Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum účinnosti:29.04.2014
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:096/2014/1.1/OPV/D01
Objednávateľ:Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Dodávateľ:Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zobrazenia: 2x