Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1305, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1598/2019-PN
67,48 € Štefánia Rodinová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Október
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Petržalka, prenájom častí pozemkov C KN č. 5136/5 a C KN č. 5202/2 na LV č. 1283 za účelom výstavby stavebných objektov v rámci projektu "GREEN PARK - var. C, Bratislava - Petržalka"
1601/2019-BA
8 400,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RV Development 3 s.r.o.
21.
Október
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Petržalka, k pozemkom C KN č. 5192/5 a č. 5195 na LV č. 1283 za účelom realizácie stavby "GREEN PARK - var. C, Bratislava - Petržalka"
1596/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RV Development 3 s.r.o.
21.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1208, 2443, 1168, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1597/2019-PN
588,32 € Nadežda Petrášová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1556, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1594/2019-PN
491,56 € Pavlina Bezáková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1700, 2505, 2506, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1595/2019-PN
75,89 € Vladimír Reško SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov - z dňa 09.09.2016 - rozšírenie výmery predmetu nájmu na pozemkoch C KN č. 6259/3 a č. 6260/2 na LV č. 946 v rozsahu zameranom GP v rámci realizácie stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce
1592/2019-BA
271 479,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 2442, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1593/2019-PN
13,83 € Ingrid Kadišová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Ivanovce, Zmluva o zriadení vecného bremena k časti zaťaženej parcely C KN č. 1220 na LV č. 1346 spočívajúce v práve prechodu a prejazdu k oprávneným nehnuteľnostiam
1591/2019-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Katarína Trnavská
21.
Október
2019
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201926707_Z. Pneumatiky pre CAT 988.
1516/2019-BA
0,00 € MIKONA s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Martin, prenájom časti pozemkov E KN č. 4366/14, č. 4366/202 a č. 4366/13 na LV č. 7313 za účelom realizácie projektu "Stavebné úpravy existujúceho potrubného mosta na most pre peších a cyklistov"
1590/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Martin
21.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Stará Ľubovňa, za účelom uloženia výustného objektu dažďovej kanalizácie, LV č. 4800
1599/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Petrilák
18.
Október
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Petržalka, na pozemkoch KNC 5136/5, 5202/2, LV č. 1283 pre budúcu realizáciu stavby GREEN PARK - var. C, Bratislava - Petržalka
1587/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RV Development 3 s.r.o.
18.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Belina, vecné bremeno in personam na parcele KNC 2275/2, LV č. 759, pre stavbu "Belina - Rozvodné vodovodné potrubie", rozsah podľa GP
1588/2019-BB
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Belina
18.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, prenájom stavby garáže s.č. 3440, LV č. 4246 na parcele KNC 431
1589/2019-BA
183,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Brožek
18.
Október
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Humenné, LV 6417, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Humenné- úprava potoka Lieskovec
1584/2019-KE
582,76 € MUDr. Zlatica Vyšňovská SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, prenájom stavby garáže s.č. 3438, LV č. 4249 na parcele KNC 429
1586/2019-BA
183,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik František Heizer
18.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1585/2019-BA
59 400,00 € JAVORČEK & PARTNERS s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Október
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Humenné, LV 6423, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Humenné- úprava potoka Lieskovec
1581/2019-KE
3 127,40 € Viera Karbulová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Október
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Humenné, LV 6417, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Humenné- úprava potoka Lieskovec
1582/2019-KE
582,76 € Valéria Jacinová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik