Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
374/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Talpaš
12.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
373/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Červenák
12.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
372/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Milý
12.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
371/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Mészáros
11.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Krmeš, prenájom častí parciel, LV č. 356, celkový záber 281m2, podľa GP, pre stavbu "Kráľová pir Senci - kanalizácia a ČOV, Kostolná pri Dunaji - kanalizácia, Hrubá Borša - kanalizácia"
392/2020-BA
548,68 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kráľová pri Senci
11.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Gabčíkovo, prenájom pozemku a garáže s.č. 3432, LV č. 4246
389/2020-BA
189,03 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tamás Nagy
11.
Máj
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Oravská Lesná, predaj pozemku LV č. 2540
388/2020-PN
664,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Viater; Mária Viaterová
11.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Kráľová pri Senci, prenájom častí parciel, LV č. 356, celkový záber 74 m2, podľa GP, pre stavbu "Kráľová pir Senci - kanalizácia a ČOV, Kostolná pri Dunaji - kanalizácia, Hrubá Borša - kanalizácia"
391/2020-BA
152,73 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kráľová pri Senci
11.
Máj
2020
Dohoda o elektronickom posielaní faktúr
385/2020-BB
0,00 € Energotel, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí služieb pri nakladaní s odpadmi - Uloženie odpadu z odstraňovania nelegálnych objektov z VS Domaša
386/2020-KE
80 400,00 € SLUŽBA, mestský podnik Stropkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Máj
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Holčíkovce, prenájom časti pozemku, LV č. 25, celkový záber 198 m2
390/2020-KE
117,70 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik HOBES SLOVAKIA, s.r.o.
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
370/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Papp
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
369/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Mato
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
368/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ladislav Dicko
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
365/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Juraj Džupon
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
366/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Eva Kolesárová
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
367/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrej Brezina
11.
Máj
2020
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
384/2020-BB
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
360/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tibor Gilányi
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
359/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik František Jurovský