Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 181, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1670/2019-BB
786,44 € Pavel Ulický SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1671/2019-BB
9,97 € Iveta Urbanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Dohoda o vyplatení jednorazovej finančnej náhrady za užívanie pozemkových nehnuteľností bez zmluvného vzťahu - K. ú. Lastovce, LV 955, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodným tokom Roňava
1667/2019-KE
62,55 € Pavel Záboj SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 307,308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1668/2019-BB
7,66 € Milan Vetrák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1101, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1665/2019-PN
17,76 € Ľubomír Janček SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1701, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1666/2019-PN
291,04 € MUDr. Aladár Šmotlák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava toku Rosina
1664/2019-PN
17,18 € Valéria Hodásová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
3.
November
2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
1654/2019-BB
8 376,00 € HTCOM, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/01 "Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate" zmena prílohy 2 a 3
1660/2019-PR
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody č. BA/2017/236
1661/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Univerzita Komenského v Bratislave
31.
Október
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu - k.ú. Môťová, LV č. 4465, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen - úprava potoka Neresnica, km 0,293 - 2,403.
1662/2019-BB
5 649,96 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1078 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1631/2019-KE
2 761,56 € Ing. Radomír Prekop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu, v odbere 385 m3
1659/2019-KE
1 386,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STROJBET s.r.o.
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1075 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1629/2019-KE
316,76 € Eva Topoľčanská SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 568 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1630/2019-KE
2 526,04 € Michal Kimák; Darina Kimáková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1045 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1626/2019-KE
781,45 € Jolana Kőverová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1019 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1627/2019-KE
645,98 € Ing. Milan Gönczi SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1019 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
1628/2019-KE
645,98 € Andrej Karafa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce LV 2433 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1624/2019-PN
12,22 € Božena Budayová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Čadca LV 7369 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Čadca - úprava toku Rieka
1625/2019-PN
8,75 € Ing. Lukáš Majchrák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik