Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
Z/2019/2326/VII/VID/ÉÚ
0,00 € Ubytovaným: Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
796/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pusté Úľany
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
149/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR Obec Veľký Slivník
18.
Október
2019
Príkazná zmluva č. SAMRS/SSE/282/3033/2019
204/10/2019-SAMRS
320,00 € JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
286/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR Obec Haláčovce
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
447/2019
8 300,00 € Úrad vlády SR Obec Lukavica
18.
Október
2019
Príkazná zmluva
416/2019
150,00 € Boris Meluš Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 0402/2019
185/2019/UCM
29 400,00 € A.DOM spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2021500
300,00 € gotthardt film s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2021501
500,00 € gotthardt film s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o mediálnom partnerstve
DNS-2019-09-102
0,00 € Media RTVS, s.r.o. Divadlo Nová scéna
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051854
30,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051813
100,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
plrb - 35-228/2019
10,40 € Martin ZÚBEK Ministerstvo obrany
18.
Október
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých podľa zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
19/03/059/35
7 183,92 € LM reklama s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
18.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/41/050/53
0,00 € IDEEX PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Október
2019
Zmluva o dodaní služieb č. Z/303/2019/04/01
CRZ-5241-2019-LSR
12 422,20 € Mária Kvasničáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
18.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
227/2019/MPRVSR-043
98,00 € Alžbeta Gecseová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078443
480,00 € Tomešová Tereza Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
5.pšu-280-115/2019
11,72 € Andrej Kačinec Ministerstvo obrany
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »