Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Október
2019
Zmluva o dielo - Oprava plavidla Finnmaster.
1648/2019-BA
23 124,00 € BOAT DIESEL s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Zmluva o dielo - Vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100"
1646/2019-PN
9 600,00 € HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Čemerné, prenájom novovytvorených parciel oddelených GP od parcely C KN č. 1341/1 na LV č. 1032 za účelom vytvorenia právneho vzťahu k novostavbe rodinného domu s terasou
1647/2019-KE
182,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dušan Šesták
28.
Október
2019
Zmluva o dielo - VS Krpeľany - Oprava riadiaceho systému MVE
1644/2019-PN
35 646,00 € KENETECH s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Zmluva o dielo - Odborné prehliadky elektrických zariadení, v Správe vnútorných vôd Šamorín.
1645/2019-BA
5 190,00 € HI - TECH ELEKTRO s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 2347/2017-PN
1640/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Nitra
28.
Október
2019
Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana obce Doľany - variant intravilánovej úpravy
1643/2019-PN
29 640,00 € VODOTIKA, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Zvolenská Slatina, LV č. 2395, Zvolenská Slatina, ochranné opatrenia na toku Slatina, II etapa, Pripojenie prístupovej cesty k štátnej ceste.
1642/2019-BB
0,00 € Obec Zvolenská Slatina SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 138/2018-PN
1641/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Continental Matador Rubber, s.r.o.
28.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 584/2018-PN
1637/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ZSE Elektrárne, s.r.o.
28.
Október
2019
Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely - odberné miesto Priečny potok
1638/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tatry mountain resorts, a.s.
28.
Október
2019
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam - k.ú. Tornaľa, LV č. 1553, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Tornaľa - Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia.
1639/2019-BB
894,88 € Mesto Tornaľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Október
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby- k.ú. Michalovce, za účelom realizácie stavby "OC Zemplín Michalovce - Náhradný zdroj chladu", LV č. 8061, č. 1444
1634/2019-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
28.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o platbe za využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku č. 852/2018-PN
1635/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AMV INVEST s.r.o.
28.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. 241/2018-PN
1636/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik FORTISCHEM a. s.
28.
Október
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - prebytočného riečneho materiálu v koryte vodného toku rieky Poprad v rkm 87,200 - 87,400 v k. ú. Podhorany - zmena celkového množstva na cca 5 000 m3 a zmena obdobia do 15.11.2019
1633/2019-KE
19 800,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ŠTRKOTREND, s. r. o.
25.
Október
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Stráže, okres Piešťany, predaj pozemku LV č. 1048
1632/2019-PN
722,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lucia Mikuš
25.
Október
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena položiek a naviac práce
1609/2019-BB
171 727,92 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody na priemyselné využitie č. BA/2017/232 - úprava článku Platba a spôsob fakturácie.
1611/2019-BA
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s.
24.
Október
2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - k.ú. Holčíkovce, pozemky LV č. 25
1610/2019-KE
27 099,78 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Holčíkovce