Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/12, 13, LV č. 138
313/2020-KE
2 460,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marián Maliňák
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/54 na LV č. 3091
312/2020-PN
1 708,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemku KNC 535/6, LV č. 138
317/2020-KE
3 708,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vasiľ Hupcej
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/38,41, LV č. 138
318/2020-KE
2 556,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vasiľ Hupcej
27.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Debraď, LV 315, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
311/2020-KE
71,30 € Mária Némethová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2020
Zmluva na odber povrchovej vody
316/2020-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia č. 21-37 Lučenec záhradková osada č. X
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Staškovce, predaj pozemkov KNC 535/7,8, LV č. 138
315/2020-KE
3 501,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Martin Maliňak
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/51 na LV č. 3091
308/2020-PN
1 636,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/50 na LV č. 3091
307/2020-PN
1 632,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/52 na LV č. 3091
310/2020-PN
1 824,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Kramarčík, PhD.
27.
Apríl
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Teplica, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Mostík nad Mlynským náhonom - Spišská Teplica, LV č. 2348
306/2020-KE
240,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Patrik Ivan; Veronika Ivanová
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1218, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
309/2020-KE
1 215,32 € Bc. Veronika Takáčová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Breza, prevod vlastníckeho práva k pozemku C KN č. 1271/49 na LV č. 3091
304/2020-PN
1 680,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Emília Kramarčíková
27.
Apríl
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Habovka, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia inžinierskych sietí a právo vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť, LV č. 7001
305/2020-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MALIEB, s.r.o.
27.
Apríl
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Mošovce, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia a užívania inžinierskej siete - NN prípojky, LV č. 1491
303/2020-PN
240,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marek Polony
27.
Apríl
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Pravenec, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia a užívania inžinierskej siete, právo umiestnenia chodníka a právo prechodu a prejazdu v rámci realizácie stavby "Rodinný dom KUBIS 74", LV č. 993
302/2020-PN
450,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Andrej Brayer; Ing. Ľuba Brayerová
27.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
282/2020-KE
457,00 € Orange Slovensko, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
Apríl
2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - konkretizácia času fakturácie niektorých prvkov
300/2020-BB
0,00 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z váhu, I. etapa" - zmena zakladania stavebného objektu SO 03.01
299/2020-BA
-33 541,54 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23.
Apríl
2020
DODATOK č. 1k Zmluve o dielo č. 1894/2019 - PR - predĺženie lehoty na dodanie Diela
298/2020-PR
0,00 € Metalcon, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik