Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV PO - 2168/6453/2019
2168/6453/2019
887,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Horných Vesteniciach Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1049745
1 000,00 € Hnilicová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
ZMLUVA č. SAMRS/2019/KE/1/7 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
108/7/2019-SAMRS
240 630,00 € SAVIO, o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
973/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Ing. Kompas Andrej Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-647:191006
70,00 € prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Rámcová dohoda č. Z201920726_Z
563/2019
63 999,00 € Hauerland spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
975/2019/NPPC-VÚEPP
220,00 € Mónika Sókiová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
976/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Máté Benyüs Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T025
773/2019
15 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Bučany
17.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z.z.
DOHODA číslo 19/19/051/37
0,00 € Zuzana Heglasíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
422/ÚORS/2019
0,00 € AGRA, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-021/2018/SO-635-00, 636-00/Lietavská Lúčka/166/SI
948,89 € Družstvo Brezová, Žilina/Stredoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050228
210,00 € Valiková Michaela Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-294/2019/Hôrky/166/SI
110,75 € Vladimír Michalovič Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-280/2019/Hôrky/166/SI
97,57 € Zuzana Martinková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0075
Z/2019/1651/XI/PriF/PCONMP
83 600,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
17.
Júl
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_15-019-5028_2019
500,00 € Základná škola, Okružná 17, Michalovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
17.
Júl
2019
ARCH Consortium Agreement, verzia 2019-05-02
Z/2019/1652/XI/PriF/PCONMP
0,00 € FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
17.
Júl
2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.025/2019/VO
025/2019/VO
3 045,16 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076111
1 500,00 € Chudovský Marián Rozhlas a televízia Slovenska
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »