Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Lučenec, predaj pozemku KNE 3340/3, LV č. 3157
325/2020-BB
385,20 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Beer; Soňa Beerová
28.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Babie, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Úpravou Babieho potoka.
326/2020-KE
34,56 € Ing. Tomáš Baláž SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - Odber trávneho porastu v lokalite k.ú. Kraľovany, k.ú. Turany, k.ú. Podhradie nad Váhom a k.ú. Sučany
323/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Viliam Raffaj
27.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2286, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
321/2020-KE
781,32 € Mária Vašková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Streda nad Bodrogom, predaj pozemku KNC 1972/2, LV č. 963
320/2020-KE
3 126,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
27.
Apríl
2020
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena rozpočtu v časti Iliaš - Radvaň
301/2020-BB
539 103,20 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/9,10, LV č. 138
319/2020-KE
2 508,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Černega
27.
Apríl
2020
Zmluva o dielo - Oprava buldozéra CATERPILLAR D6N- poistná udalosť
322/2020-KE
5 771,24 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemku KNC 535/29, LV č. 138
314/2020-KE
1 500,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marián Maliňak
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/12, 13, LV č. 138
313/2020-KE
2 460,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marián Maliňák
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/54 na LV č. 3091
312/2020-PN
1 708,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemku KNC 535/6, LV č. 138
317/2020-KE
3 708,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vasiľ Hupcej
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/38,41, LV č. 138
318/2020-KE
2 556,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vasiľ Hupcej
27.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Debraď, LV 315, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
311/2020-KE
71,30 € Mária Némethová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2020
Zmluva na odber povrchovej vody
316/2020-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia č. 21-37 Lučenec záhradková osada č. X
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/7,8, LV č. 138
315/2020-KE
3 501,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martin Maliňak
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/51 na LV č. 3091
308/2020-PN
1 636,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/50 na LV č. 3091
307/2020-PN
1 632,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/52 na LV č. 3091
310/2020-PN
1 824,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Teplica, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Mostík nad Mlynským náhonom - Spišská Teplica, LV č. 2348
306/2020-KE
240,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Patrik Ivan; Veronika Ivanová