Spustenie noviniek


14.03.2011

Vážení užívatelia systému CRZ,

Minulý týždeň prešlo "CRZ-ko" niekoľkými drobnými úpravami, jednou z nich je aj táto nová sekcia "Novinky a oznamy", kde budeme zverejňovať informácie o nových funkciách systému, odpovede na často kladené otázky a pod.

Prijmite prosím ospravedlnenie za náhle a neoznámené zmeny v systéme (napr. nové polia v účastníkoch zmluvy ako sídlo, IČO a pod.), bolo však nutné ich urýchlene nasadiť, aby bolo možné začať rozosielať potvrdenia o zverejnení zmlúv.

Dovoľte mi vás vyzvať, aby ste - ak ste tak už neučinili - doplnili do systému adresu a IČO vašej intitúcie (ako - viz strana 22 manuálu). Bez týchto údajov niesme schopní vystaviť a zaslať vami žiadané potvrdenia o zverejnení.

Mgr. Alexander Kutka
riaditeľ Odboru Informatiky a el.služieb
Úrad vlády SR