Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Zvolen, LV 9998, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen protipovodňové opatrenia na toku Hron
1194/2019-BB
4 220,87 € SSE- MVE s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Zvolen, LV 9526, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen protipovodňové opatrenia na toku Slatina
1191/2019-BB
11 306,12 € STACHEMA Bratislava a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k. ú. Môťová, LV 4835, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Zvolen protipovodňové opatrenia na toku Slatina
1192/2019-BB
122,36 € Ondrej Uhliar SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2.
September
2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb - 2019/12/81
1197/2019-BB
15 840,00 € HTCOM, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
August
2019
Rámcová zmluva o odstraňovaní a ďalšom nakladaní s kalmi a sedimentami zo zdrže vodnej stavby - VS Veľké Kozmálovce
1203/2019-PR
8 970 000,00 € Združenie Kozmálovce - FERRMONT - PLOSAB; vedúci člen združenia FERRMONT, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Zmluva o dielo - na stavebné práce - rekonštrukcia administratívnej budovy nachádzajúcej sa na Zvolenskej ceste číslo 3748/27 v Banskej Bystrici (interiérové konštrukcie a technická vybavenosť)
1200/2019-PR
120 641,05 € C-I.M.K. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - k.ú. Rimavské Zalužany, LV č. 206, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava.
1201/2019-BB
335,41 € Ivana Jackuliaková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Zmluva o dielo - Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0 - 6,5
1202/2019-PN
5 697 366,17 € ROSSETA s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Hromadná poistná zmluva - poistenie počas zahraničných pracovných ciest
1199/2019-PN
0,00 € Union poisťovňa, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody - 2019/12/124
1198/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik OBEC Polomka, s. r. o.
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1177/2019-PN
21,82 € Elena Pokorná SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1180/2019-PN
49,34 € Tatiana Verešová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1179/2019-PN
42,29 € Gizela Holešová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1178/2019-PN
8,05 € Jiří Turčan SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1182/2019-PN
62,58 € Emília Tokárová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1181/2019-PN
81,08 € Elena Vanochová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1184/2019-PN
60,37 € Daniela Hodásová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1183/2019-PN
50,99 € Štefan Holeša SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1186/2019-PN
105,80 € Milan Ďuroška SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
August
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného roku Rosina
1185/2019-PN
132,55 € Stanislav Ďuroška SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik