DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU


Dátum účinnosti:04.04.2014
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:024/2013/1.1/OPVaV/D01
Objednávateľ:Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Dodávateľ:MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Názov dodatku:DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zobrazenia: 1x