Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - Cesta I/51 Biela hora - zosuv
1637/6153/2019
8,61 € Obec Jablonica Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
Dohoda o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zahraničného hosťa
082/2019/FUSAV
0,00 € Dr. Martin Hodas Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
17.
Júl
2019
DODATOK č. 1/SMS/23/2018-LS k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/23/2018-LS
DODATOK č. 1/SMS/23/2018-LS
0,00 € Gábor Herczeg Univerzita J. Selyeho
17.
Júl
2019
Acte d´Engagement
083/2019/FUSAV
42 000,00 € C.N.R.S., Ministere de L´Economie et des Finances Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
17.
Júl
2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
4811/2019/5400/065
84 000,00 € SYTELI, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
predaj elektriny
42RE/03/11/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ATALIAN SK s. r. o.
17.
Júl
2019
Dohoda č. VŠC-20-14/2019 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže
Dohoda č. VŠC-20-14/2019 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže NŠZ
0,00 € Slovenská motocyklová federácia Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
424/ÚORS/2019
0,00 € MARTIMEX a.s Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
966/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Nagy Dezider Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
425/ÚORS/2019
0,00 € Mikula Milan Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva 6/3/15/2019
3896/2019/LSR
0,00 € Peter Vrba SALIX LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
17.
Júl
2019
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2019/6200/4066
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D290/ZZ/3
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D290/ZZ/3
0,00 € Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2073503
1 000,00 € Fabián Filip Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2073510
1 000,00 € Fabián Filip Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke 2019/504-HM
2019/504-HM
0,00 € BRANEO GROUP s.r.o. Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076198
100,00 € Kuťka Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076375
130,00 € Mikulič Martin Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre automatizované poštové terminály SP, a. s.
1009/2019
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a. s. Slovenská pošta, a. s.
17.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
506/244/2019/ZZ
252 720,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: P. V. Rovnianka 5295/2,4,6, Martin v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »