Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16189-1
175,44 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Štefan Majiroš
18.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/1/8450/2
672,00 € Netriová Jana, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
18.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/1/8450/7
241,00 € Madarás Emil Slovenská národná akreditačná služba
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05152
19-432-05152
3 000,00 € Občianske združenie DH Seľanka Fond na podporu umenia
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05619
19-432-05619
4 000,00 € Folklórna skupina Hatalovčan Fond na podporu umenia
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051797
500,00 € Angibaud Gabriela Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051710
30,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
185-200-19
25,00 € Martin Benikovský Literárne informačné centrum
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní L24_doba určitá_Poláková
144/2019
720,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Ing. Ivana Poláková, PhD.
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu rámci programu ERASMUS+ (Mobilita medzi krajinou programu a partnerskou krajinou)Akad. rok 2019/2020 č. zmluvy 12/TS-IN/2019-20/KA107
ZML-2019/1-953:191006
0,00 € Natalya Korol Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2021723
400,00 € KINGFISHERS Cinema s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Kúpna zmluva na hnuteľné veci_Smolinská
142/2019
250,00 € Ing. Eva Smolinská Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051952
375,00 € Tuchyňová Vanda Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051963
375,00 € Kavecká Júlia Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Kúpna zmluva
253/19
578 685,60 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45959
1 750,00 € Ing. Jozef Polozsányi, Eva Polozsányiová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46013
1 750,00 € Vojtech Csinger, Mária Csingerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46395
1 500,00 € Ing. Ivo Čabra, Jarmila Čabrová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46219
1 500,00 € PharmDr. Žaneta Vysočanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45931
1 612,00 € Andrea Hudecová Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »