Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu v množstve 75 m3
296/2020-KE
315,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AGRO BARON s.r.o.
21.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočného riečneho materiálu v množstve 50 m3
297/2020-KE
210,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALTAJ s.r.o.
21.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1007, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
293/2020-KE
534,36 € Jozef Keruľ-Kmec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2520, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
292/2020-KE
667,38 € Irena Prokopová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - K. ú. Podolínec, LV 6156, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta
294/2020-KE
34,71 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolínec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2788, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
289/2020-KE
138,95 € Ľudovít Bereczký SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2789, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
290/2020-KE
10,76 € Monika Lörinczová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2439, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
291/2020-KE
3 492,96 € Mária Vargová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú Moldava nad Bodvou, LV2606, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
286/2020-KE
216,40 € Helena Nemesová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 3587, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
285/2020-KE
218,31 € Edita Tomková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2789, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou, Moldava nad Bodvou- ochrana intravilánu mesta
287/2020-KE
96,94 € Ľudovít Keszi SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2520, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
288/2020-KE
2 002,13 € Mária Hriňová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2794, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Moldava nad Bodvou-ochrana intravilánu mesta
283/2020-KE
1 202,62 € Anton Rácz SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Apríl
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Moldava nad Bodvou, LV 2788, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou, Moldava nad Bodvou - ochrana intravilánu mesta
284/2020-KE
46,30 € Ing. Mária Csöszová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, prenájom pozemku C KN č. 398 a na ňom stojacej stavby so súpisným číslom 3433
279/2020-BA
189,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mária Nezdobová
20.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, prenájom pozemku C KN č. 400 a na ňom stojacej stavby so súpisným číslom 3435 na LV č. 4246
280/2020-BA
189,03 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ján Blahuta
20.
Apríl
2020
Zmluva o nájme služobného bytu - k.ú. Komárno, prenájom služobného bytu v budove strážneho domu so súpis. č. 4841 na LV č. 1426
281/2020-BA
45,83 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lukáš Beňo
20.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Boťany, nájom pozemku za účelom vybudovania prístupových chodníkov k pripravovanej výstavbe nájomných bytov v obci Boťany, LV č. 209
295/2020-KE
240,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Boťany
20.
Apríl
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, prenájom pozemku C KN č. 401 a na ňom stojacej stavby garáže so súpisným číslom 3436 na LV č. 4246
277/2020-BA
189,03 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Gizela Miklósová
20.
Apríl
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Zuberec, predaj pozemku C KN č. 2028/2 na LV č. 4069
276/2020-PN
3 288,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Miroslav Jantoľák