Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade so zákonom NR SR 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Obchodného zákonníka č. A/2015/001630, CUZ-IVS-616/2015

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
Československej armády 20, 041 18, Košice
IČO:00162957
Dodávateľ:Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
IČO:42137004
Názov zmluvy:Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade so zákonom NR SR 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Obchodného zákonníka č. A/2015/001630, CUZ-IVS-616/2015
Číslo zmluvy:IVES_ZM_ A-2015-001630_2015
CRZ ID:#2071173
Posledná zmena:01.10.2015

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 6 130,24 €
Celková čiastka: 6 130,24 €
Vystavil: IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zobrazenia: 3x (za posledných 30 dní)