Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Licenčná zmluva SDDS
PRAV/81/2019
0,00 € EUROCONTROL Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
17.
Júl
2019
Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
423/ÚORS/2019
0,00 € Juraj Horkavý a spol. Martinská teplárenská, a.s.
17.
Júl
2019
zmluva na vecné bremeno
872580001-2-2019
1 920,00 € Železnice Slovenskej republiky CS, s.r.o.
17.
Júl
2019
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
5-2019
0,00 € Základná škola Myjava Spojená škola Myjava
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-648:191008
70,00 € prof. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
232/2019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050250
630,00 € Vychlopenová Sandra Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049999
300,00 € Závodný Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Júl
2019
Zmluva č. 35/2019-SeM o spolupráci a propagácii
581/2019
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu: Žilinský turistický kraj Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
ZML-2019/1-628:191006
0,00 € MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Júl
2019
Dohoda o cene-dovoz
0000119082
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
17.
Júl
2019
Dodatok k DoC VP
0100749305
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
17.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H369
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H369
338 990,30 € Obec Pusté Úľany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 286/2018/20
UPJŠ - 788/2019
1 220,00 € prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 291/2018/2019
UPJŠ - 795/2019
1 010,00 € Ing. Lenka Radáčiová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
Júl
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
165/2019-6/02-EaVP
400,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Wiktor Leo Barnett, s.r.o.
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42693
1 512,00 € Peter Linhardt, Gabriela Linhardtová r. Ráczová, Ester Vallat r. Linhardtová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42787
860,00 € Pavol Grznár, Martina Grznárová r. Adamkovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42605
1 750,00 € Uhrecký Miroslav r. Uhrecký, Marcela Uhrecká r. Vaculová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42819
1 500,00 € Krčmárik Štefan, Krčmáriková Dagmar Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »