Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Zmluva o úvere
803/389/2019
50 760,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Brigádnická 215/1, v zstúpení BYFOS, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16.
Október
2019
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
832219-130/2019/SM-Mi
13 692,00 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Lipany
16.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-132/2019/Ivachnová/0920/GEOD
29,65 € Jana Hatalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-267/2019
0,00 € Radovan LEŠKO Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
46/2019
0,00 € Krajská prokuratúra Banská Bystrica Ing. Zdenka Pastoreková
16.
Október
2019
Zmluva č. 45/2019/FEIT/OP
Zmluva č. 45/2019/FEIT/OP
30,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21791-1
R-8619/2019-21791-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Daniela Smoleňáková
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21812-1
R-8619/2019-21812-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Martin Staššák
16.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
38/SP/2019
2 500,00 € OZ Fanfáry Slovenský filmový ústav
16.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930659_Z
4 641,24 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-27698-1
R-8619/2019-27698-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ladislav Šumichrast
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21794-1
R-8619/2019-21794-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Petra Švoňavová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-17651-1
R-8619/2019-17651-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Samuel Štefkovič
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-21997-1
R-8619/2019-21997-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mikuláš Švec
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-17800-1
R-8619/2019-17800-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ema Švecová
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-18084-1
R-8619/2019-18084-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Pavol Telúch
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. R-8619/2019-20714-1
R-8619/2019-20714-1
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Kevin Tartott
16.
Október
2019
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-62-136/2019
11,48 € Ing. Evald ČERMÁK Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-04/2018/Sučany/0760/SO631-01/Axioma_dodatok č.1
0,00 € Zlatica Ondríková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »