Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/110
1285/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SLOVMAG, a. s.
10.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/113
1286/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zvolenská teplárenská, a. s.
10.
September
2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb - AB OZ KE
1287/2019-KE
20 539,98 € JEDENAST.SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kráľov Brod, parcela registra C KN parc. číslo 1137/2 na LV č. 539 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov stavby „Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt"
1282/2019-PN
70,63 € Hildegarda Kilacsková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
September
2019
Zmluva o dielo - PK Horná Streda - oprava hydrauliky pravostranného obtoku
1283/2019-PN
151 718,76 € Fella s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nivy, zriadenie vecného bremena in rem na pozemku KNC 3428/6, právo prechodu a prejazdu, prístupu k oprávneným nehnuteľnostiam byt č. 4, pozemok KNC 3428/1, LV č. 4595,
1280/2019-BA
618,16 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Jozef Kanitra; Ing. Mária Kanitrová
9.
September
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena - úprava formulácie textu z dôvodu prerušeného katastrálneho konania- k.ú. Dlhá nad Oravou
1279/2019-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Dlhá nad Oravou
9.
September
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nivy, zriadenie vecného bremena in rem na pozemku KNC 3428/6, právo prechodu a prejazdu, prístupu k oprávneným nehnuteľnostiam byt č. 3, pozemok KNC 3428/1, LV č. 4595,
1278/2019-BA
620,14 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Krajči; Mária Krajčiová
9.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemku - k.ú. Ružinov, prenájom časti pozemku C KN č. 6087/1 na LV č. 123 na súkromné rekreačné účely
1274/2019-BA
258,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Gabriel Šteruský
9.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - k.ú. Považská Bystrica, prenájom pozemku KNE 2595/2 s výmerou 102 m2, LV č. 7122, na účely realizácie novostavby, inžinierskych sieti a vjazdu
1275/2019-PN
102,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Lucia Zahornacká
9.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/128
1276/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Medveď - Turist hotel Drotár
9.
September
2019
Nájomná zmluva o nájme pozemku - k.ú. Ružinov, prenájom časti pozemku C KN č. 6087/2 na LV č. 123 na súkromné rekreačné účely
1277/2019-BA
150,90 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Karol Moravec
9.
September
2019
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov - prebytočného riečneho materiálu z koryta vodného toku rieky Poprad v rkm 55,150 - 55,300 v k. ú. Plavnica v objeme 6300 m3 a v rkm 53,500 - 53,750 v k. ú. Plavnica v objeme 5909,9 m3.
1272/2019-KE
48 351,20 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Milan Štupák - IVS
9.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody- 2019/12/123
1271/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tále, a.s.
9.
September
2019
Kúpna zmluva - k.ú. Kostolište, predaj pozemku LV č. 2118
1273/2019-BA
7 590,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Mikšík
9.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava toku Rosina
1269/2019-PN
326,08 € Egita Kotrbancová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
September
2019
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov - prebytočného riečneho materiálu v koryte vodného toku rieky Poprad v rkm 87,200 - 87,400 v k. ú. Podhorany v celkovom množstve cca 3 000 m3.
1270/2019-KE
11 880,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ŠTRKOTREND, s. r. o.
9.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava toku Rosina
1267/2019-PN
35,83 € Dušan Ďuroška SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
September
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava toku Rosina
1268/2019-PN
99,62 € Ladislav Hodás SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9.
September
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/109
1265/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Carmeuse Slovakia, s.r.o.