Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Zmluva o uskladnení minerálnych olejov
398/2019
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 4/03/22/2019
3911/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Marek Šarközi
18.
Júl
2019
Rámcová kúpna zmluva č. 23/TO/2019
Rámcová kúpna zmluva č. 23/TO/2019
0,00 € MED LEADER s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
18.
Júl
2019
Oprava služobného motorového vozidla
Hsa-82-6/2019
132,28 € Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
850403001-3-2019-NZP
27,54 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská správa ciest
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2019/1728
0,00 € Mgr. Pavol Trúsik Slovenské národné múzeum
18.
Júl
2019
DOHODA číslo 19/41/051/219 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/219
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
273/2019/AXNV
11 640,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18.
Júl
2019
zmluva o dielo
5551/2019/5400/053
33 890,40 € ADV consulting, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
zmluva o dielo
5062/2019/5400/051
267 600,53 € ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
10/105001/2019
30,00 € prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
001-1716-NZ/2019
1,00 € Obec Jatov Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-25-079-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Šeba
18.
Júl
2019
Kooperačná zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii v rámci riešenia projektu APVV-18-0196
TvU-2019-FF-25
30 465,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1026/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Ing. Mária Kesegová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
153-200-2019
678,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Východoslovenská distribučná, a.s.
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-150/2019/Ovčiarsko/166/SI
33,33 € Jarmila Petráková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-144/2019/Ovčiarsko/166/SI
28,24 € Zita Švecová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
Príloha č. 1/2019/OŠ k zmluve č. 02 401 723 02 1 na výkon kontroly úžitkovosti a skúšky vlastnej úžitkovosti ošípaných
Príloha č.1/2019/OŠ k zmluve č. 02 401 723 02 1
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGREF spol.s.r.o.
18.
Júl
2019
Príloha č. 1/2019/OŠ k zmluve č. 06 402 541 02- 1 na výkon kontroly úžitkovosti a skúšky vlastnej úžitkovosti ošípaných
Príloha č.1/2019/OŠ k zmluve č. 06 402 541 02- 1
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Kukučínov
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »