehnuteľností bez zmluvného vzťahu - k.ú. Rapovce, LV č. 769
1168/2019-BB
236,48 € Ing. Zita Viktorínová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1218 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady na Torysou - rekonštrukcia hrádze
1164/2019-KE
3 631,96 € Miroslav Vasiľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1218 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady na Torysou - rekonštrukcia hrádze
1165/2019-KE
3 631,96 € Iveta Vasiľová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1218 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady na Torysou - rekonštrukcia hrádze
1162/2019-KE
3 631,96 € Mária Tóthová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1072 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady na Torysou - rekonštrukcia hrádze
1163/2019-KE
1 440,60 € Marta Hegedüšová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1019 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady na Torysou - rekonštrukcia hrádze
1160/2019-KE
645,98 € Daniela Jaššová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
August
2019
Zmluva o nájme služobného bytu - k.ú. Komárno, prenájom služobného bytu v strojníckom dome súp. č. 235, LV č. 1426, pre zamestnanca - strojníka
1166/2019-BA
45,31 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Szabolcs Pálfy