Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
November
2019
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - vykonanie štatutárneho auditu za rok 2019
1722/2019-PR
39 120,00 € N.M. - Audit, spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
November
2019
Zmluva na vykonanie energetického auditu - budov OZ Banská Bystrica
1714/2019-BB
80 520,00 € IDJ s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Fintice, prenájom časti pozemku C KN č. 1399/3 na LV č. 1965 a časti pozemku C KN č. 1340/8 na LV č. 256 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
1688/2019-KE
142,89 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Veľký Šariš, prenájom častí pozemkov C KN č. 2954/2, 2955/3, 2955/4, 3055/2, 3055/3 na LV č. 7416 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
1689/2019-KE
343,21 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Nižná Šebastová, prenájom časti pozemkov C KN č. 3551, 3553, 3559 na LV č. 490 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa
1686/2019-KE
200,95 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu - k.ú. Istebné, bezodplatný prevod správy k pozemku, ktorý zasahuje do koryta vodného toku Orava, LV č. 1037
1683/2019-PN
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6.
November
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nehnuteľností- k.ú. Trenčianske Biskupice, úprava nájomnej zmluvy - upresnenie predmetu nájmu, zároveň sa mení výška a splatnosť nájomného, LV č. 3070
1684/2019-PN
2 004,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EQ Horný Váh, s.r.o.
6.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Ľubotice, prenájom časti pozemku C KN č. 20953/4 na LV č. 1221 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat, II. etapa
1685/2019-KE
22,55 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Revúcka Lehota, prenájom častí pozemkov C KN č. 484, C KN č. 497 a C KN č. 500 na LV č. 320 za účelom vybudovania multifunkčnej plochy na outdoorové aktivity
1655/2019-BB
256,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Ing. Martin Šarík
6.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Fintice, prenájom častí pozemkov C KN č. 1340/1, 1340/2, 1340/3 a 1340/6 na LV č. 256 a častí pozemkov C KN č. 1399/1, 1399/2 a 1398 na LV č. 1965 Rýchlostnej cesty R4 Prešov
1682/2019-KE
1 055,81 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Dohoda o spolupráci - pri zákazke "Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021"
1663/2019-PR
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Malá Domaša, prenájom časti pozemku KNC 287/1 a pozemku KNC 287/6, LV č. 43, celkový záber 12657 m2 na účely realizácie oddychovo-rekreačnej zóny na brehu vodnej nádrže Malá Domaša
1681/2019-KE
1 518,84 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Malá Domaša
4.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Prešov, prenájom časti pozemku E KN č. 3515/2 a E KN č. 3515/8 na LV č. 2535 za účelom realizácie Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa a záväzok uzatvoriť
1679/2019-KE
374,30 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Veľké Bierovce, prenájom častí pozemkov pre stavbu vo verejnom záujme "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568 - 120,988", celkový záber 2615 m2
1680/2019-PN
1 997,29 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Sedličná, Trenčianska Turná, nájom častí pozemkov pre stavbu vo verejnom záujme "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568-120,988", celkový záber 263 m2
1677/2019-PN
152,27 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Mníchova Lehota, prenájom častí pozemkov pre stavbu vo verejnom záujme "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568 - 120,988", celkový záber 82 m2
1678/2019-PN
35,09 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 86, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1672/2019-BB
469,30 € Matej Ulický SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 289 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1673/2019-BB
293,08 € Beáta Ulická SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody
1675/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 307,308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1669/2019-BB
7,66 € Jozef Vetrák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik