Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
November
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nehnuteľností- k.ú. Trenčianske Biskupice, úprava nájomnej zmluvy - upresnenie predmetu nájmu, zároveň sa mení výška a splatnosť nájomného, LV č. 3070
1684/2019-PN
2 004,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EQ Horný Váh, s.r.o.
6.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Ľubotice, prenájom časti pozemku C KN č. 20953/4 na LV č. 1221 za účelom realizácie stavby Rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat, II. etapa
1685/2019-KE
22,55 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Revúcka Lehota, prenájom častí pozemkov C KN č. 484, C KN č. 497 a C KN č. 500 na LV č. 320 za účelom vybudovania multifunkčnej plochy na outdoorové aktivity
1655/2019-BB
256,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Ing. Martin Šarík
6.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Fintice, prenájom častí pozemkov C KN č. 1340/1, 1340/2, 1340/3 a 1340/6 na LV č. 256 a častí pozemkov C KN č. 1399/1, 1399/2 a 1398 na LV č. 1965 Rýchlostnej cesty R4 Prešov
1682/2019-KE
1 055,81 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
November
2019
Dohoda o spolupráci - pri zákazke "Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021"
1663/2019-PR
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Malá Domaša, prenájom časti pozemku KNC 287/1 a pozemku KNC 287/6, LV č. 43, celkový záber 12657 m2 na účely realizácie oddychovo-rekreačnej zóny na brehu vodnej nádrže Malá Domaša
1681/2019-KE
1 518,84 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Malá Domaša
4.
November
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Prešov, prenájom časti pozemku E KN č. 3515/2 a E KN č. 3515/8 na LV č. 2535 za účelom realizácie Rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa a záväzok uzatvoriť
1679/2019-KE
374,30 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Veľké Bierovce, prenájom častí pozemkov pre stavbu vo verejnom záujme "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568 - 120,988", celkový záber 2615 m2
1680/2019-PN
1 997,29 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Sedličná, Trenčianska Turná, nájom častí pozemkov pre stavbu vo verejnom záujme "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568-120,988", celkový záber 263 m2
1677/2019-PN
152,27 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
4.
November
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Mníchova Lehota, prenájom častí pozemkov pre stavbu vo verejnom záujme "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota km 113,568 - 120,988", celkový záber 82 m2
1678/2019-PN
35,09 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 86, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1672/2019-BB
469,30 € Matej Ulický SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 289 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1673/2019-BB
293,08 € Beáta Ulická SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody
1675/2019-BB
0,13 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 307,308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1669/2019-BB
7,66 € Jozef Vetrák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 181, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1670/2019-BB
786,44 € Pavel Ulický SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 307, 308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1671/2019-BB
9,97 € Iveta Urbanová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Dohoda o vyplatení jednorazovej finančnej náhrady za užívanie pozemkových nehnuteľností bez zmluvného vzťahu - K. ú. Lastovce, LV 955, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodným tokom Roňava
1667/2019-KE
62,55 € Pavel Záboj SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - K. ú. Rimavské Zalužany LV 307,308, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava
1668/2019-BB
7,66 € Milan Vetrák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1101, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1665/2019-PN
17,76 € Ľubomír Janček SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
November
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1701, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, pod verejnoprospešnou stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1666/2019-PN
291,04 € MUDr. Aladár Šmotlák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik