Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Jún
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
505/2020-KE
82,56 € netIQ s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
29.
Jún
2020
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve - zmena v osobe nájomcu z dôvodu zlúčenia s právnym nástupcom- k.ú. Petržalka
506/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
29.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Zdoba, LV 1218, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze
507/2020-KE
1 215,32 € Marta Múdry SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
Jún
2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - stavebné práce" - zmena rozpočtu v časti Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, 4. úsek
515/2020-BB
-6 970,81 € Skupina dodávateľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - k.ú. Dubnica nad Váhom na LV č. 7203 a v k.ú. Ladce na LV č. 2191 a č. 2051 a častí vodnej stavby umiestnenej na týchto pozemkoch v rámci realizácie projektu "
503/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Trenčiansky samosprávny kraj
22.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
496/2020-KE
3 587,88 € AUTOCONT s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - odberné miesto Kysucké Nové Mesto
500/2020-PN
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - odberné miesto Považská Bystrica
502/2020-PN
9,07 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - odberné miesto Žilina
501/2020-PN
81,65 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - odberné miesto Makov
498/2020-PN
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - odberné miesto Kotešová
499/2020-PN
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru, odstránenie vád katastrálneho konania - k.ú. Petržalka
491/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Balta
22.
Jún
2020
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - odberné miesto Klokočov
497/2020-PN
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru, odstránenie vád katastrálneho konania - k.ú. Petržalka
489/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľudovít Lengyel; Monika Lengyelová
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany - ASVaV na objekte v prevádzkovanom prenajímateľom č. 1574/2017-PN - zmena prevádzkovateľa
495/2020-PN
0,00 € Explosia a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru, odstránenie vád katastrálneho konania - k.ú. Petržalka
494/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ladislav Mikluš
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru, odstránenie vád katastrálneho konania- k.ú. Petržalka
493/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Žigo
22.
Jún
2020
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Zvolen, LV 1, 1983, K. ú. Môťová, LV 4871, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina
488/2020-BB
0,00 € MESTO Zvolen SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2020
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru, odstránenie vád katastrálneho konania- k.ú. Petržalka
490/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zoltán Lukovský
22.
Jún
2020
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku Rosina
485/2020-PN
36,63 € Mária Matejková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik