Zmluvy za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
345/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mikuláš Kukó
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
344/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Kálmán
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
349/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Angela Baloghová
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
341/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Tóth
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
340/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dávid Magyar
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
339/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Magyar
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
348/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vojtech Balogh
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
343/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Noszály
11.
Máj
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty pre zamestnancov
342/2020-KE
15,18 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Kálmán
5.
Máj
2020
Kúpna zmluva - Odber trávneho porastu v lokalite k.ú. Sučany
383/2020-PN
29,28 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Búci
5.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-P01-SC123-2017-17/12 "Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB
382/2020-PR
179 119,88 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
5.
Máj
2020
POISTNÁ ZMLUVA číslo 2-370-301834 -skupinové úrazové poistenie zamestnancov
381/2020-BB
14 314,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Máj
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Malatíny, zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia a prevádzkovania inžinierskych sietí - kanalizácie, LV č. 73
336/2020-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PhDr. Ľubica Berníková; Marián Vojtík
4.
Máj
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Brezno, za účelom realizácie stavby "I/66 Brezno - obchvat, I. etapa", LV č. 5805
335/2020-BB
121,04 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.
Máj
2020
Zmluva o dielo - VN Starina - statický posudok úchytnej traverzy provizórneho hradenia
338/2020-KE
3 600,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Máj
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Trenčín, realizácie stavby "Úprava jestvujúceho schodiska na hrádzu a Nové schodisko na hrádzu", LV č. 2427
337/2020-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AS TRENČÍN, a.s.
4.
Máj
2020
Zámenná zmluva - k.ú. Láb, zámena pozemkov na LV č. 2266 a 2878
331/2020-BA
27 281,51 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Dušan Statelov; Zora Statelová
4.
Máj
2020
Zmluva o preložke verejnej elektronickej komunikačnej siete
330/2020-BB
0,00 € Orange Slovensko, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4.
Máj
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Krmeš, "Kráľová pri Senci - kanalizácia a ČOV, Kostolná pri Dunaji - kanalizácia, Hrubá Borša - kanalizácia, LV č. 356
334/2020-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kráľová pri Senci
4.
Máj
2020
Zmluva o dielo - Oprava prevodového mechanizmu a spojky vývodového hriadeľa kolesového traktora Zetor Crystal 150 - poistná udalosť
333/2020-KE
8 591,60 € MK TRAKTOR s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik