Zmluva č. 1/NP/1362/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.06.2014
Dátum uzavretia:07.01.2014
Dátum účinnosti:účinnosť dňom nasledujúcim po jej dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv
Dátum platnosti do:31.10.2015

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Základná škola a MŠ pri ZZ
Špitálska 6, 949 01 Nitra
IČO:34041982
Dodávateľ:Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42,831 05 Bratislava
IČO:00681385
Názov zmluvy:Zmluva č. 1/NP/1362/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:26130230025
Číslo zmluvy:1/NP/1362/2013
CRZ ID:#1395032
Posledná zmena:08.06.2014

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zobrazenia: 6x (za posledných 30 dní)